Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Наказателен кодекс

„Пандемичните“ изменения в Наказателния кодекс – преглед на съдебната практика

Преди малко повече от две години чухме за първи път за наличието на новооткрито заразно заболяване, поставящо под опасност човешкия…

Защо следователите искат законодателят да ги чуе и какво предлагат, обяснява зам.-шефката на НСлС

Миналата седмица зам.-главният прокурор и директор на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов отправи призив до министъра на правосъдието Надежда…

Съдът срещу изключителното престъпление

Между законовите предписания и съдебните рефлекси 70 години след въвеждане на изключително наказание

Извлечения от втората глава на монографията ,,Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност“ (2021)… От съображения за по-лесно възприемане от по-широка…

Как да приближим закона до човека

На пръв поглед извън темата на това съчинение, ще започна с езика. „Нашето законодателство, взето в своята цялост, е чуждо…