Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Търговски закон

Адвокатурата в становище до ВКС

При бездействие на ООД напусналият съдружник може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър

Прокурорът няма право да иска прекратяване на ЕООД при смърт на собственика-управител, казва още ВАдС в становище по голямото тълкувателно дело на Търговската колегия

Напусналият съдружник в ООД може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър, когато дружеството бездейства. Прокурорът няма право да…

Проверка на инспектората установи

Производствата по несъстоятелност – проблеми от образуването на делото до решението за фалита

ИВСС поиска върховният съд да уеднакви практиката с тълкувателно решение

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) провери производствата по несъстоятелност във всички окръжни съдилища и установи проблеми от образуването на…

В ново тълкувателно решение

Търговската колегия на ВКС отговори на 9 въпроса за несъстоятелността

Непродаденото след края на производството става собственост на държавата и общината, постановиха върховните съдии

Девет въпроса, свързани с производството по несъстоятелност, по които беше натрупана противоречива практика през годините, днес получиха отговор от Търговската…

Страсбург осъди България да плати над 53 000 евро заради старата уредба на несъстоятелността

Делото е по жалба на двама търговци, станали косвени жертви на фалита на техен контрагент

Заради действалата години наред предходна уредба на несъстоятелността, България беше осъдена да плати над 53 000 евро на двама търговци.…

агенция по вписванията

Промените в Търговския закон не намират решение, а създават множество нови въпроси пред бизнеса*

С промени в Кодекса на труда (КТ) и последващи от това изменения в Търговския закон (ТЗ) и Гражданския процесуален кодекс…