Председателите на Върховния касационен съд Галина Захарова и на Върховния административен съд Георги Чолаков са поискали от прокуратурата да им прехвърли общо осем щата за магистрати. Шест от тях са предназначени за Гражданската колегия на ВКС, а две – за ВАС.

Мотивът на двамата председатели е високата натовареност на съдиите в двете върховни съдилища, свързана не само с правораздавателната, но и с други дейности, в които участват магистратите – например в съставите на конкурсните комисии и помощните атестационни комисии.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) изрази положително становище по двете предложения. Против гласува само Олга Керелска.

Тя направи просторна ретроспекция на това как се е стигнало до напрежението в Гражданската колегия на ВКС. Според нея то е продиктувано от няколко неща.

На първо място е наличието в момента на две комисии в ГК на ВКС – едната е за конкурса за гражданските отделения на апелативните съдилища, а другата за конкурса за самата ГК на ВКС. Членовете на комисиите събират данни по делата на участниците в двата конкурса, проучват тези дела и анализират подготовката на кандидатите.

Това, както и обстоятелството, че участниците в конкурсите са значителна бройка, затруднява работата на комисиите, а това води до необходимост членовете на комисиите да бъдат освободени от текущата дейност, което от своя страна води до натоварване на останалите колеги от ГК на ВКС и до отместване на датите за насрочване на делата, които са разпределени на доклад на съдиите от ВКС“, каза Керелска.

По думите ѝ до това положение се е стигнало, след като преди няколко години Върховният административен съд на практика отмени конкурсите за гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища заради пороци при сформирането на съставите на комисиите, което пък доведе до прекратяване на конкурсите за ГК и НК на ВКС (виж повече тук и тук). „В резултат на това ритмичността на конкурсите в общите съдилища беше силно нарушена. Конкурсите бяха отменени поради несъществени процедурни нарушения. ВКС остана кадрово необезпечен, същото касае и апелативните съдилища. Когато се касира конкурс, трябва да се държи сметка за последиците, законът да се прилага с оглед неговия разум, да се държи сметка на обществения интерес и какво ще се случи с общите съдилища“, каза Керелска. Това положение пък е довело до командироване на съдии, което на свой ред се е отразило на по-долните нива.

Според нея обаче проблемът не може да бъде разрешен чрез разкриването на нови бройки, дори ако Прокурорската колегия на ВСС реши да уважи предложението на двамата председатели. И допълни, че страната ни получава критики не само за бавно правосъдие, но и за големия брой на съдии на глава от населението.

Керелска заяви, че трябва да се търси друг вариант. Тя поиска ВКС и ВАС да се обърнат към своите вътрешни ресурси, за да се справят със създалата се ситуация.

В тази връзка отбеляза, че със заповед на председателя на ВКС от ноември м.г. са прехвърлени малко над 400 дела от Търговската в Гражданската колегия. Става дума за потребителски спорове и такива по Кодекса за застраховането.

Увеличаването на щата на ГК създава опасност и в бъдеще да има такова прехвърляне на материя, защото ще бъде казано, че съдиите в ГК са много и биха могли да поемат част от делата. В резултат на това се създава една изключителна несъразмерност на колегиите във ВКС. Ако тези 6 бройки бъдат прехвърлени във ВКС, Гражданската колегия ще стане с численост 59 съдии, ТК е с 30, а НК – с 33. Във ВКС веднъж завинаги трябва да се изясни какво е търговски спор, да се изясни въпросът във връзка с предметния обхват на делата, които се гледат в двете колегии и да се потърси балансът“, заяви Керелска.

Председателят на ВКС Галина Захарова ѝ отговори: „В никакъв случай не би следва да допускаме, да говорим и да противопоставяме две колегии на един и същ съд с оглед делата. Вътрешният разрив е недопустим, защото делата не са нито на Гражданската колегия, нито на Търговската колегия, а това са дела на гражданите и юридическите лица, които се обръщат към съда. Това са дела, които оправдават нашето съществуване“.

Захарова поясни, че необходимостта от кадровото обезпечаване на ГК на ВКС е обусловена не само от възникналите затруднения по повод конкурсите. Гражданската колегия разглежда огромен брой дела от специфична правна материя, за разлика от останалите две колегии. В ГК на ВКС е въведена и специализация – т.нар. първи поток се занимава с вещно-делбена материя, а вторият – с облигационна, трудово-семейна и специфични производства по Закона за адвокатурата, Закона за ЧСИ, Закона за нотариусите и др.

„Това обстоятелство е известно във ВКС много отдавна, известно е обстоятелството, че работата с изключително голям спектър правна материя създава съществени допълнителни затруднения за хората, които разглеждат делата“, напомни Захарова на Керелска, която преди да „влезе“ във ВСС, беше съдия именно в ГК на ВКС.

Шефката на ВКС отбеляза още, че има увеличение на делата спрямо 2022 г. и тази тенденция не е изолирана и временна. „Големият проблем, който възникна по отношенията на разглеждане на делата и по-скоро на тяхното насрочване, беше засиленото постъпление на дела във връзка с потребителските спорове. Именно с цел уравняване на постъплението между всички съдии от ГК и ТК бяха предприети и организационните мерки със заповедта от ноември миналата година“, посочи Захарова. И допълни, че трябва да се свикне с мисълта, че и в бъдеще ще се налага разпределянето на материи между двете колегии при засилено постъпление на дела от един или друг вид.

Председателят на ВКС поясни, че по силата на закона потребителските спорове се разглеждат по граждански ред, което дава възможност да се разпредели постъплението им между ГК и ТК, без да се допускат нарушения във връзка с разглежданата материя.

Захарова напомни на Керелска и друго – във ВКС има ясно дефинирана разлика между граждански и търговски спорове, дори има и тълкувателно решение по въпроса.

Уважаеми членове на СК, не това е проблемът нито за ВКС, нито за лицата, които се обръщат към съда и очакват да се осъществи своевременно функцията по правораздаване. Целта на подобно разпределение на дела и необходимостта от кадрово укрепване е да осигурим разглеждането на делата в разумен срок, без оглед на това какви точно дела се разглеждат в съответния момент от ГК и ТК, при положение че не се нарушават законовите разпоредби и законът позволява разглеждането на някои видове търговски спорове по граждански ред“, изтъкна Галина Захарова. И заключи, че ако се търсят само негативите на различни инициативи, тогава СК на ВСС не трябва да прави нищо, а това означава да не изпълнява конституционните си и законови правомощия.

Така със 7 на един гласа СК изрази положително становище по предложението на председателите на двете върховни съдилища.

През лятото отново по искане на шефовете на ВКС и ВАС Прокурорската колегия прехвърли четири щата за служители като съкрати такива от администрацията на главния прокурор и от Върховната административна прокуратура.

44
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
xykgsucigaon
xykgsucigaon
16 ноември 2023 9:37
Гост

Луд ceкс цяла нощ, ярки и силни оpгазми, море от спеpма и удоволствие. Това наистина е прекрасно нещо, което ще издигне сeкca ви на следващото ниво и пpочетох за него тук:–– https://mub.me/medik

ОПГ
ОПГ
15 ноември 2023 17:08
Гост

А по корупция сме абсолютен лидер!

криминална полиция
криминална полиция
15 ноември 2023 19:41
Гост

ОПГ-тата в системата са на всяка крачка. Между другото СГП е образувала производство за компютърно престъпление за избора на злополучните 6 мисирки от професионалната квота, които така и не встъпиха. Вдигат се градусите около сградата на ВАС в един прекрасен уикенд на предходното лято. Чергата на Чолачко гори, дай боже, след това и на съучастничката във ВКС и на кръжеца около нея.

Повод за гордост
Повод за гордост
15 ноември 2023 9:09
Гост

В България броят на върховните съдии е на челно място на глава от населението. Поне в европейски мащаб, а вероятно и в световен.
Според мен инсталиранията трябва да продължат. Направете ги 1000 поне.

Бразилците-с 11 върховни съдии, американците -с няковлко върховни съдии нищо не разбират.

бройката е важна
бройката е важна
15 ноември 2023 11:22
Гост

Много сте прав. Но замислял ли сте се,че България съшо така е с най-много образувани дела на глава на от населението?! Анализирайте законодателството ни какви подсъдности регламентира,огледайте какви и колко дела има и тогава извода за бройката ще намери смисъл. Трябва да се намалят всички магистратски бройки,но трябва да се промени ефикасността и смисъла на законодателството…

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 11:47
Гост

Откъде Ви е информацията за брой дела на глава от населението?

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 15:26
Гост

Интересно. Зададох Ви най-естествен и ясен въпрос – откъде имате информация за брой дела на глава от населението. Вместо да отговорите – все пак това е Ваше твърдение и е редно да предполагаме, за да не Ви обидим, че не лъжете, а сте го чели някъде, си играете на плюсчета и минусчета.
Та – къде има такава информация по държави?

бройката е важна
бройката е важна
15 ноември 2023 17:54
Гост

Нито съм слагал + нито -,работих досега и екрана си стои непокътнат и минимизиран и що да видя – вие сте си провели една претенциозно- шизофренна моно-дискусия. Давайте по-спокойно,колега,че като се откачи релето,веригата трудно се поправя. На въпроса Ви – данните ги има в поне няколко доклада на световната банка…

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 21:53
Гост

За трети път, като не обръщам внимание на жалкия Ви опит да отклоните въпроса – откъде имате информацията, че сме на първо място по брой дела на съдия?
До тук нищо конкретно не сте отговарили – поредни общи приказки.
Приемам с основание, че лъжете и няма такива официални данни.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 6:47
Гост

Що бе?
За някой роднина, любовница или съпартиец няма място по върховните съдилища ли, че още ще ги тъпчат там с връзкари?
Вижте да има И кой да работи, че напоследък актовете там са … мамма мия!

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 6:43
Гост

Те да почват да работят там, че откакто се одесеториха, спряха и делата да си четат, а актовете на някои са като излезли от ИИ. Само връщат безсмислено, някой друг после да пише и решава по същество, бавят и трупат разходи за страните, разнобоят в практиката им достига невиждани мащаби. Такива безумия, като последните 4-5 години в актове на съдилища от такъв ранг не е имало.

Ad nauseam
Ad nauseam
14 ноември 2023 22:29
Гост

Населението на България през 2090 година ще е 5 млн. Но ВКС и ВАС ще са с щат 1000 при действието на сегашната Луканова Конституция!

АМИН

cxrehycittn
cxrehycittn
14 ноември 2023 19:44
Гост

Луд ceкс цяла нощ, ярки и силни оpгазми, море от спеpма и удоволствие. Това наистина е прекрасно нещо, което ще издигне сeкca ви на следващото ниво и пpочетох за него тук:–– https://mub.me/medik

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 19:41
Гост

Питайте ПОСОЛСТВОТО, какво мисли по въпроса. Ако ще прилагаме всичко копи – пейст, то може би да поговорим и за броя на съдиите.

Върховният съд на САЩ (на английски: Supreme Court of the United States) е най-висшият съдебен орган на САЩ, който стои начело на съдебната власт на Федералното правителство на САЩ.

Съдът се състои от 9 съдии: председателя на върховния съд и 8 други

анонимен
анонимен
14 ноември 2023 19:01
Гост

Този грабеж от всички ни, който представлява лавинообразното нарастване на екстрите на върховните съдии, вече минава всякакви граници. Особено като се имат предвид профанските им актове.

пешо
пешо
14 ноември 2023 18:56
Гост

Пълно безобразие. ВКС стигна дъното на паразитизма при Захарова-несъразмерни заплати и рекорден брой съдии в ЕС.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 18:49
Гост

Голям рев, че се раздуват щатовете на съдилищата, ама за това че в България има повече дела, отколкото граждани, нищо не се казва. Ангажира се огромен ресурс на държавата за съдии, съдебни служители, материална база и пр. за всяка приумица на скарани съседи, бивши съпрузи, мразещи се колеги, комунални доставчици и за осигуряване дохода на всеки адвокат, решил да изкарва пари от разноски. Всеки съди всекиго за щяло и за нещяло, защото може, без да се замисля колко струва това на държавата. За да няма нужда от щат, трябва да намалеят делата, а за да намалеят делата, тези глупости трябва… Покажи целия коментар »

Ad nauseam
Ad nauseam
14 ноември 2023 18:48
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

съвет
съвет
14 ноември 2023 18:31
Гост

Абе направете ВКС 1000 човека. ВАдмС-също толкова . То и сега-като гледам стотиците инсталирани бройката май скоро ще достигне 1000 инсталирани.

Спуснете още няколкостотин места за помощници. Всеки юрист-съдия, или поне помощник. Всеки съдия-върховен. Това е основно човешко право за всеки юрист, още от времето на естественоправниците е изяснено.

ЗаконодателЮ -реагирай!
ЗаконодателЮ -реагирай!
14 ноември 2023 18:27
Гост

Неносене на отговорност, заплати 5 пъти по-високи от професорските, несменяемост-каквото и да натвориш *нови и нови назначения, стотици инсталирани в два върховни съда**, в добавка-помощниците са нерядко роднини и приятели. Във Върховните съдилища-и основния и клонирания са достигнали соц. рая. Време е за : -Уволнения-без изплащане на обезщетения и без преназначаванки. -Лустрация. -Закриване на ВАдмС. -ВС да е от 12 съдии. В Бразилия са 11 върховните съдии-значи можело. -Закриване института на помощниците-връзкарски институт до трудоустрояване на магистратските низходящи. -Заплатата да бъде ОЗАПТЕНА -не повече от професорската в СУ. Вашите Учители са с около 2000-2500 лв заплата, как дръзвате да самосмятате,че… Покажи целия коментар »

В Бразилия
В Бразилия
14 ноември 2023 18:17
Гост

ВС на 200 милионна Бразилия е от…11 съдии. А не от стотици. ВС на Бразилия гледа всякакви дела, натоварност-несравнимо по.-висока от натовареността на нашенски върховен съдия

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 17:24
Гост

ДОКОГА това!
Коя демографска, икономическа, социална, професионална причина предпоставя непрекъснатото раздуване на щатовете на горестоящите съдебни органи!
Освен отвратителния комформизъм и щипка мързел.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 13:19
Гост

Скоро ще постигнем идеала Всеки съдия – върховен!
Бедни ми бедни народе,
Кой те в таз робска люлка люлее!

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 13:18
Гост

8 щата Х 12 месеца Х 12 000 заплата и осигуровки = 1,152 млн лв. допълнителни разходи само за 1 година на гърба на народа.

Нов
Нов
14 ноември 2023 16:50
Гост

Тези щатове така или иначе съществуват в Прокуратурата, това не го ли разбрахте…

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 17:31
Гост

Да се съкратят тогава. Нали реформа трябва във връзка с демографската катастрофа!
Или тя касае само Меричлери и Любимец?

Хари
Хари
14 ноември 2023 13:09
Гост

Така ще е като прекратиха конкурсите за ГК и НК на ВКС.

Чавдар
Чавдар
14 ноември 2023 13:10
Гост

Поредната недомислица на ВАС.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 18:21
Гост

Защо само на ВАС? Не четете ли, че основният рупор за разширяване на щата е Захарова? А самата тя, докато все още гледаше някакви макар и наказателни дела, да не би да се е справяла в разумен срок с тях, за какъвто настоява другите да прилагат спрямо страните?

Чупев
Чупев
14 ноември 2023 13:07
Гост

Керелска им го е казала добре

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 17:29
Гост

Че тя не дава и косъм да падне от прокуратурата. Нали помните, че гласува и срещу отстраняването на Гешев.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 18:23
Гост

Поведението на Керелска в конкретния случай не е относимост към прокуратурата в съдържателен план. И това е ясно при прочита на статията.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 18:24
Гост

Относимо

Станоев
Станоев
14 ноември 2023 13:07
Гост

Стига сте раздували щата!

Umov
Umov
14 ноември 2023 13:06
Гост

Успех!

Пашов
Пашов
14 ноември 2023 13:06
Гост

Успех на кандидатите. Дано се справят и да им върви

Килчев
Килчев
14 ноември 2023 13:05
Гост

Има много кадърни професионалисти в сраната

Именов
Именов
14 ноември 2023 13:05
Гост

И ВКС са едни…

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 13:05
Гост

Според мен това „търсене“ е смешно. Трябва сами да ги търсят за добри позиции

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 13:04
Гост

Алабализми. Ще намрят поредните некадърници. Извинете, но е така

Щерев
Щерев
14 ноември 2023 13:11
Гост

Или връзкари. Като по конкурсите.

Не е хубаво да има сърдити...
Не е хубаво да има сърдити...
14 ноември 2023 14:09
Гост

Да, и ние това се питаме – дали не е заради конкурсите ?
Кандидатите…..много, а бройките малко…да се чуди човек…

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 13:04
Гост

Къде ги търсят? По кръчмите ли?

Кръстев
Кръстев
14 ноември 2023 13:04
Гост

Дано намерят в такъв случай