Главният прокурор Иван Гешев излиза в отпуск по лични причини, същевременно в понеделник е призован от Софийската градска прокуратура по дело за търговия с влияние и политическа корупция.

След като дам съответните обяснение по НПК и ЗСВ и след като ми стане ясно в каква процедура сме, същото, което съм казал пред СГП, ще предоставя и обясня пред ВСС.

От това ще има голям срам за една голяма част от членовете на ВСС, който срам няма да е за главния прокурор и прокуратурата. За щастие няма да е и за целия ВСС.

Това ще подейства очистващо за политическото влияние в съдебната власт и съм твърдо убеден да го направя, защото е време политиката, включително и в лицето на ВСС, да излезе от съдебната система“, каза Гешев.

Изказването му беше направено по време на заседанието на Пленума на ВСС, който по предложение на Атанаска Дишева, обсъжда сигнала на заместник главния прокурор и директор на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов, в който твърди, че Иван Гешев е нарушил Конституцията като е записал свой разговор с члена на ВСС Йордан Стоев без знанието на последния.

Предложението на Дишева за обсъждане на писмото беше подкрепено от 12 членове на ВСС. Против гласуваха Стефан Петров, Пламен Найденов, Евгени Иванов, Вероника Имова, Севдалин Мавров. В гласуването не участва Йордан Стоев поради направен отвод.

Дишева поиска да се обсъди и кой, как и с каква цел използва базата на прокуратурата в Боровец. Повод за това е изявлението на Сарафов, че главният прокурор се е настанил там и нито един друг обвинител няма достъп до базата.

Това предложението беше подкрепено от мнозинството, против гласуваха Евгени Иванов, Пламен Найденов и Боян Новански.

За процедури и възможности

След като включиха двете извънредни точки, кадровиците започнаха обсъждане на твърденията на Сарафов за нарушение на Конституцията.

Атанаска Дишева акцентира върху това, че може да бъде образувано дисциплинарно производство срещу един от тримата големи в съдебната система.

Тя се обоснова с няколко текста от ЗСВ (чл. 308, чл. 312 и чл. 320), които регламентират какви са наказанията, кой е дисциплинарно наказващият орган, какви правомощия има дисциплинарният състав и дисциплинарно-наказващият орган.

Особен акцент беше поставен най-напред върху това, че във всички тези разпоредби се говори за член на ВСС, а не изборен член, каквито са избраните от съдебната и парламентарната квота, както и на чл. 320, ал. 4, т. 3, където изрично се казва: „Пленумът на Висшия съдебен съвет може да направи предложение до президента на републиката за освобождаване на член по право на Висшия съдебен съвет“.

Дишева заяви, че несъмнено сега ВСС не е сезиран с искане за образуване на дисциплинарно производство срещу главния прокурор от петима членове на Пленума, или от трима от съответната колегия, както гласи законът.

Тя поиска членовете на съвета да обсъдят възможността членове на Пленума или на колегията да инициират такова производство. Дишева припомни, че и преди е имала възможност да каже, че е готова да подпише такова предложение и призова да се намерят други четирима кадровици, които да се присъединят, или пък членове на Прокурорската колегия да обсъдят обстоятелствата и да направят такова предложение.

Тя не се съгласи с искането на Вероника Имова сигналът на Сарафов да се приеме само за сведение, като посочи, че това ще означава „да се направим, че нищо не се е случило“.

Дишева попита главния прокурор дали действително има 150 записани разговора с магистрати, политици и членове на ВСС, както твърди директорът на националното следствие в сигнала.

Иван Гешев започна с това, че има проверка в Софийската градска прокуратура за същите обстоятелства, които са посочени в писмото на Борислав Сарафов. Той изрази очакванията си да бъде призован, за да предостави факти и документи. „Днес съм призован за понеделник в 10 ч. във връзка с дело за търговия с влияние, проверка за политическа корупция за същите обстоятелства, които в момента обсъждаме“, сподели Гешев и допълни, че една част от тези обстоятелства са истина, а друга – не.

След като дам съответните обяснения по НПК и ЗСВ и след като ми стане ясно в каква процедура сме, същото, което съм казал пред СГП, ще предоставя и обясня пред ВСС. От това ще има голям срам за една голяма част от членовете на ВСС, който срам няма да е за главния прокурор и прокуратурата, за щастие няма да е и за целия ВСС. Това ще подейства очистващо за политическото влияние в съдебната власт и твърдо съм убеден да го направя, защото е време политиката, включително и в лицето на ВСС, да излезе от съдебната  власт“, каза главният прокурор.

Той изтъкна, че и в момента няма проблем да обясни за какво става дума, но предпочита да стори това, след като приключат процедурите на НПК и ЗСВ, за да не препятства съответните производства.

Историята помни само смелите, но определено ще бъде интересно и полезно за България, съдебната власт и колегите от съдебната власт, защото това ще увеличи независимостта на магистратите и най-вероятно ще доведе до оттегляне на нелегитимни политически влияния върху съдебната власт, а може и върху конкретни магистрати.

И понеже съм прокурор, следовател и полицай, освен да го кажа, мога и да го докажа по съответните способи, уредени в българското законодателство“, заяви Гешев.

А що се отнася до въпроса на Дишева дали има записи, главният прокурор отговори: „Искрено ще останете доволна от нещата, които ще представя в съответните процедури. Аз съм главен прокурор и не съм нарушил Конституцията и законите и мога да го докажа“.

Атанаска Дишева предложи ВСС да насрочи специално заседание, на което да изслуша присъствалите на срещата на 15 май магистрати, на която думите на шефа на НСлС главният прокурор е пуснал записан разговор с члена на съвета  Йордан Стоев.

Според сигнала там са били всички други заместници на Гешев – Десислава Пиронева, Красимира Филипова, Даниела Машева и Пламена Апостолова, обвинителите от ВКП Ваня Стефанова и Сийка Милева, както и градският прокурор на София Илияна Кирилова.

Според Дишева, ако се докаже, че действително има записани разговори, това може да послужи за внасяне на още едно искане за предсрочно освобождаване на главния прокурор.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков се спря на становището на Дишева, че може да се образува дисциплинарно производство срещу някой от тримата големи.

Той припомни тълкувателното решение на Конституционния съд от миналата година, в което се казва, че председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор имат такива високи длъжности, които не позволят спрямо тях да се търси дисциплинарна отговорност. Чолаков допълни, че действително в ЗСВ има текстове, които създават усещането, че това е възможно, но призова да не се изваждат отделни разпоредби, за да се аргументира подобна теза, а да се гледат всички заедно. Той каза още, че понеже решението на КС от миналата година е тълкувателно, трябва е задължителен не само диспозитивът му, но и мотивите.

В тази връзка Цветинка Пашкунова изтъкна, че предвид решението на КС, единствената възможна процедура, по която да се ангажира юридическа отговорност на тримата големи в съдебната система, е процедурата по чл. 175 от Закона за съдебната власт.

Аргументите на г-жа Дишева и с особено внимание на чл. 320, ал. 1, т. 3 са убедителни. Моята теза също беше, че процедурата срещу председателите на ВКС и ВАС и срещу главния прокурор е своеобразна дисциплинарна отговорност, но след решението сме длъжни да се съобразим с позицията на Конституционния съд. Ние трябва да сме наясно в каква процедура изясняваме релевантните факти„, каза Пашкунова. Тя допълни, че това може да стане в процедура по освобождаване от длъжност, която може да бъде инициирана от министъра на правосъдието или от трима представители на Прокурорската колегия. „Предлагам сигналът да бъде изпратен на министъра на правосъдието. Колегите от ПК са решили той да бъде разгледан от две комисии, което предполага, че няма пречка при необходимост и при положение че счетат, да внесат ново такова искане в Пленума на ВСС“, каза Пашкунова.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова на свой ред каза, че ще подкрепи предложението за нарочно заседание на Пленума на ВСС, на което да се обсъдят повдигнатите днес теми. „Всички тези въпроси, които обсъдихме днес, включително и по допустимостта на редица процедури, следва да бъдат разгледани не като извънредна точка, веднага, изненадващо до известна степен, а след информирано обсъждане“, каза Захарова и допълни, че в момента не може да вземе аргументирано отношение по становището на Дишева, че законът дава възможност за образуване на дисциплинарно производство срещу тримата големи.

Главният прокурор Иван Гешев също подкрепи идеята за отделно заседание. „Намираме се в извънредна ситуация и дължим отговори. Но ние сме ВСС, хората, които сме правителството на съдебната власт, дължим отговори, а не да се крием, или аз да крия. Аз нищо не крия. Аз съм прокурор, магистрат, мъж, българин и имам достойнство. В прокуратурата няма безпрецедентна ситуация, има такава в съдебната власт и в държавата. Прокуратурата е  единна. Има един човек и няколко членове на ВСС, които имат определени виждания, които не съвпадат с Конституцията и законите в страната“, заяви Иван Гешев.

Министърът на правосъдието Крум Зарков заяви, че е безпредметно да се гласува предложението на Вероника Имова за приемане само за сведение на сигнала на Сарафов.

С него вече се е занимавала Прокурорската колегия, изпратен е на две комисии, изпратен е до министъра на правосъдието, т.е. вече е приет за сведение. Въпросът е какво ще се прави от тук нататък“, изтъкна Зарков.

По отношение на предложението за специално заседание, министърът заяви, че има право да свика такова и ще се възползва от него.

Процедурите без съмнение са важни, но никой не може да ме убеди, че няма подходяща процедура, за да се открие какво точно се е случило, вярно ли е или не е вярно. По въпроса какви са последствията – и такива процедури има. Имам възможност като министър на правосъдието да започна други процедури, което не изключвам. Зависи от развитието на процедурата, с която вече сте сезирани. Щеше да е неадекватно ВСС да не заседава по тези въпроси. Поемам ангажимент в координация с представляващия Боян Магдалинчев да насрочим дата, на която този дебат да продължи по процедурните въпроси и се надявам да не зацикли“, каза Зарков и така не стана ясно дали на въпросното заседание ще бъдат изслушани замесените в случая със записите.

По казуса с базата в Боровец

Иван Гешев категорично отхвърли твърденията на заместника си, че ползва базата на прокуратурата в Боровец за лични цели като не се дава достъп до нея на прокурорите и следователите.

Въпросът беше поставен от Атанаска Дишева, която искаше да стане ясно, че Висшият съдебен съвет не е предоставил базата в Боровец за лично ползване на главния прокурор.

Тя припомни няколко решения на съвета по този въпрос. През юни 2017 г. Пленумът възложи стопанисването на почивните и учебните бази на държавното обвинение на главния прокурор.

През 2021 г. ВСС допълни въпросното решение като добави квадратурата от над 17 000 кв. м, посочи и точният адрес.

Дишева директно попита обвинител №1 дали само той ползва базата в Боровец.

Иван Гешев заяви, че в прокуратурата има правила, с които е уреден редът за използването на почивните и учебните бази, предоставени на държавното обвинение. И този ред по думите се спазва от всички, включително и от него.

„Не съм ползвал базите на прокуратурата извън спазване на правилата на прокуратурата и извън нормативните изисквания. Спазва се редът такъв, какъвто е и за останалите бази и има съответните документи за това. Не ползвам аз базата. Тя се ползва по този ред и са я посещавали множество лица от и извън съдебната власт. Ще е интересно да се проведе дебат, за да може да е ясно кой, на коя дата и по какъв начин е ползвал базата. Това може да бъде доказано и със свидетелски показания от служители“, каза Иван Гешев. И допълни, че както останалите магистрати, така и той си е плащал, когато е бил в някоя от базите. А по думите му през последните три години само тях посещава, защото не може да си позволи да ходи във външни обекти.

„През последните три години почти не съм ходим и на ресторант предвид ситуацията около мен“, каза Гешев.

Боян Новански, който е член на Комисията за управление на собствеността, заяви, че и той е бил в базата в Боровец, без преспиване, а по повод „приятни събития като рождени дни“. „Всичко си е наред и тия неща в сигнала не отговарят на истината. Сума ти членове на ВСС сме били там и сме празнували рождени дни и не виждам нищо страшно в това“, каза Новански.

Георги Кузманов също каза, че е посещавал базата в Боровец със семейството си. „Подавал съм заявка по определения ред и съм допускан в съответните периоди, когато е нямало други мероприятия“, каза Кузманов.

На финала на дебата правосъдният министър Крум Зарков подчерта, че очевидно въпросът не е как е  възложено стопанисваните на базата, а какво се е случвало след това и с това темата във ВСС приключи.

 

72
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
И пак, и пак, и пак, и пак ....
И пак, и пак, и пак, и пак ....
20 май 2023 16:22
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Дишева става за Главен прокурор с нейния уклон
Дишева става за Главен прокурор с нейния уклон
19 май 2023 15:10
Гост

Абе работата е ясна Дишева и Чолаков се борят за 2 те свободни места в КС. А там са настръхнали от тази идея, че то така с такъв човек как ще работят. Такъв каруцарски, нападателен и прокурорски стил не е подходящ за КС. Там хората дискутират, дебатират, а не нападат и няма агресия

Анонимен
Анонимен
19 май 2023 18:18
Гост

Дишева и Чолаков са много ерудирани. За съжаление вторият е и корумпиран.

Запознат
Запознат
19 май 2023 11:14
Гост

То има ли още такива, които вярват, че свалянето на Гешев е продиктувано единствено от правни мотиви? Търговията тече с пълна сила- кой посланик, кой главен прокурор, кой главен инспектор, и то все членовете на този ВСС си търсят опека от политиците. Постоянно изказващият се борец за справедливост Дишева защо мислите е толкова активна срещу гл.прокурор и гл.инспектор на ивсс? Ами защото се цели в стола на последния и се е намерил някой да й го обещае. Другия борец за справедливост- Керелска, се бори за едни 20 хубави заплати преди пенсия. Пашкунова се бори за зам.председателско, място, че председателското вече… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 май 2023 12:22
Гост

Ей, голям трън в задника на задкулисието и троловете им са Дишева и Керелска. Само че те не се борят за постове, а за независима съдебна власт и пресичане на описаните порочни практики.

пипи
пипи
19 май 2023 12:47
Гост

Ох, тези вицове другаде ги разказвай. Дишева отдавна е заявила, че ще става главен инспектор, а Керелска- тя като скорошен пенсионер има една задача- да привлича все още внимание, щото после е потъне в заслужено забвение.

Анонимен
Анонимен
20 май 2023 12:44
Гост

Само дето Дишева се бори 12 години с евтиното ведомствено жилище. Бедна и морална.

Ддд
Ддд
19 май 2023 12:53
Гост

Мерзавци!!!

Анонимен
Анонимен
18 май 2023 20:40
Гост

Според мен от ВСС трябва да стискат палци Гешев да не проговори, да не излезе, че не само той, а и те са се увили ката свински черва с политици, фирмаджии, финансисти.

Анонимен
Анонимен
18 май 2023 20:31
Гост

Защо НС не конституира новия ВСС, за да се гарантира независимост от пол. влияние! Защото искат да влияят на ВСС, а от там върху магистрати и така да се отклонява внимание от политическа и управленска немощ.

.....
.....
18 май 2023 18:12
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
PIK
PIK
18 май 2023 18:44
Гост

Беше такова удоволствие да се наблюдава искрения му ужас от това да не ядоса Гешев, ама и тези дето са му метнали последната поръчка… Сметката винаги се плаща, но е лошо като трябва да плащаш едновременно на две места с едни и същи средства.
Идва Видовден.

....
....
19 май 2023 9:15
Гост

Да, време е да се освети политически зависимия хотелиер Магдалинчев, за чиито далавери се носят легенди. Кой да помисли, че ще дойде момент, в който ще трябва да избира кого да обслужи по-напред – Гешев или Сарафов.

Бон-бон
Бон-бон
19 май 2023 9:17
Гост

Хайде, Гешев, изкарай оня списък с магистрати, които не са декларирали сметки и имоти в чужбина. Да се види как представляващия ВСС Магдалинчев е първи там…

Анонимен
Анонимен
20 май 2023 12:45
Гост

Нищо няма да изкара! Нали и той е в този списък.

Каскет или тиква - туй е въпросът!
Каскет или тиква - туй е въпросът!
18 май 2023 18:01
Гост

Време разделно настана! Дори калинките от Фейсбук групата „Подкрепа за г-н Борисов и г-н Гешев“ се разприятеляват един друг!

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
18 май 2023 17:19
Гост

Предвид волеизявленията на членовете на ВСС, описани в статията, твърденията на сарафов относно самоуправството на Гешев се спукаха като пукнат с карфица надут балон. Естествено, за мен беше ясно, че твърденията на сарафов относно тази част от казуса са кауза пердута и той ги изговори заради някакви свои субективни интереси- негов си проблем…Важното е, че ИМА законоустановен начин да се докаже всяко твърдение и на трите лица и той ще бъде приложен пряко и директно спрямо тях- вече нищо не може да остане скрито- покрито.

Каскет или тиква - туй е въпросът!
Каскет или тиква - туй е въпросът!
18 май 2023 18:02
Гост

Излъгаха долните протестъри вожда-тиква да влезе във война с любимия каскет!

УДРИ!
УДРИ!
18 май 2023 17:17
Гост

Гешов – УДРИ по политическия боклук и неговите гейши във ВСС!

Тоя пък!
Тоя пък!
19 май 2023 9:50
Гост

Ми той Каскета тогава ще се нокаутира сам!

Анонимен
Анонимен
20 май 2023 12:47
Гост

Те пък го избраха, а той прие с охота подкрепата им. Чудеса!

Видовден
Видовден
18 май 2023 16:59
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 май 2023 17:23
Гост

Не знам какво има в списъка на ДАНС , но като чета какво има по медиите /стари публикации/ за Чапкънова , Сарафов и др. ми се реве.

????
????
18 май 2023 17:44
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ССБ
ССБ
18 май 2023 16:47
Гост
Мустакат банкер
Мустакат банкер
18 май 2023 17:16
Гост

Има и бая депозитче в КТБ.

Анонимен
Анонимен
18 май 2023 16:40
Гост

Гешев е консерватор. Като юрист е контрапункт на властващия в съда и прокуратурата либерализъм. Позовава се на:
https://www.facebook.com/urumovi/posts/774773060305210
https://www.facebook.com/urumovi/posts/940513020397879

Като политик би запълнил една голяма празнина – консерватизмът не беше допуснат през целия преход, изключая може би демократите на Савов.

Гешев - Позор, уволнение, съд и затвор
Гешев - Позор, уволнение, съд и затвор
18 май 2023 16:27
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 май 2023 16:35
Гост

Знаем, за прага на търпимост, ама въпреки това се трие, особено ако става дума за хора на ППДБ.

Ooo
Ooo
18 май 2023 18:04
Гост

Не само се трие, но се „включва машинка“ за манипулация на гласуването. Аз гласувах с +, а се отчете 1 бр. + , едновременно с 2 бр. – !

Безразличие!
Безразличие!
18 май 2023 15:53
Гост

За съжаление това е проекция на обществото ни, жалко и клиширано ще звучи, но Левски и Ботев, ако видят в какво се е превърнала държавата, за която са дали живота си, не знам, не знам! А сега юридическия прочит има основания – има компететни органи – има сезиращ акт предстои производство, всичко е въпрос на доказване! И едно от най-лошите неща е, че тези реформатори и борци за справедливст са по скооро борци за стани да седна, а не за подобряване на някакво си там правосъдие.

Татин Стою
Татин Стою
18 май 2023 16:28
Гост

Добро утро. Едно кафенце?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 май 2023 15:44
Гост

И сега какво се оказа, Гешев има компромати за тези, които искат или си дори само биха си помислили да го махат, после защо цялата държава е в блатото – комунистически похвати и зависимости на принципа на скачените съдове и равновесието. Всяко зло за добро, дано поне част от калната вода се оттече, че не се трае.

Анонимен
Анонимен
18 май 2023 18:04
Гост

Вожда-тиква ще е един от първите оттекли

Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 май 2023 22:27
Гост

Е тогава ППДБ що реват срещу Гешев, като той ще свърши повече за дискредитирането на ГЕРБ за 1 месец отколкото жалбите им партии направиха за 1 година, ама проблемът им е, че може да ги подпука и тях като с Тони Нексото

Спасяването на редник Гешев
Спасяването на редник Гешев
18 май 2023 15:43
Гост

ВСС – Вие си го избрахте!

И вас си ви избраха. Демократично. По правилата на Да, България!

Анонимен
Анонимен
18 май 2023 15:37
Гост

Гешев, защо чак сега ще изнесеш тези факти, а до сега мълча!Съучастник си и в тези мръсотии!Цялата съдебна система е овладяна от политици!Всички знаем защо?!Голям срам !!!!

Спасяването на редник Гешев
Спасяването на редник Гешев
18 май 2023 15:44
Гост

Да беха само „политици“ с мед да ги намажеш.

Мичмана
Мичмана
18 май 2023 15:35
Гост

И само … тъч.

Спиридон
Спиридон
18 май 2023 15:08
Гост

Хайде, точно той да не ми говори за политическо влияние.

Петров
Петров
18 май 2023 15:10
Гост

Е, защо така сега? Той е НЕ зависим. Нищо ме зависи от него, а от гуруто му.

Лазар
Лазар
18 май 2023 15:05
Гост

Тупа топката милия, защото усеща, че му идва края на рахатлъка.

Анонимен
Анонимен
18 май 2023 14:24
Гост

Профилът на Гешев:
– Майка България…
-вратовръзка на републиканската партия в САЩ
– позоваване на Александър Урумов, който е:
https://www.facebook.com/urumovi/posts/774773060305210
https://www.facebook.com/urumovi/posts/940513020397879

С една дума – Гешев е консерватор. Като юрист е контрапункт на властващия в съда и прокуратурата либерализъм.
Като политик би запълнил една голяма празнина – консерватизмът не беше допуснат през целия преход, изключая може би демократите на Савов.
Харесва ли ви, или не, това е.

"Политико" за скандала с Гешев
"Политико" за скандала с Гешев
18 май 2023 14:01
Гост

„Нетфликс“, изяжте се от завист!
Каскета срещу Тиквата: Българската мафиотска държава се докара до ръба“. Под това зрелищно заглавие брюкселското издание „Политико“ описва как „Криза с върховенството на закона избухна неприкрито под формата на конфронтация между главния прокурор и бившия премиер Бойко Борисов“.

„Защитаваната от политици мафия в България е вездесъща и нейните интереси включват наркотици, оръжие, контрабанда на хора и източване на еврофондове. За протестиращите [от 2020 г. насам] свръхмогъщите прокурори на България лежат в сърцето на мафиотската структура, като винаги гарантират, че никоя „голяма риба“ никога няма да бъде изправена пред правосъдието в превзетата държава.“

Бени
Бени
18 май 2023 13:47
Гост

В този момент гешев е по-симпатичен от Мишока от ВКС, който чака накъде ще задуха вятърът, както и от Лихваря от ВАС, чието място не е посланик в Израел /Турция/, а в заведение на пълна държавна издръжка. За дълго време!

...............
...............
18 май 2023 16:28
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Георги Ат.
Георги Ат.
18 май 2023 13:12
Гост

Геши дали може да убие една партия с някой и друг запис. Ех, човекът не е излъгал като беше казал в едно СРС преди години : Шефе, и аз обичам да се правим на луд …
Между другото точно тия записи са причината да искат да го махнат сигурно, щото он сам си каза, че са му предлагали посланическо място още преди изборите. За къв чеп им е било тогава да го предлагат, освен ако не са били притеснени, някой да не ги пусне преждевременно …

Анонимен
Анонимен
18 май 2023 12:54
Гост

„Според твърденията в сигнала на Сарафов, главният прокурор е казал, че разполага с над 150 записа на разговори с политици, магистрати и членове на ВСС.“

Дишева пак обръща нещата на опъки – вместо Сарафов да доказва твърденията си, тя пита Гешев…

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/geshev-az-sym-glaven-prokuror-i-ne-sym-narushil-zakonite-i-konstituciiata-shte-go-dokazha-2347394

Диана
Диана
18 май 2023 15:17
Гост

Сарафов свидетелства.
Сарафов не носи доказателствена тежест.
Анонимен, прочети за доказване, доказателства, доказателствени и средства и т.н.
А Дишева със сигурност е една от малкото абсолютно последователни в тезите си, както и в защитата им, членове на ВСС.

....................
....................
18 май 2023 16:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Иш диш ти жомиш Дише
Иш диш ти жомиш Дише
18 май 2023 16:36
Гост

Слушайки толкова години , както и днес, се чудя Дишева защо е станала съдия вместо прокурор. по случайност ли :)))). какъв е този ней турбо обвинителен уклон и то константен. Така обвинителни и напористи бяха комсомолките, но съвестните като нея в близкия и далечен соц. И то провинциалистките бяха напористи като нея. Много ми е чудни какво ли си говори с мъжа си дали има нежности или и него напада с обвинения. Явно Дишева се готви да бъде съдията- прокурор които ще разледва по Крумчовия закон Главния Прокурор. То това само се нарича Крумчов, иначе е писан от други ,… Покажи целия коментар »

Ad nauseam
Ad nauseam
18 май 2023 12:42
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

WC.
WC.
18 май 2023 15:39
Гост

Цялото ВСС, цялата ПРБ, почти целия личен състав в системата като се погледне в огледалото и ще провиди … НВ ГЕШЕВ.

АМИН

Sic
Sic
18 май 2023 15:41
Гост

Спасяването на редник Гешев.

153 епизод.

..................
..................
18 май 2023 12:40
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Заки
Заки
18 май 2023 15:00
Гост

E, това ако не са лични причини!

Анонимен
Анонимен
18 май 2023 12:39
Гост

Тези пътници, имам предвид, че са с изтекъл мандат и бутат до конституиране на новия ВСС, къде и те се изказват за неща, по които не са компетентни! Ако сигнала е за престъпления, да се разглежда от компетентната прокуратура, разбира се, че само за сведение трябва да е във ВСС. Не се научиха, че преди да свършат тяхната работа, не трябва да се занимават с друго! Да не би да решиха въпроса за натовареността, за кариерното израстване, за командироването, за конкурсите, за възнагражденията и извънредния труд на магистратите!

Тодорина
Тодорина
18 май 2023 12:29
Гост

Сиреч Гешев някога в бъдеще ще каже неща, които ние всички знаем или поне подозираме, но не са приятни на празноглавците в провинцията, които съвестно си пускат за Бойко.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 май 2023 15:48
Гост

Дам, друго си е да се водим по акъла на жълтопаветния умнокрасивитет, чиийто най-съществен проблем е да не му дадат вкиснало смути на Витошка в 11.30 сутринта в делничен ден.

Чепилов
Чепилов
18 май 2023 12:28
Гост

Силно се надявам да не се случи инцидент с Гешев, защото записи ако има ще е фън да ги чуем. Те в съда няма да минат, като доказателство срещу корупция на висши политици, политиците ще ги отрекат веднага и ще кажат, че това са манипулирани записи. Но поне обществото да чуе и види. Вероятно на следващи избори, след излезли записи, отново ГЕРБ ще са първи, но малко по малко им пада подкрепата и така от 70% преди 12 години вече е мижавите 20%! Просто става бавно, но мафията няма да се даде доброволно.

Хладонев
Хладонев
18 май 2023 12:27
Гост

Глупости на кило!

Унчев
Унчев
18 май 2023 12:26
Гост

Къде са тия дето дърдореха да не се политиканствало в Лекс, защото то не било за това написано тук… да да.

Фриц Клингенберг
Фриц Клингенберг
18 май 2023 12:25
Гост

След ареста на Путин всички треперят от Гешев в Парламента.

Мавродиева
Мавродиева
18 май 2023 12:22
Гост

Гепев, сега е важен момент – не ни оставяй без разкрития, а ръчкай гнусния герберски кошер всеки ден. Защото оня мафиозо (той така се и движи из колуарите на Парламента) иска пак да краде, но през М. Габриел. Деси Атанасова зад него се подхилква винаги ужасяващо мазно и нагло, а ПРката се мъкне, като парцал на всяка крачка на Борисов и бълва ли бълва опорни точки на купените медии. Ако не сте я забелязали – една ниска женичка с телефонче винаги зад Борисов. Нямам идея като каква е в Народното събрание, защото тя народен представител не е.

Milix
Milix
18 май 2023 12:26
Гост

Абе като вземем предвид казаното от Христо Петров, че в НС влизат, като депутати – народни представители, телохранители, то спокойно можем да си представим и ПР на Герб да е избрана за депутат. Но тя е там само за да прави ПР на Борисов и да казва как всички са лоши, а той е велик. Смисъл онези другите не са телохранители, които са решили да станат депутати, не не не. Те се правят на народни представители, но са си охрана на Пеевски или на други „звезди“. Само за да влязат вътре спокойно и да ходят навсякъде с Пеевски са минали… Покажи целия коментар »

Мавродиев
Мавродиев
18 май 2023 12:31
Гост

Гуглена, Стою, Ицо Торбалан са истинската алтернатива на злодея Гешев. Те са чисти като цвета на пионерската връзка. И неподкупни като България към Америка.

Чилингиров
Чилингиров
18 май 2023 12:21
Гост

И тия подпряните на една ръка лелички и чичковци останаха ли доволни, че Гешев ще разкрива някакви неща? Защото всички, ама всички знаем, че са истина, но те ще трябва да се обясняват, че не са.

Невена
Невена
18 май 2023 12:23
Гост

Пред кого ще се обяснява точно ВСС? Най-много да им направи реклама Гешев за следващите кандидат купувачи от подземния свят да знаят какво предлагат членовете на ВСС срещу сума и какво не.

Пуляна
Пуляна
18 май 2023 12:20
Гост

Побъркаха ни. Да почнем да симпатизираме на Иван Гешев. Защото на ВСС няма как да симпатизирам.

Гуглена
Гуглена
18 май 2023 12:28
Гост

Ние имаме кадри за столовете на всички съдебни кадровици – Стою, Мою …

Ървин
Ървин
18 май 2023 12:20
Гост

Този път наистина чакам Гешев да даде разкрития.

Фриц Клингенберг
Фриц Клингенберг
18 май 2023 12:26
Гост

Аз пък чакам да направи блицкриг в Парламента. Заедно с радистката Сийка.