Пленумът на Висшия съдебен съвет допусна за разглеждане първото искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев, което беше направено от шестима членове на Прокурорската колегия. За допускане на искането гласуваха 14 от членовете на Пленума, а четирима бяха против (Вероника Имова, Стефан Петров, Евгени Иванов и Пламен Найденов).

То беше внесено в съвета на 12 май от Георги Кузманов, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова, Светлана Бошнакова, Огнян Дамянов и Йордан Стоев. Шестимата кадровици искат освобождаването на Гешев за тежко нарушение на служебните задължения, свързано с взрива до кортежа на обвинител №1 и присъствието на израелския експерт на място по устно указание на главния прокурор (повече за мотивите им виж тук).

Главният прокурор Иван Гешев се яви с адвокат на днешното заседание на ВСС и беше представляван от Радостина Огнянова Константинова – Томова от Софийската адвокатска колегия. Справка в адвокатския регистър показва, че Константинова-Томова е съдружник с адвокат Ирина Ковачева в адвокатско дружество „Константинова и Ковачева“, а преди години е била част от екипа на „Батков и с-ие“.

Заседанието започна с предложение на Калина Чапкънова да бъде включена като допълнителна точка обсъждане на декларация на шестимата членове на Прокурорската колегия, които първи поискаха освобождаването на Гешев. Тя каза, че това е декларация, с която се противопоставят на продължаващите процеси на дестабилизация и грубо показване на конституционни и европейски ценности (повече за декларацията виж тук).

„Моето предложение за обсъждане на тази декларация е свързано с това, че становището и на шестимата е, че именно тук е мястото, на което всеки магистрат може да чуе гласа на истината и да разбере какви действия, репресивни, облечени в полузаконова форма, се предприемат асрещу всеки един от членовете, които депозирахме предлжоението за освобождване на главния прокурор. Това явно се прави, за да бъдем мотивирани евентуално да оттеглим нашето предложение или да ни демотивира и да не поддръжаме нашата позиция. Държим мнението ни да бъде чуто и тук, и в евреопйските институции. Държим ясно да заявим, че нашите дейсвтия са насочени единствено за разглеждане на персонално искане за освобождаване на г-н Гешев и не са насочени срещу дейността на прокуратурата и отделни наши колеги, каквито внушения прави главният прокурор“, заяви Чапкънова, а искането за включване на точката беше прието с 13 гласа „за“ и 5 против.

След това започнаха дебатите по искането за освобождаване на Гешев.

Искания за отводи и закрито заседание

В понеделник главният прокурор Иван Гешев обяви, че ще поиска отвод на онези членове на съвета, които са се подписали под първото искане за отстраняването му. Той заяви, че ще изложи мотивите си за това при закрити врати. Според правилата на ВСС заседанията на съвета се засекретяват за запазване на следствена тайна или спазване на Закона за защита на класифицираната информация и на съответните изисквания за защита на личните данни.

Днес той отново потвърди искането си за отвод на шестимата вносители.

„Тези шестима човека нямат не юридическо право да участват в тази процедура, те нямат морално право, макар че за всеки моралът е различен“, каза днес Гешев. По думите му е бил извършен атентат срещу съдебната власт, от който обаче не трябва да се срамува прокуратурата, а „изолиран кръг от хора, които може би изпълняват някакви други цели, които противоречат на интересите на съдебната власт и правовата държава. Той поиска и закрито заседание в частта, в която ще представи данни, с които да аргументира искането си за отвод на шестимата членове на Прокурорската колегия, като каза, че това е „в интерес на държавността и престижа на съдебната власт“.

„Флашките са друг жанр.  Макар че е трудно да се запази някаква институционалност, призовавам да престанете да си говорите през медии, флашки и декларации. Времето на закритото свърши, време е да се разплитат тези въпроси и да се сложи край“, каза и правосъдният министър Крум Зарков. Впоследствие и шестимата вносители на предложението заявиха, че нямат основания да се отведат, защото не се чувстват предубедени и заинтересовани.

„Тук става въпрос вече за държавното устройство, за интегритета на съдебната власт и потъпкване на конституционните принципи и въпросът касае българския народ, защото се правят опити за политическо овладяване на прокуратурата, а след това са съдилищата наред, предполагам“, продължи главният прокурор.

Вероника Имова също настояваше за отвод на вносителите на предложението и каза, че „субективното усещане на магистрата за безпристрастност не е достатъчно при обективни данни за пристрастност“. Това пък стана причина Гергана Мутафова да поиска и нейния отвод заради изразена предварителна позиция.

В крайна сметка спорът за отводите приключи, като никой от кадровиците не се отведе, а главният прокурор оттегли искането за закриване на част от заседанието. През цялото време правосъдният министър призоваваше членовете на ВСС да обсъждат допустимостта и редовността на направеното искане, но този въпрос беше засегнат едва в края на дебата. Отношение взе Атанаска Дишева, която каза, че предложението е редовно и допустимо. Главният прокурор поиска да бъдат приложени материалите, които е представил в становището си до ВСС. Той каза още, че на 12 май, когато е внесено предложението, е имал разговор с Георги Кузманов, в който членът на ВСС му казал най-общо, че ситуацията със семейството му „неправилно се била развила“ и било хубаво да си подаде оставката.

„Това смятам, че е обстоятелство, което следва да бъде ценено“, подчерта Гешев, след което отново припомни изнесения от него запис на друг негов разговор – с Йордан Стоев.

„Заявявам, че записът не е правен от мен, че на мой служител му е предоставен този запис в неделя вечерта. Заявявам, че ми беше предадено, че имало много други такива неща и това е гаранция, че няма да сменя становището си. Заявявам категорично мое предположение, че последвалите сигнали, включително и второто предложение да бъда освободен, особено сигналите от моя заместник Борислав Сарафов, целят само и единствено да не оповестя тези разговори, а ако го направя, да бъда атакуван за нарушение на Конституцията, а аз не съм го направил“, каза още Гешев.

Адвокатът му Радостина Константинова-Томова добави, че предложението на шестимата членове е допустимо, но има възражения по редовността му. Тя обясни, че в него не са посочени служебните задължения, които Гешев не е изпълнил, за да се твърди, че е извършил тежки нарушения.

„В тази връзка нашето възражение е, че то не отговаря на изискването, тъй като не са изложени тези задължения, които е нарушил с описаните деяния като фактическа обстановка“, каза адвокат Константинова-Томова и поиска Пленумът да върне предложението на вносителите, за да направят уточненията в него. Това искане беше отхвърлено и предложението в крайна сметка беше допуснато до разглеждане по същество, което трябва да се случи на следващото заседание след седмица.

След гласуването Вероника Имова поиска да се мотивира защо е искала предложението да бъде върнато, но министър Зарков не ѝ даде думата.

„Благодаря, че ми отнехте думата. Изключително недемократично водите заседанието – като политик, а не като юрист“, каза му Имова.

От момента на допускането до разглеждане на предложенията, двете страни може да се правят искания за събиране на доказателства. Според правилата на съвета Пленумът осигурява възможност на вносителя на предложението и лицето, за което се отнася да се запознават с доказателствата по преписката, да правят искания, бележки и възражения по тях, както и да изразяват становище по събраните доказателства и по предявените искания, като определя срок не по-дълъг от 7 дни.

В становището си до ВСС по повод искането, обвинител №1 твърди, че не е нарушил служебните си задължения, защото към онзи момент е бил в командировка, а директорът на НСлС Борислав Сарафов е изпълнявал функциите му (повече за аргументите на главния прокурор виж повече тук).

ВСС отказа да изслушва свидетелите от сигнала на Борислав Сарафов

Втората тема, която обсъжда днес ВСС, е сигналът на заместник главния прокурор и шеф на НСлС Борислав Сарафов, в който се сочи, че пред него и още шестима прокурори Гешев е пуснал запис на свой разговор с члена на ВСС Йордан Стоев и е заявил, че има над 150 записа на политици, магистрати и членове на ВСС.

Сарафов твърди, че на тези думи са станали свидетели заместничките на Гешев Даниела Машева, Десислава Пиронева, Красимира Филипова и Пламена Цветанова, както и прокурорите от ВКП Ваня Стефанова и Сийка Милева, градският прокурор Илиана Кирилова и началникът на кабинета на Гешев Габриела Ненкова.

Затова те бяха поканени на заседанието на ВСС, но Пленумът гласува, че няма да ги изслушва. За изслушването им бяха само председателят на ВКС Галина Захарова, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Олга Керелска.

В подкрепа на тезата, че участниците в срещата в кабинета на главния прокурор трябва да бъдат изслушани днес се изказа председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, като посочи, че членовете на ВСС са длъжни да вземат информирани решения за всеки случай, за който предстои да се произнесат.

„Конкретиката във всяко едно от исканията за отстраняване на главния прокурор, не може да се разглежда сама за себе си, без оглед на цялата ситуация и информацията, която се предоставя. Все ми се струва, че би следвало да разберем за какво точно става дума“, каза Захарова и добави, че изслушването би било фигуративно и по-скоро разговор.

„С провеждането на такъв разговор не се нарушават каквито да е норми и правила, по простата причина, е че такива няма“, подчерта Захарова.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков беше на противното мнение.

„Не се налага никакво друго обсъждане, освен дебата от миналата седмица, който проведохме. В никаква процедура не сме и не следва да изслушваме участници в това събитие, за да се прецени дали да се внесе искане за предсрочно освобождаване на главния прокурор“, посочи Чолаков.

Атанаска Дишева настоятелно държеше на изслушване на поканените на заседанието, като заяви, че членовете на ВСС не могат да останат безучастни, след като са били сезирани от зам.-главния прокурор за действия и поведение на главния прокурор.

„Ако някой каже, че те не касаят съдебната система и нашите правомощия, да го заяви. Аз заявявам обратното. Смисълът на това изслушване е да установим дали има основания за отделно производство. Наше е правомощието, не трябва да чакаме Инспектората“, каза Дишева.

Главният прокурор пък каза, че ще приеме всяко решение на съвета, но настояваше протоколът от заседанието да бъде приложен към започналата процедура за освобождаването му.

Главният инспектор Теодора Точкова се включи в дебата, като каза, че сигналът на Сарафов е само един от пунктовете, по които ИВСС ще събира тепърва информация по започналата и там проверка. Според нея обаче ако бъде проведено изслушване сега, то би довело до твърдения за предубеденост и ще опорочи бъдеща процедура по освобождаване на главния прокурор.

Иван Гешев повтори пред Пленума, че не е правил запис на разговора си с Йордан Стоев и призова членовете на Прокурорската колегия да внесат трето предложение за неговото освобождаване, като увери, че е представил записа във вида, в който е достигнал до него. Правосъдният министър Крум Зарков пък попита кой и как дава тези записи на Гешев и откъде идват. След гласуването, от което Гешев и Стоев се отведоха, Атанаска Дишева констатира, че ВСС  „зарил главата си в пясъка.

Така записът остана да коментира само главният прокурор.

Гешев: Не, не, не, нямам нито един запис!

Атанаска Дишева попита Гешев дали е казал на оперативката в кабинета си, че ще пусне запис, който той е направил, както твърди Борислав Сарафов, дали е правил още 150 подобни записа на разговори с политици, магистрати и членове на ВСС.

„Не, мога да кажа същото не, че не съм правил нерегламентирани записи в нарушение на Конституцията и законите на страната. Нямам 150 и 1546 записа, от 0 до 2000 нямам и до плюс безкрайност нямам. Тоест, нямам нито един“, каза Гешев, а Олга Керелска зададе същия въпрос по друг начин – дали главният прокурор е заявявал, че има такива записи.

„Не, не, не, категорично. Кой ги е правил, си е проблем на който ги прави, не на българския главен прокурор“, каза Гешев.

Последваха още въпроси към него от Дишева, която го попита на кого е бил предаден този запис, на какъв носител, къде е станало предаването, защо е бил прехвърлен от флашка на телефон. В отговорите си Гешев каза, че за него това е целенасочена политическа атака за овладяване на съдебната власт.

„Зад тази атака стои вероятно основно една политическа партия и нейният лидер“, добави главният прокурор. Той каза още, че не е поканил Стоев в дома си за този разговор, а членът на ВСС е изявил желание за среща, а служител на прокуратурата го довел и прибрал след това. Той каза, че има само предположения кой е авторът, че не знае дали е обект на проследяване и каза, че е възможно записването да е нерегламентирано, но може и да е регламентирано.

„Разговорът беше с цел да разбера мащаба и организацията на покушението над съдебната власт“, посочи Гешев.

След това главният прокурор беше попитан защо е решил да остави впечатление и у заместниците си, че ще подава оставка, след като твърди, че има доверие в тях, с изключение на Сарафов.

„Прецених, че е тактически правилно и се оказах прав. Тактиката е да спася съдебната власт и държавата от политическата мафия и политическия боклук, както ги наричат българските граждани“, отговори главният прокурор.

„Проблемът е, че сте главен прокурор, а не оперативен работник“, опонира правосъдният министър, а Гешев отвърна, че сме се докарали до там че се налага да е и оперативен работник.

От своя страна Йордан Стоев опонира на Гешев, че именно главният прокурор го е поканил на среща и му е изпратил кола и шофьор, а записът бил манипулиран. Той също категорично отрече да е правил записа, като подчерта, че телефонът му е останал в колата.

„Само той имаше телефон до него и може да си направите преценка кой е направил записа“, каза Стоев.

Въпросният запис беше пуснат пред медиите от главния прокурор. В него Гешев и Стоев обсъждат оставката на обвинител №1 и осигуряване на гаранции за неговата сигурност и тази на семейството му, бяха замесени още президентът Румен Радев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който беше наречен Банкята, министърът на правосъдието Крум Зарков под името Сорбоната, членове на съвета, съдии и прокурори.

От записа може да се правят само догадки кой с кого се е срещал и за какво е говорил. Разговорът между двамата се е състоял в дома на Гешев. Той започва с думи на Йордан Стоев, че е научил, че главният прокурор е разговарял с „нашите приятели“. Впоследствие двамата обсъждат кога и как Гешев да подаде оставка, какви мотиви да посочи публично, какви гаранции иска главният прокурор, взрива до кортежа му, какви са реакциите във ВСС, какви са политическите амбиции и стремежи на различни хора.

Въпросът за сигнала на Сарафов беше поставен от Атанаска Дишева на заседанието на съвета миналата седмица. Но тогава не се стигна до конкретно решение, а бяха обсъдени процедурни въпроси, като например може ли въобще да се образува дисциплинарно производство срещу главния прокурор, както настоява Сарафов, в каква процедура се разглежда сигналът, беше засегнат и въпросът за използването на почивната база на прокуратурата в Боровец (виж повече за дебата тук).

В края на дебата правосъдният министър Крум Зарков заяви, че всички институции могат да използват днешната публична дискусия, за да преценят дали да се самосезират, като подчерта, че същото ще направи и той.

Днес ВСС не обсъди допустимостта и на второто предложение за освобождаване на Гешев, внесено в понеделник от четирима членове на ПК на ВСС – Георги Кузманов, Калина Чапкънова, Йордан Стоев и Гергана Мутафова, с което главният прокурор се запозна и каза, че ще представи становище.

В него кадровиците твърдят, че главният прокурор е нарушил няколко принципа от етичния кодекс на българските магистрати със следните думи, казани пред медиите на 15 май: „…между другото ясно е какъв е политическият боклук в Народното събрание. Извинявам се за този израз…, съдейки от изявленията на някои, така наречени политици… и е време да бъде изметен този, както казах политически боклук…“.

Според членовете на ПК действията на Гешев са скандализирали цялото общество и са били възприети като несъответстващи на заеманата от него длъжност, което е довело до отрицателна обществена нагласа спрямо функционирането на цялата съдебна система, в частност на прокуратурата и ги поставя в разрез с етичния кодекс. Четиримата кадровици сочат, че депутати ги определят като  „мутренски и непристойни“  и „закана с откровен рекет спрямо политическата система“ (повече за предложението виж тук).

82
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
26 май 2023 21:25
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Тъга
Тъга
26 май 2023 10:32
Гост

Редно е да освободят масона Гешев. Ако не го освободят ще имаме първи главен прокурор влязъл в глобалния акт Магнитски! Това му е гаранцията! Монетата е пусната в торбата на вдовицата и връщане назад няма, „уважаеми“

Жилетката
Жилетката
26 май 2023 9:27
Гост

И преди, и сега само Вероника Имова се държи като професионалист – юрист. Останалите са като жълти есенни листа при вятър. Да твърдиш, че постъпката с експерта е въобще някакво „нарушение“, трябва да си не само изключително посредствен юрист, но и изключително безчестен човек. Да не забравяме, че малкият ум е щастлив, когато е с мнозинството, от една страна, а помиярите притежават безпогрешния инстикт да се обединяват, когато надушат, че има нещо за БЕЗОПАСНО ръфане, от друга.

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 10:51
Гост

Абсолютно точна е метафората за листата и вятъра, но тя се отнася най-много до Вероника Имова!
Всеки път гласуваше с хората от статуквото, всеки път със силните на деня.
Легендарен е скока й с контузен крак към пулта за гласуване, защото беше излязла за малко, а липсваше осмия глас на мафията за поредното инсталиране на милиционер за съдебен шеф.
Пародия и гротеска е да се твърди за достойно поведение на този човек през всички минали почти 6 години!
Обратно е, за жалост!

За протокола
За протокола
26 май 2023 8:57
Гост

Гешев от 2 юни с президентски указ няма да е главен прокурор.

Минчев, козметик!
Минчев, козметик!
25 май 2023 16:50
Гост

Какво кубе, какъв блясък! Александър Невски пасти да яде!

Съвет
Съвет
25 май 2023 16:37
Гост

Гешев, като е тръгнал, да не вади само записи с пионки като Йордан Стоев, ами да пусне нещо за тамадите като Магдалинчев и Чолаков. Че да разберем как библиотекарите през ТИМ и ДПС си поръчват абсолютно престъпни съдебни решения.

Крумчо хайде малко усещане и юридическа обраност
Крумчо хайде малко усещане и юридическа обраност
25 май 2023 16:19
Гост

Естествено е ,че 6- мата трябва да си направят отводи. Особено и крещящо е участието на : 1. този Стоев , който е в записа по изнудване на Гл. Прокурор на държава членка в ЕС. 2. Крум Зарков в качеството на депутат, който се е вносител и подписал под кандидатури на членове на ВСС както и в съдийската , така и прокурорската парламентарна квота(общодостъпно е интернет) 3. Бошнакова е една от тези , който са подкрепени от Крум Зарков, но нещо повече не отдавана Корнелия Нинова зави пред медиите, че Бошнакова е лично предложена от Крум Зарков и е лично… Покажи целия коментар »

PIK
PIK
25 май 2023 16:26
Гост

А Вероника Имова, чиято дъщеря е прокурорски помощник, назначена от Гешев във ВКП, дали е обективна и не трябва да си даде отвод?!

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 7:46
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 май 2023 17:43
Гост

Зарко няма глас, да си стои и да модерира и без това за друго не става момчето

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 18:02
Гост

Зарков е най-интелигентния и морално необременен от всички.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 май 2023 20:26
Гост

Най-интелигентния?! 😂😂😂🤣😇

Шеф Магдалинчев
Шеф Магдалинчев
25 май 2023 15:55
Гост

Как е Каскет, топла ли е водата? Кога ли ще стоплиш, че не си в джакузи, а в уред за готвене?

Гери
Гери
25 май 2023 15:48
Гост

Вместо да застане на предна линия председателят на ВКС галина Захарова в типичния си боязлив стил се оглежда от коя посока вятърът ще задуха по-силно.

анонимен
анонимен
25 май 2023 15:25
Гост

Само преди няколко дни Радев беше в ЮАР. И никой не разбра защо….

Morning news
Morning news
25 май 2023 15:58
Гост

Ама днес разбрахме, че ликвидирали един, за който се чува, че искал да свиделства за тандема Радев- Борисов

PIK
PIK
25 май 2023 15:23
Гост

Завряли си главата в пясъка за изслушване на свидетели в липсваща в закона процедура, но пък записът не трябвало да се слуша, щото нямало процедура… Мисловните лупинги на Дишева трудно могат да бъдат осмислени без да се натрапи извода за пълна безпринципност.

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 15:59
Гост

Жената е обсебена от сектата Да БълХария

с отворени очи
с отворени очи
25 май 2023 14:27
Гост

Съдебната система е задушена от четирите ОПГ-та в нея- ВСС, Прокуратура, ВАС, ВКС. След като от днес крупните мафиоти се избиват помежду си, скоро ще има и тежки косвени жертви сред магистратите.

анонимен
анонимен
25 май 2023 14:51
Гост

И за престъпното си и сервилно поведение гореизброените бяха наградени със заплати от 10 до 14 000 лв.

Гешев = радост2
Гешев = радост2
25 май 2023 13:31
Гост

„В [записа] … бяха замесени още президентът Румен Радев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който беше наречен Банкята, министърът на правосъдието Крум Зарков под името Сорбоната, членове на съвета, съдии и прокурори.“

Защо името на Георги Чолаков, шефа на ВАС, така удобно продължава да отсъства от списъка? Той е най-омазан от всички и е публична тайна, че без неговата санкция нищо не става в Съдийската колегия и съдебната власт като цяло.

Стареца
Стареца
25 май 2023 13:42
Гост

И къде е тайната. Снимка на Чолаков трябва да стои в тълковен речник на българския език срещу думата „Лицемер“

отвратен
отвратен
25 май 2023 14:31
Гост

Вместо да е в затвора, този негодник набелязва своя „достоен“ приемник. За целта политическата мафия /вече включвам в нея и ПП-ДБ, наред с останалите/ ще му подаде удобна топка с 13 необходими гласа.

PIK
PIK
25 май 2023 13:30
Гост

Най-забавно е да се наблюдава обезумелият от страх поглед на Магдалинчев. Как сега да угоди и на двете спорещи страни, след като и двете могат да изкарат данни що за стока е, колко хотела има, колко имоти и пари извън Бг къта…

Стареца
Стареца
25 май 2023 13:43
Гост

Ми, притеснено ми е ;/

Секретар
Секретар
25 май 2023 13:23
Гост

Иван Гешев, наруши правилата ни. Майката обръща гръб на недостойните си синове, това е пътя.

Обличането на Венера
Обличането на Венера
25 май 2023 13:21
Гост

– Ама Вие да не си помислите, че те го избраха за Гладен прокурор, а?

Борисов го избра – Борисов!

ПП ДБ - ГЕРБ = Втори мандат
ПП ДБ - ГЕРБ = Втори мандат
25 май 2023 13:18
Гост

Чак сега ми светна, че в този състав имало достойни членове и … съдии …

Правоверен
Правоверен
25 май 2023 12:53
Гост

г-н Гешев, махнете си ЧЕРВЕНИЯ КОНЕЦ ако се броите православен християнин. Конецът е символ на СУЕВЕРИЕ /че пази от уроки/ , а не на вяра! Ако не го сторите, няма как Господ да ви припознае като свое чедо и нямате право да споменавате името Божие, защото го петните!

Стареца
Стареца
25 май 2023 12:56
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Вадим Зеланд
Вадим Зеланд
25 май 2023 12:35
Гост

Като гледам и друг върховен съдия- Керелска, то и там щетата е тотална.

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 12:53
Гост

Керелска е едния от двамата дойстойни членове на този най-позорен ВСС.

Обличането на Венера
Обличането на Венера
25 май 2023 13:16
Гост

– ДоЙстойни викаш?

Вадим Зеланд
Вадим Зеланд
25 май 2023 13:27
Гост

Керелска, не си пиши сама хвалебствия.

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 13:46
Гост

Дишева е втората освен Керелска, която от ден първи се противопоставя на мафиотското статукво в съдебната система, което в момента си разчиства сметките.

Чичо Цаци със свинските очички или Кита
Чичо Цаци със свинските очички или Кита
25 май 2023 16:26
Гост

Тя просто е от другото лоби. Иначе си ползва ведомствен апартамент в Изток ефтино, а не е нуждаеща се и изяжда хляба на някой наистина нуждаещ се баси морала

Бени
Бени
25 май 2023 12:35
Гост

Коя е зле изглеждащата женица до Гешев?

Аз съм от ВКС и пея в хора на ПРБ
Аз съм от ВКС и пея в хора на ПРБ
25 май 2023 12:07
Гост

СРАМ! СРАМ! СРАМ! СРАМ! СРАМ! СРАМ!

Ицо Торбалан
Ицо Торбалан
25 май 2023 12:09
Гост

В съда всички са честни, неподкупни, независими и безпристрастни!

По това ДВЕ МНЕНИЯ НЯМА!

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 12:22
Гост

На малоумните тролове на ОПГ „Каскет и Тиква“ сигурно ПП са им виновни за разчистването на сметки между мафиотските кланове в съдебната система.

Тъга
Тъга
25 май 2023 12:03
Гост

Гешев е сложил масонския пръстен и много видно започна да ръкомаха, остава да поиска и помощ „за сина на вдовицата“ хахахха щом по братски започна да се моли, значи му е ясно какво е бъдещето му.

Стареца
Стареца
25 май 2023 12:01
Гост

Имова, Имова, с какви очи ще те гледат колегите във ВКС само …. Гешев няма нужда от адвокат, след като си има съдия от ВКС да го брани…

Всички вън
Всички вън
25 май 2023 11:53
Гост

Министърът на правосъдието за пореден път изпъква като най-адекватната личност, насред това мафиотско сборище за разчистване на сметки между различните кланове.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
25 май 2023 12:01
Гост

Министърът на правосъдието е ПОЛИТИК, а НЕ политически независим магистрат. ИМА ПАРЛАМЕНТАРНА КВОТА за назначаване на висшите магистрати в ръководството на съдебната власт- за каква независимост на съдебната власт може да става изобщо въпрос… Вижте КРБ и чл. 130 от КРБ…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 май 2023 11:48
Гост

Тия във ВСС серизно ли защитават политическата класа не ми е ясно?

„Четиримата кадровици сочат, че депутати ги определят като „мутренски и непристойни“ и „закана с откровен рекет спрямо политическата система“ (повече за предложението виж тук).“

Деветото каскетче
Деветото каскетче
25 май 2023 12:11
Гост

Пух и перушина. Под каскета.

Оглозганата гарга
Оглозганата гарга
25 май 2023 12:12
Гост

Както винаги.

Вадим Зеланд
Вадим Зеланд
25 май 2023 11:29
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ПОЗОРИЩЕ
ПОЗОРИЩЕ
25 май 2023 11:23
Гост

Гешев не веднъж говори с изключен микрофон. Какво крие, какво пак лъже?

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
25 май 2023 11:19
Гост

“… В същото време, по време на извършване на това действие по разследването, на мястото на взрива е допуснато външно лице, което няма никакво процесуално качество. …“ Aко това е безспорно доказано, е едно нещо, ако обаче е просто недоказано твърдение и напр. поемните лица или другите участници в извършването на конкретните процесуални действия не потвърждават истинността на това твърдение, си е просто защитна теза….

Стареца
Стареца
25 май 2023 11:27
Гост

Е, братийо, какво имаме да доказваме, като този факт беше доказан и от казаното от всеки свидетел-очевидец, който е бил на място. Включително и от довелия този експерт, за чиято експертиза може да се разчита само на недоказаните твърдения на главния прокурор. Какъв е този израелски гражданин и дали е експерт подлежи на доказване, а не наличието му на местопроизшествието в разрез с императивните норми на НПК

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
25 май 2023 11:58
Гост

“…. Какъв е този израелски гражданин и дали е експерт подлежи на доказване, а не наличието му на местопроизшествието в разрез с императивните норми на НПК…“ Напротив- втората част от изречението Ви е релевантна към правото- 1вата има значение само за политиците и техните междуособици и политически войни “омнес контра омнес“…

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 11:12
Гост

В казуса с г-н Митриновски председателят на Върховния съд е поискал започване на процедура по установяването на извършено дисциплинарно нарушение от двама съдии в Апелативния съд – гр. Скопие, единият от които е г-н Митриновски. С оглед на това г-н Митриновски е имал основателни съмнения, че още преди образуването на производството на ВСС председателят на Върховния съд е изградил вътрешното си убеждение за това, че г-н Митриновски следва да бъде освободен от длъжността. Дисциплинарното производство срещу г-н Митриновски е било образувано по искане на председателя на Върховния съд, който е представил доказателства, че е било извършено дисциплинарно нарушение и е… Покажи целия коментар »

Стареца
Стареца
25 май 2023 11:16
Гост

коментара излиза извън днешната тема и правилата в държава, която дори не е част от ЕС няма как бъдат възприети дори и като сведение

Любител
Любител
25 май 2023 11:34
Гост

Старче, знам, че искате да го махате, но решението на ЕСПЧ следва да бъде отчетено, защото и Гешев ще обжалва. И нарушението е на ЕКПЧ, не на македонското право. Ако българското право позволи подобно развитие, също ще е нарушение на ЕКПЧ.

Стареца
Стареца
25 май 2023 12:44
Гост

Махаме го, пък той си решава как да си удължи мъките преди да изгасне.

Стареца
Стареца
25 май 2023 10:49
Гост

Абе ше го махаме 😉

8-те каскетчета!
8-те каскетчета!
25 май 2023 10:35
Гост

Имова празнодумства и защитава началника си – главния прокурор… опа, тя не беше ли съдия от ВКС?

Харалан
Харалан
25 май 2023 10:58
Гост

Вече не като „една българска майка“, а като „български гражданин“ тя е като Матросов .
Какъв срам, какъв срам… Бедна, бедна Имова, защо в края на кариерата си не запази някакво достойнство!

Деветото каскетче
Деветото каскетче
25 май 2023 11:33
Гост

Имамова.

В каква процедура са?
В каква процедура са?
25 май 2023 10:33
Гост

В каквато винаги са!

ПОЗОРИЩЕ!

кравата милка
кравата милка
25 май 2023 10:32
Гост

пак съм на амбразурата да браня говедаря с каскета

сега с адвокат пред ВСС...
сега с адвокат пред ВСС...
25 май 2023 10:31
Гост

скоро с такъв в СГП и пред СГС… ‘бах го в ЙОриста тоя милиционерски каскет!!!

ГЕШЕВ ПОЗОР !!
ГЕШЕВ ПОЗОР !!
25 май 2023 10:26
Гост

Гешев (The Cap – Каскета), нарича процедура по допустимост „съдебно заседание“. Тоя даже не знае в каква сграда се намира. Мисли си, че е на РЗ в съдебна зала. Тоя може ли всеки път, като си отвори устата да лъха на некомпетентност и негодност да изпълнява изобщо длъжността прокурор, та чак и главен. Ех Ванчооо… Не забравяй – „Човек е сам върху сърцето на земята, пронизан от едничък слънчев лъч. И ненадейно пада вечерта.“ – Салваторе Куазимодо.

Аз съм късоглед и пея в хора
Аз съм късоглед и пея в хора
25 май 2023 10:25
Гост

Батков и с-ие.

re:
re:
25 май 2023 10:26
Гост

САМО ЛЕВСКИ!

Петров
Петров
25 май 2023 9:32
Гост

Не виждам какво толкова има да обсъждат.

гуд бай
гуд бай
25 май 2023 9:29
Гост

каскетче…

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 8:46
Гост

Че какво има да се обсъжда, той Каскетоне си каза, че ще си изкарва мандата. Ако му се опъват, ще изкара интимните записи, стори ми се, че така се изрази и това намекна миналата седмица.

213
213
25 май 2023 8:47
Гост

Какво пък толкова…И да изкара такива, както пък се изрази другият мутрафон, важно е да не си се изложил.

Парад на лъжата
Парад на лъжата
25 май 2023 8:30
Гост

Дали е интересно какво предстои, или какво вече се случи? Щото законите на Крум Зарков вече катастрофираха в мнението на Лозан Панов. При това катастрофираха с обвинение в лъжи, каквито лъжи управлението на Радев си позволи по отношение на ПВУ. Из „Лозан Панов: Скандални са поправките в Закона за съдебната власт, тихомълком гласувани от парламента“ /24 часа/ „Превратното тълкуване на предписанията на Комисията за демокрация чрез право към Съвета на Европа (наричана за краткост Венецианска комисия или ВК) и използваният законодателен механизъм, напомнят за утвърдени в близкото минало порочни практики, които очевидно и настоящият Парламент е възприел. Още по-скандалното е,… Покажи целия коментар »

Аз съм късоглед и пея в хора
Аз съм късоглед и пея в хора
25 май 2023 10:29
Гост

Ранният Лизан също бе част от екипчето на Батков и с-ие.

Трябва да се работи някъде и да се изкарва насъщния … все пак …

Стареца
Стареца
25 май 2023 10:56
Гост

Е да, като ни изнася цитираме съдия Панов, но като не ни изнася му развъртаме болтовете на джантите на автомобила и сме готови да му сложим червения Х 🙂 Така е подкрепям да си слагаме грамотните като брожка, за да скрием собствената си липса на вкус 🙂

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 14:49
Гост

Лозан президент!

&co
&co
25 май 2023 8:10
Гост

Моралният съдник – Йордан Стоев, член на ВСС, едва ли е правилният човек, който да оценява който и да е магистрат колко морал и интегритет притежава. По делото на Георги Георгиев /Пурата/ в СГП са използвани СРС спрямо Пурата, разкри АФЕРА. В СРС лъсват разговори с Йордан Стоев, тогава апелативен прокурор. Магистратът, видно обигран в това, успява да си спазари възнаграждение от Жоро Пурата в размер на 100 000 лв. /сто хиляди лева/. Като задачата на Стоев е да отмени в качеството си на по-горестоящ прокурор постановление на СГП. Проверим факт е, че постановлението на СГП по делото е отменено… Покажи целия коментар »

karishm
karishm
25 май 2023 10:35
Гост

Йордан Стоев е известен в съдебната система с „неподкупността“ си. Тотално компрометиран! Щом и той взе да се изявява като морален съдник и стожер,работата върви на зле….

Аз съм късоглед и пея в хора
Аз съм късоглед и пея в хора
25 май 2023 7:49
Гост

Да падат каскети и задръжки, да лъжат пред всички с думи мъжки …

анонимен
анонимен
25 май 2023 7:53
Гост

Да живее България!

За сведение на посрещачите
За сведение на посрещачите
25 май 2023 7:46
Гост

Има си хас да не е редовно.

Понеже на каскета досега всичкото му е редовно!

анонимен
анонимен
25 май 2023 7:51
Гост

От този съвет всичко сме видели, тъй че…

8-те каскетчета!
8-те каскетчета!
25 май 2023 10:32
Гост

Факт. От тия, естествено с няколко броя изключения, всичко може да се очаква. Цял маднат, плюс времето, в което работи извън мандата си, този състав на ВСС се доказа като изумителен учебникарски пример, как не се прави, как не следва да се докарва вода от 33 кладенеца, за да се следва личния интерес, а с това да се уронва иначе разроненият „престиж“ на съдебната власт. Като нищо, ще се пробват да аргументират закрито заседание по същество, поради искането на некомпетентния каскет, което звучеше приблизително така – „аз ще искам заседанието да е закрито, за да не се срамува съдебната власт“…… Покажи целия коментар »