Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

пандемия

„Пандемичните“ изменения в Наказателния кодекс – преглед на съдебната практика

Преди малко повече от две години чухме за първи път за наличието на новооткрито заразно заболяване, поставящо под опасност човешкия…

Теодора Точкова за липсата на предложения за дисциплинарки

Погледнахме на забавянията по нов начин заради пандемията и подобрената организация на работата

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) не е предлагал образуването на дисциплинарни производства срещу магистрати през последните две години по…

Заради пандемията

Шефът на СГС въведе нови мерки за работа и отмени изпита за съдебни помощници

До края на месеца всеки съдия сам ще преценява дали да отсрочва дела

Председателят на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов отмени писмения изпит за съдебни помощници в Наказателното отделение и въведе нови…

ВСС указа как да се проведат отчетните общи събрания на съдилищата при пандемия

Избраха председатели на окръжния съд в Разград и районния съд в Своге

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) указа на съдилищата как да проведат отчетните си общи събрания тази…

Заради обнародването на промените в закона за мерките

Съдийската колегия актуализира правилата за работа при пандемия като коригира законодателя

428 са заразените и поставени под карантина в съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира правилата за работа на съдилищата в условията на пандемията заради обнародваните днес промени…

Правен режим на лечението с неразрешени в България лекарствени продукти в условията на пандемия

I. Въведение В условията на пандемия, борбата с COVID-19 постави човечеството пред трудни решения, като всяка държава на национално ниво…

ВСС обяви правилата за работа на съдилищата по време на епидемия

Софийските районен и градски съд отсрочиха заседанията, които трябваше да се проведат до 22 май. СРС обяви как ще става достъпът на граждани и адвокати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви мерките за работа на съдилищата при пандемия. Вчера в продължение на близо осем…