Към Десктоп версията

Върховен касационен съд

дело, лесидрен

Състав на ВКС иска тълкувателно дело по въпроса

Гражданско или търговско е дело между гражданин и строителна фирма за проблемен ремонт

От отговора зависи кои искове ще бъдат допускани за разглеждане от върховните съдии

Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице…

Върховният касационен съд:

„Скриването“ на присъдите ограничава публичността на процеса, а не бягствата на осъдени

ВКС е притеснен от тенденцията законодателят да демонстрира непознаване и да се противопоставя на тълкувателната му дейност

Забраната на съдилищата да публикуват осъдителни присъди преди осъдените да са вкарани в затворите води до ограничаване само на публичността…

ВКС в решение за развитие на правото

Не е необходима покана за плащане на издръжка за дете, тя се дължи по закон

При искане за отнемане на родителски права съдът събира доказателства и след изтичането на преклузивните срокове

Не е необходимо да се изпраща покана за изплащане на издръжка на непълнолетно дете. Тя се дължи по силата на…

Ново тълкувателно решение

При недоказана предсрочна изискуемост на кредита, искът може да се уважи за вноските с падеж до края на делото

Разграничението на тези с настъпил падеж от другите в заявлението за заповед за изпълнение не е условие за редовност на исковата молба по чл. 422 ГПК, приеха Гражданската и Търговската колегии на ВКС

Ако предсрочната изискуемост на банковия кредит не е била обявена на длъжника преди подаването на заявлението за издаване на заповед…

ВКС

Гражданската колегия отказа да сезира КС за царските имоти

Съставът, разглеждащ делото "Царска Бистрица", сам се обърна към конституционните съдии

Гражданската колегия на Върховния касационен съд отказа да сезира Конституционния съд по предложение на тричленния състав, разглеждащ делото „Царска Бистрица“,…

ВКС в тълкувателно решение

Когато парите не стигат, първо се погасява лихвата за забава, после – главницата

При предсрочна изискуемост, на кредитора се дължат непогасеният остатък от главницата и законната лихва от настъпването ѝ до плащането, приеха още Гражданската и Търговската колегии

Когато парите не стигат за изплащане на целия дълг, първо се погасява законната лихва за забава, а после главницата. Това…

Казусът с царските имоти отново отиде в Конституционния съд

Върховният касационен съд спря делото "Царска Бистрица"

Върховният касационен съд (ВКС) спря делото за „Царска Бистрица“ и сезира Конституционния съд (КС). На четвъртия казус от сагата за…