И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов утвърди методически указания до прокурорите в цялата страна във връзка с измененията и допълненията на Наказателния кодекс за престъпления по транспорта, които влязоха в сила на 4 август 2023 г. (пълния текст на указанията виж тук).

„Указанията имат за цел организационно и методическо подпомагане в практиката при законосъобразното прилагане на разпоредбите относно управлението на превозно средство след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози“, посочват от прокуратурата.

Основно те са посветени на обезпечаването на автомобила като доказателство по разследването или на обезпечаването му за бъдещо отнемане в полза на държавата.

Незабавно след привличане като обвиняем за престъпление по чл. 343, ал.3 и ал. 4 НК и чл. 343б, ал. 1-4 НК прокурорът внася искане до съответния първоинстанционен съд за обезпечаване на отнемането на съответното МПС, съобразено с тълкувателната практика на Върховния касационен съд, предвиждат указанията. Т.е. затвърждава се, че само съдът може да наложи подобно обезпечение, а не и органите на разследването (повече за проблема виж тук).

Когато автомобилът не е собственост на дееца, следва да се установи имуществото му и искането за обезпечение да се насочи към негова собственост, за да се обезпечи отнемането на равностойността на колата.

Незабавно след установяване на имуществото на обвиняемия следва да се отправи и искане по чл. 72 НПК за обезпечаване на глобата. Във всички случаи прокурорът следва да съобразява съразмерността между поисканите обезпечения и размера на равностойността на превозното средство, както и предвидената глоба, указва Борислав Сарафов.

Незабавно след налагането на обезпечителни мерки, респективно след извършване на съдебно-оценителна експертиза, прокурорите трябва да преценяват възможността за връщане на иззето превозно средство, когато то не е собственост на дееца или той е съсобственик с други лица.

В указанията се обръща внимание на своевременното събиране на доказателства по досъдебните производства за превозното средство, послужило за извършване на престъпление, за неговата собственост, стойността му и имущественото състояние на обвиняемия, както и на усложненията, които биха могли да възникнат при изясняване на тези обстоятелства. Разяснено е в кои случаи превозното средство следва да се приобщи като веществено доказателство по досъдебното производство и кога това не се налага.

„Превозното средство следва да бъде внимателно  огледано, описано в съответния протокол и фотографирано, като се вземат мерки да не се повреди или измени, включително да се запечата и посочи място за неговото съхранение, съобразно с предстоящите действия по разследването“, се посочва в методическите указания. Препоръчва се да се преценява съобразно конкретната ситуация необходимостта приобщеното като веществено доказателство превозно средство да се съхранява до приключване на разследването.

В указанията и. ф. главният прокурор подчертава, че приобщаването на превозното средство не налага във всички случаи неговото задължително изземване.

Той посочва, че при престъпленията по чл. 343, ал. 3 и 4 НК (при предизвикана по непредпазливост катастрофа от пиян или дрогиран шофьор, като са причинени телесни повреди или има жертви), е препоръчително превозното средство да се иззема като веществено доказателство и да се пази до края на досъдебното производство. Мотивите му са, че тези разследвания са сложни и доказването на престъплението е свързано с установяване на механизма на причиняване на смърт и телесни повреди.

За разследването на престъпленията по чл. 3436, ал. 1-4 НК (шофиране с над 1,2 промила алкохол, след употреба на наркотици и когато това е извършено повторно или след осъдителна присъда за същото престъпление), Борислав Сарафов указва, че „приобщаването на превозното средство следва да е адекватно на конкретната следствена ситуация“.

„Когато приобщаването на превозното средство става чрез неговото изземване, това – наред с установяването на факти, свързани със самото престъпление – способства за: налагането на обезпечителни мерки по отношение на самото превозно средство по реда на чл. 72 НПК; оценяването му; вземане на обезпечителни мерки с оглед присъждане на равностойността, когато превозното средство не е изключителна собственост на дееца. Поради това се преценява необходимостта вещественото доказателство да се пази до приключване на досъдебното производство“, се казва в указанията.

В тях Борислав Сарафов обръща внимание на прокурорите, че отнемането на автомобилите не може да бъде обсъждано при внасяне на предложения за решаване на делата със споразумение, а за това е нужно отделно произнасяне на съда.

„Когато прокурорът внася по чл. 242, ал. 1 НПК предложение за споразумение за решаване на делото (Глава 29 НПК) да се съобразява, че предвиденото в чл. 343, ал. 5 НК и чл. 3436, ал. 5 НК отнемане в полза на държавата на съответното превозно средство, не е наказание по чл. 37 НК и не е предмет на обсъждане по чл. 381, ал. 5 НПК. Изисква се отделно произнасяне в производство по реда на чл. 306 , ал. 1, т. 1 НПК (чл. 383, ал. 2 НПК)“, посочва и ф. главният прокурор.

На апелативните прокурори е указано да създадат организация за проучване и анализ на практиката и ако установят противоречия или неправилно приложение на закона, да сезират Върховната касационна прокуратура.

28
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат
Адвокат
15 септември 2023 3:11
Гост

МПС е много трудно да се запорира, изобщо е загубена работа, винаги може да се прехвърли управлението на 3-то лице и да се служи с вещта, не разбирам каква е целта.

Конкретното МПС се ограничава от по-нататъшни престъпления, това е водещото, но е абсурдно.

Все едно да забранят продажбата на ножове, пистолети, че ще има престъпления.

Ако някой реши да се вози и след забраната – ще намери евентуално – да – по-трудно ще е.

Какво всъщност става – трябва да се накажат няколко пияни шофьори – ето – от няколко месеца – даже от години – намаляха доста случаите.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 23:33
Гост

Да бе, но да се удължи срока за разследване до 5 години, а за разглеждане и решаване на делото- 10 години. Каква ще стане при проучване на имуществото, а експертизата се бави, ами нищо, кучето лая, а кервана си върви. Докато му изследваме имуществото, той ще си пие и ще си кара. Какво ще стане ако обвиняемият няма движимо и недвижимо имуществото- бой с тояги ли!

ВКС
ВКС
14 септември 2023 18:49
Гост

Браво на Сарафов! Имах много резерви към него, но не намирам нито една грешна стъпка от него до този момент. Много професионално работи. Особено на фона на Гешев.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 19:36
Гост

Браво наистина, успешно се е в писал в „Продължаваме прането“ и „Да, Украйна“! А че от едно елементарно бързо производство ще направим мега разследване, като по чл. 255 от НК, няма проблем, да се оправят в съда, важното е да изпуснем парата през свирката. А кога ще има такива Особено Ценни Указания за подстригване и домашно насилие??

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 19:41
Гост

На Гешевия фон и мушморок Денков изглежда почти като обикновен академик, а не американски палячо. Да не споменавам конституционни титани като Мравояда и Пеевчето.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 септември 2023 8:47
Гост

Платен трол!

Име
Име
14 септември 2023 16:05
Гост

Аз бих предложил, освен тия нещица в указанията на Сарафов, още в хода на ДП да се извърши проучване имуществото на обвиняемите по шофьорските пияни/друсани текстове и на това имущество (ако има налично) също да бъдат налагани обезпечителни мерки. Така ще се осигури събирането на присъдената равностойност на автомобила, ако не е собственост на дееца. Как Ви звучи? Сигурен съм, че пеперастите ще харесат подобно предложение.

Все по- голяма каша
Все по- голяма каша
14 септември 2023 15:54
Гост

Оффф, аман от парадиране с активистки действия в стил комсомолец 1950 г. само имитация на нещо си. Утре по тия правила(указания) извън НПК ще почне да наказва неудобните си колеги. Като какво е това Методически указания и как кореспондира с вътрешното убеждение и независмост по делата на магистрата? Откъде , накъде някой с тези Указания ще дописва закона на какво основание. Излиа, че всеки може да се бърка по делата и преписките както си реши той, а не както е разписал „Умния“ Законодател. Ми имало правен хаос, ми да си го види Законодателя , а не някой си да дописва… Покажи целия коментар »

Абе
Абе
14 септември 2023 13:50
Гост

Осрахте всичко тотално, само и само да не бутнете ченгетата да работят превантивно.Сега като заринете съдилищата с обезпечения, голяма файда, търтеи безподобни!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 септември 2023 11:39
Гост

Точка 2 от тази методика намирисва бая, защото като гледам всички МПС ще бъдат събирани и приобщавани като веществени доказателства по чл.109 от НК (който член касае само събирането и проверката дали са годни) респективно иззмевани по този ред, независимо дали престъплението е резултатно или по чл.343б, ал.1-4 от НК, чийто състав предвижда управление на автомобил в пияно/дрогирано състояние. Също така ми се струва, че има умишлено смесване на понятията събиране и приобщаване на веществените доказателства поне в обсъжданите случаи като се получава порочен кръг – от една страна приобщаването е задължително за деяния по чл.343, ал.1-4 и чл.343б, ал.3… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 септември 2023 16:57
Гост

Точният цитат по т.2 от Методическите указания е:

„По делата за престъпления по чл. 343, ал.3 и 4 НК и по чл.343б, ал.1-4 НК превозното средство се приобщава като веществено доказателство, предвид критериите по чл.109 НПК, като собствеността е без значение.
Приобщаването на превозното средство не налага във всички случаи неговото задължително изземване“

Редакция на коментара: “ не важи за всички случаи на задължително изземване“

Да се чете: „не изисква във всички случаи задължително изземване“

Въпросът, който възниква е как точно може да се приобщи веществено доказателство, което не е иззето, макар и временно.

Симо
Симо
14 септември 2023 11:39
Гост

Интересно къде превозно средство ще се съхранява до приключване на разследването.

Пепи
Пепи
14 септември 2023 11:41
Гост

Лошото е, че такива автомобили са много и надали ще има достатъно място.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 14:28
Гост

Съхранение – присобственика на отговорно пазене. Не е необичайно.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 15:53
Гост

И ще е изключително отговорно.

Димо
Димо
14 септември 2023 11:36
Гост

Добри указания!

Михаил
Михаил
14 септември 2023 11:37
Гост

Важното е как ще се прилагат за вбъдеще.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 10:46
Гост

Еми ще видим как ще прилагат тая методология.

Dinev
Dinev
14 септември 2023 10:46
Гост

На МВР, КАТ и прокоратурата много добра услуга им вършат някой Ютюбъри и инфлуенсъри, които шофират в градовете и заснемат нарушители на пътя. Това е много полезно, защото нарушителите карат с превишена скорост, когато около тях няма полиция. Така тия инфлуенсъри хващат джигити в престъпления на пътя и ги заснемат. Вижда се регистрационен номер. Вижда се, че се изпреварва неправилно, минава се на червено и какво ли още не. Та да вземете да ги следите тия канали и да правите щателни проверки на шофьорите на превозните средства. Вършат ви добра работа, не да чакате да убият някого на пешеходна пътека… Покажи целия коментар »

Димитър
Димитър
14 септември 2023 13:22
Гост

И като хванеш едно такова добиче,чл131 НК ще е много подходящ за да добие добичето представа какво го очаква.

Чилингиров
Чилингиров
14 септември 2023 10:43
Гост

Ще имате ли толкова паркинги за тия превозни средства? Че гледам дебилите по пътищата са много.

Милена
Милена
14 септември 2023 10:43
Гост

Много важно. Да видим как ще се санкционират нарушителите в бъдеще, другото не е от такова значение. Остана да не се отнасят с внимание към веществено доказателство, каквото се явява автомобил, с който е извършено престъпление.

Вердеро
Вердеро
14 септември 2023 10:42
Гост

Глупости на търкалаци. Да се отчита дейност.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 10:42
Гост

„Превозното средство следва да бъде внимателно огледано, описано в съответния протокол и фотографирано, като се вземат мерки да не се повреди или измени, включително да се запечата и посочи място за неговото съхранение, съобразно с предстоящите действия по разследването“

Това и до сега беше същото. Или не са записвали и фогтографирали внимателно превозното средство, та сега вече ще го правят ?

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 10:41
Гост

Добре е да знаят какво трябва да правят

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 10:40
Гост

Тоя няма ли кой да го смени вече. Не е по-добре от каскета.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 10:39
Гост

Пълна трагедия е Сарафов!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 септември 2023 10:34
Гост

„За разследването на престъпленията по чл. 3436, ал. 1-4 НК“

Интересен член, май ще откараме само с редакции на НК през следващото столетие.