Фирми се регистрират на адрес без собственикът на имота въобще да знае за това и да е съгласен той е да е седалище или адрес на управление на търговеца. Този отдавна известен проблем постави на вниманието на Народното събрание омбудсманът проф. Диана Ковачев.

Тя се обърна към председателя на парламента Росен Желязков и министъра на правосъдието Атанас Славов за иницииране на законодателни промени, с които да бъде прекратена тази практика.

Тя води до редица проблеми и неудобства за потърпевшите. Например, до получаването на призовки за съдебни дела, известия за задължения и покани за доброволно изпълнение, притесняване от контролни органи, от фирми за събиране на вземания, от потърпевши от фирмите граждани и пр.

Като най-пресен пример общественият защитник дава случая на гражданка, която се жалва, че на адреса на жилището ѝ са регистрирани лице и фирма, които са замесени в убийство от началото на януари. Жената е установила, че на адреса ѝ са регистрирани повече от 80 фирми.

„Важно е да Ви информирам, че омбудсманът е поставял проблема с фирмената регистрация пред министри на правосъдието, с препоръка да се предприемат действия за преустановяване на практиката фирми да посочват като свой адрес на управление адреси на граждани без тяхно изрично съгласие. Въпросът бе поставен и на вниманието на Народното събрание при представяне на докладите на омбудсмана за 2021 г. и 2022 г.“, посочва Диана Ковачева.

Тя подчертава, че многократно е изразявала становища, че Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) и Търговският закон (ТЗ) в момента позволяват при регистрация да се посочва произволен адрес на управление на съответния търговец, без да се налага да се доказва правното основание за ползването му.

„Седалището и адресът на управление, заедно с името, са основни индивидуализиращи белези за една фирма. Освен че са основни индивидуализиращи белези, те имат и други важни функции, като: чрез тях се води комуникация с фирмата; седалището играе важна роля при определянето на местната подсъдност, има значение и с оглед изпълнението на различни задължения, когато те не са уговорени между страните или уредени от закона“, напомня омбудсманът. И допълва, че законодателят не е поставил конкретни изисквания за седалището и адреса на управление на фирмите  – не се изисква представяне на нотариален акт за собственост или на договор за наем, което им дава възможност да посочат произволно избран адрес или дори несъществуващ, който се вписва в Търговския регистър.

„Въпреки че разпоредбата на чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ дава възможност всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, смятам, че това не е ефикасно решение на проблема. Първо, защото се създават затруднения за потърпевшите граждани – без да имат вина, те са принудени да се обърнат към съда за решаването на проблема, да губят време и средства, да полагат допълнителни усилия. Освен това е затруднено призоваването на такива фирми, тъй като обявеният от тях адрес действително не се ползва от тях. Второ, тъй като според ЗТРРЮЛНЦ и ТЗ подобна регистрация на фирма на чужд адрес – без съгласието и знанието на собственика, не е незаконна, дори искът по чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ да бъде уважен от съда, няма законова пречка и забрана след вписване на заличаването на адреса, същият отново да бъде посочен за седалище. По този начин гражданите се движат в един омагьосан кръг“, заявява  проф. Ковачева.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Светозар
Светозар
19 януари 2024 16:16
Гост

Това си е чиста проба измама , или влизам с взлом , възможно само в Абсурдистан ! И ако аз намеря този човек , който без да бъде поканен, все едно е влязъл в моята собственост , и се разпорежда с нея , тоест крадец , и му причиня това , което заслужава , ще бъда на секундата подведен под отговорност , и осъден ! Имах такъв случай , хора , които се представиха че са от НАП, идващи на проверка ! А и кой може да ми гарантира , че това не са престъпници , съгледвачи ! Наложи се… Покажи целия коментар »

Критик
Критик
16 януари 2024 9:27
Гост

Хайде сега да си представим, че собственикът познава „фирмаджията“ и се е съгласил да му предостави адреса си (само за регистрация, без наем), срещу известна сума или на приятелски начала. После се разпърдяват (собственика вече не го кефи да получава съобщения за друг, моли се на фирмаджията да си премести регистрацията, оня вече е зарязал всичко и му е все тая…) и така се появява собственика като „жертва“. Знаете ли на колко такива случаи съм се нагледал. Проблема е в глупостта човешка (от страна на собствениците) и в недотам чистите намерения за правене на бизнес (от страна на търговеца). И… Покажи целия коментар »

Любител
Любител
15 януари 2024 15:59
Гост

Безспорно , съществува проблем, и за клетите обитатели на жилище, с посочено седалище на фирма длъжник, действително почва ходене по мъките. Но пък няма случай на домашен адрес да е извършен опис на вещи като собственост на търговско дружество. Само дето ще затруднят регистрацията на нови дружества. Много търговци избират да се регистрират на адреса на счетоводителя и или адвоката си. Офисите са под наем, обикновено със забрана за преотдаване. И как да се докаже правното основание за ползването ? Собствениците избягват да се регистрират по домашен адрес, поради друг проблем. В домът им през деня няма никой, минават призовкари,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 януари 2024 13:07
Гост

Абсолютно неадекватно решение е да се създава задължение за така или иначе некомпетентните длъжностни лица по вписванията да правят преценка дали едно дружество има право да ползва адреса или не… Обхватът на задълженията на Агенция по вписванията трябва да се стеснява с адекватни законодателни решения, вместо да се разширява. Единственото необходимо е да се предвиди възможност за заличаване на адреса по партидата на дружеството от потърпевшите и назначаване на служебен адрес от Агенция по вписванията. Недоумявам наглостта, с която оперира гениалния ни законодател, по предложения на бай ***, който няма представа как функционира светът…

Анонимен
Анонимен
16 януари 2024 7:21
Гост

Ще се създава, и още как подобно задължение. Не ти се е стоварвал на главата проблем-фирма на непознато лице да се окаже регистрирана на домашния ти адрес-в жилището ти, и да почнат да я търсят от НАП, от съдебни изпълнители, от клиенти на фирмата-с писма и лични посещения, от комисия за потребители, да идват искови молби, да идват разни нотариални покани до фирмата, ама на твоят домашен адрес, да бъде търсена фирмата от полиция, и тебе да те призовават из РПУ-тата да пишеш обяснения, как не познаваш фирмаджията. После иди доказвай,че на адреса ти няма фирма, като ти казват-как да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 януари 2024 14:10
Гост

Понякога се чудя дали са останали реални хора, които да си изразяват мнението в интернет, или всички са платени полуидиоти… Как ТР ще преценява дали имаш право да използваш имота??? Какво производство е това? Как ще установява собственост на наемодателя по един договор за наем? Що за абсурдни глупости се пишат, че и се правят на законопроекти, че и се приемат от този дебилен парламент. Липсата на валиден адрес е в тежест на дружеството. Ако някой има реален проблем да получава призовки, нека има възможност да поиска заличаване на адреса. Какво решение е да се създадат непреодолими пречки пред милиони,… Покажи целия коментар »

Проблемът е много тежък,и е нужна промяна в закона
Проблемът е много тежък,и е нужна промяна в закона
15 януари 2024 12:43
Гост

Проблемът е много сериозен. На адреса на близки има такава фирма на непознато лице, и за по интересно-тя е със запор на дялове, заради дългове на собственика на фирмата, и не сме в състояние да я „прогоним“ тази фирма от фалшивия адрес. Добре,че ЧСИ-то се оказа разбран, и след като обяснихме ситуацията спря да ни праща съобщения и да търси от нас каквото и да е. А ако ЧСИ-то беше решил,че вещите в апартамента са на натрапената фирма-после иди се оправяй в съда. Не е решение иск по чл 29 ЗТР , именно защото: 1. дори и да е успешен… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 януари 2024 11:37
Гост

„Този отдавна известен проблем постави на вниманието на Народното събрание омбудсманът проф. Диана Ковачев. “

Ех, модерните времена изискват, съвременни обръщения….

омръзна вече
омръзна вече
15 януари 2024 11:21
Гост

Колеги, не пишете, ако не сте в час. Този казус съществува от години и наистина трябва да се вземат мерки, защото собственикът е никой спрямо фирмата и не може да й промени адреса, а същевременно някой се е възползвал от адреса му и за него това е изключително …неприятно е най-лекото. По-скоро въпросът е дори и процесуален – той какво да прави с всичките изпратени призовки и писма за фирмите. Другата практика е – по никакъв начин не може да накара някое лице, което като наемател се е регистрирало на адреса му преди години, отдавна не е наемател, но този… Покажи целия коментар »

потърпевш
потърпевш
15 януари 2024 12:49
Гост

За физически лице- в ЗГР има решение. Собственикът може да уведоми общината за проблема, прави се проверка, и на натрапника му се заличава адреса.Законът беше променен преди няколко години, и вече законодателството е адекватно! Но при фирмите , регистрирани на чужд адрес-няма аналогичен текст. Редно е и при фирмите собственикът на имота да може с лесно за написване заявление до АВ, да може да иска заличаване на адреса на фирма, ако е без позволението, съгласието му. Такъв текст в закона няма. Подчертавам-решението трябва да е извънсъдебно, със заявление на собственика до АВ-за заварените случаи, по причините посочени в мнението от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 януари 2024 11:18
Гост

По-чудно ми е как стотици родители не сезират омбудсмана и депутатите за проблем, който е сериозен за много семейства. Децата след година и нещо се водят по закон годни да бъдат пращани на ясла и после на детска. А реално те нвмат имунитет и са болни през 3 дни. Дори детето ти да е природно чудо и да не боледува, лелките ти го връщат щом цялата група е болна. Не всички имаме баби и дядовци на разположение. И какво правят родителите? Чудят се как да се измъкнат от работа да си гшедат бошното дете вкъщи. Това е съсипващо. Държавата трябва… Покажи целия коментар »

Ачо
Ачо
15 януари 2024 13:02
Гост

можете да отидете да поживеете с малки деца в Щатите или Франция, дори и в Германия.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2024 11:15
Гост

Я да видим сега какво ще измислят

Ървин
Ървин
15 януари 2024 11:15
Гост

Промяна на това може да доведе до такъв хаус. Стотици фирми да се пререгистрират

Христов
Христов
15 януари 2024 11:14
Гост

Да видим ще се промени ли нещо

Друмев
Друмев
15 януари 2024 11:14
Гост

Надявам се да измислят някаква печеливша формула. Въпреки, че ме съмнява. Каквито са тикви.

Чипев
Чипев
15 януари 2024 11:13
Гост

Че те хора вземат жилища с цел да ги превърнат в офис със седалище именно там. Къде да му е седалището на фирмата? У тях си. А всичката кореспонденция?

Анонимен
Анонимен
15 януари 2024 12:52
Гост

Не драги. Фирма можеш да регистрираш на чужд адрес, ако собственика на имота ти е позволил-това е предложението за промяна в закона, плюс възможност да искаш заличаване по административен път(а не чрез съд), ако случаят е заварен. Проблемът е, ако някой регистрира такава фирма-на твоят домашен адрес-без твое съгласие знание, или дори противно на волята ти. Без да си давал под наем. Нищо не можеш да направиш в момента.

Шушков
Шушков
15 януари 2024 11:12
Гост

Е как ще ги спрете? Добре, ще искат изричното съгласие на собственика и той за да си даде имота ще се съгласи. И после? Пак може наемателя да е убиец или минимум някакъв шмекерджия.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2024 11:11
Гост

Чак сега ши някой се сеща, че това може да е проблем? С години никой?

Анонимен
Анонимен
15 януари 2024 11:11
Гост

Наистина любопитен казус.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2024 11:11
Гост

Но ще можем ли след евентуални промени да даваме жилища за офиси? Защото си остава най-удобно жилище в центъра на София да се отдава под наем на офис. Не ти цапат, не ти чупят, не дигат купони в петък и събота вечер. Доста удобно. Обичайно са и коректни платци.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2024 12:53
Гост

Ще може. В договора за наем ще вписваш,че си съгласен да има такава регистрация. Ще запишеш в договора,че след като фирмата един ден няма да е наемател ,примерно в 3 дневен срок следва да смени адреса си .