Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Конституционно право и Право на ЕС

От Панчарево по-дълбоко нема!

Вчера Върховният административен съд (ВАС) постанови едно дългоочаквано решение, което в момента е повод за дискусия, не само у нас,…

Двама на особено мнение

Политическата ситуация и обусловените от нея нарушения на Конституцията не могат да „пишат“ самата Конституция

Настоящото особено мнение няма за цел да подлага на критика възприетото от мнозинството решение относно поставените от Пленума на Върховния…

Почти пълно премахване на рамките на приложното поле на правото на ЕС?

Нови въпроси за суверенитета по повод решението „Панчарево“ на СЕС

В предходната си публикация (виж тук) анализирах някои особености на решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) по делото Панчарево[1],…

Отказа ли Съдът на ЕС зачитане на българската национална конституционна идентичност?

И отказва ли се от диалога с националните конституционни съдилища

Скорошното и свързано с България решение на Съда на ЕС (СЕС) по делото Панчарево[1] постави много съществени въпроси за значението…

Правно мнение

Непрекъснатото държавно управление като конституционен императив преодолява изискването за мандатност

С определение от 17.05.2022 г. на Конституционния съд по к.д.№7/2022 г. съм поканен да дам правно мнение относно искане за…

Правото на ЕС между адвоката и съдията

Приложно поле на Правото на ЕС – заключение

Всичко, изложено в предходните ми публикации[1] по темата за приложното поле на правото на ЕС, изисква обобщение. За практикуващите юристи…

Действие, изпълнение, прилагане и спазване на Правото на ЕС

Приложно поле на Правото на ЕС – разбиране за реална връзка (релевантност)

Всичко, изложено в предходните ми публикации[1] по темата за приложното поле на Правото на ЕС (ПЕС), е практически полезно само…

Приложното поле на ПЕС – изискване връзката да е „реална”

Механизми за определяне на изцяло вътрешни ситуации – критерии за определяне на „реална връзка”

Изложението в предходните ми публикации по темата за определянето на приложното поле на Правото на ЕС (ПЕС) не бива да…