Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

съдилища

Председателят на ВАС:

ВСС да подпомага с юрисконсулти съдилищата по дела за нарушение на правото на ЕС

Висшият съдебен съвет (ВСС) да подпомага при процесуално представителство съдилищата, които са страни в искови производства за нарушено право на…

ВСС проучва

Що е то „специалист“ в съдебната администрация и защо получава повече от деловодителите и секретарите

Какво се крие зад длъжността „специалист“ в общата администрация и редно ли е той да получава по-висока заплата от деловодителите…

От 1 януари 2022 г.

Премиите за натовареност на съдиите – само по данните от модула в ЕИСС и СИНС

"Хванаха" тревожни несъответствия в статистиката на някои районни съдилища

От 1 януари 2022 г. натовареността в общите съдилища ще се отчита само и единствено чрез съответния модул в Единната…

Закон предвижда

Служебни паспорти за членовете на ВСС и председателите на съдилища, но без административните

Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), с изключение на представляващия, председателите на отделения във върховните съдилища, шефове на отдели във…