Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

съдилища

Председателят на ВАС:

ВСС да подпомага с юрисконсулти съдилищата по дела за нарушение на правото на ЕС

Висшият съдебен съвет (ВСС) да подпомага при процесуално представителство съдилищата, които са страни в искови производства за нарушено право на…

ВСС проучва

Що е то „специалист“ в съдебната администрация и защо получава повече от деловодителите и секретарите

Какво се крие зад длъжността „специалист“ в общата администрация и редно ли е той да получава по-висока заплата от деловодителите…