Върховният административен съд (ВАС) не видя нарушение на съдията от Софийския районен съд Васил Петров за негов пост във Фейсбук с волтеровото „Убий гадината“. Тричленен състав на ВАС потвърди отказа на Съдийската колегия да го накаже като изтъкна, че налагането на наказание без доказано основание, какъвто е случаят с Петров, води до безпринципност и произвол.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу съдията от СРС беше внесено от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) през юни 2022 г.

Поводът за това беше пост на Петров във Фейсбук във връзка със закриването на специализираните съдилища. Тогава той написа: „Специализираните съдилища и съдии могат да се създадат и убият по волята на законодателя. Няма конституционно задължение за преназначаване на съдиите и служителите там. Убий гадината!“.

Постът му във Фейсбук беше публикуван в някои сайтове с негативни коментари към съдията. Заради тази реакция, два дни по-късно Васил Петров публикува нов пост: „Колега днес ми доложи любопитния факт, че в периода 1924-1926 г., за да вземеш държавния изпит по право, се е изисквало да вземеш и изпит по един западен език. Не е нужно обаче да знаеш френски, а само малко обща култура и уроци по философия в училище, за да знаеш, че изразът „Убий гадината!“ е превод на Волтеровото Écrasez l’infâme!, което сега се употребява в общия мисъл на „Победи невежеството!“.

Първоначално Съдийската колегия отказа да образува дисциплинарка, защото към онзи момент имаше съмнения за това дали действията на ИВСС са конституционосъобразни, тъй като е с изтекъл мандат. Но след като Конституционният съд се произнесе, че инспекторатът трябва да продължи да действа след изтичането на мандата на членовете му до избора на нови, ВАС започна да отменя всички откази на двете колегия да образуват дисциплинарни производства срещу магистрати по предложения на ИВСС. Така се стигна до образуването на дисциплинарка срещу съдията от СРС.

На 31 октомври 2023 г. Съдийската колегия отказа да накаже Васил Петров заради публикацията му. А ИВСС обжалва пред Върховния административен съд.

Тричленен състав с председател Тодор Тодоров и членове Весела Николова (докладчик) и Николай Господинов отхвърля жалбата като не намира никакви нарушения на закона при вземането на въпросното решение.

От събраните доказателства не се установява наличието на виновно извършено нарушение от Васил Петров, обясняват тримата върховни съдии. И допълват, че дисциплинарният състав обосновано е приел, че не е допуснато нарушение на етичния кодекс, както и че не е доказано твърдяното от ИВСС уронване на престижа на съдебната власт.

Описаното поведение на магистрата не може да се квалифицира като нарушение по чл.307, ал.3, т.3 ЗСВ. Фактическият състав на цитираната правна норма изисква определен резултат, а именно да е накърнен или да се накърнява престижът на съдебната власт. Престижът на една институция е доброто име, което притежава тази институция, както и авторитетът, който тя има в обществото. Т.е. действието или бездействието, с което е нарушен КЕПБМ, следва да е довело до уронване на доброто име и на авторитета на съдебната власт. За да се урони престижа на съдебната власт е необходимо нарушението на КЕПБМ да извършено публично, пред свидетели или да е станало достояние на широк кръг от хора, защото престижът на определена власт е субективната оценка, която обществото дава на тази власт. Следователно, за да се промени тази субективна оценка е необходимо постъпката на магистрата, с която е нарушен КЕПБМ, да е достигнала до съзнанието на определен кръг от хора извън съдебната власт. В случая няма данни поведението на магистрата да е извършено пред публика, или да е станало достояние на определен кръг от хора извън съдебната система. Видно е, че заглавията на обсъжданите статии са лични интерпретации на техните автори, изготвили ги за въпросните „медии“, и че не са израз на лично мнение/послание и/или изявление на магистрата. Те са разчетени и пресъздадени така, както са публикувани от съответните медии. И последвалите негативни коментари от читатели на тези медии са насочени конкретно към (и по повод на) точно тези заглавия и статии и най-вече – към смисъла, който превратно и целенасочено им е придаден с така формулираните заглавия“, казва ВАС.

Върховните съдии не споделят и аргументите на ИВСС, че изявите на Васил Петров са получили негативен отзвук в обществото при така употребените изрази, без какъвто и да било положителен коментар в двете медии от читател, като се твърди, че това е „факт“, който означавал, че магистратът е преминал границата на благоприличния тон.

В конкретния случай не изявите на Васил Петров са получили негативен отзвук, а написаното от двата сайта, за което той не може да носи отговорност, която е лична, припомня ВАС.

Той приема за неоснователни и твърденията на ИВСС, че постът във Фейсбук еднозначно е възприет от обществото като компрометиращи не само морала на съдията, а и моралния интегритет на съдебната власт като цяло. Това е така, защото не написаното от Васил Петров, а представеният вариант в медийното пространство, след авторската намеса на хората, които са го интерпретирали по свой начин, отразен впоследствие и в двата сайта, казва ВАС. Върховните съдии отбелязват и че под поста на Петров във Фейсбук няма нито един негативен коментар за него или за съдебната система като цяло. Напротив, под обясненията му, написано два дни по-късно, има коментари, които са положителни за качествата и професионалната дейност на Петров, пише в решението.

Публикацията „Убий гадината!“ няма персонално адресиране, не съдържа обидни думи или изрази и няма съдържание, което да е неблагоприлично или неморално. Факт е, че към момента, в който е направена публикацията от съдия Петров във Фейсбук – 12 февруари 2022 г., в публичното пространство се е водел дебат по значим за съдебната система и цялото общество въпрос, свързан с функционирането на съдебната система и в частност – на специализираните наказателни съдилища. Съдържанието на публикацията е свързано именно с провеждащия се публичен дебат и отразява мнението на съдията по част от обсъжданите в обществото въпроси по повод закриването на специализираните наказателни съдилища. Направеното пояснение от съдията на съдържанието на използвания израз „Убий гадината!“, налага извода, че същият изразява виждането си за некомпетентността, разбирана от него като невежество, на тези участници в публичния дебат, които считат, че Народното събрание няма правомощие да закрие специализираните съдилища. Личната му позиция по обществено значими въпроси, които в съответния момент са били поставени на широко публично обсъждане, е израз на неговата активна гражданска позиция в подкрепа на една от застъпваните тези по дебатираните въпроси“, посочва ВАС.

С тези мотиви върховните съдии стигат до извода, че Васил Петров не е уронил престижа на съдебната власт и Съдийската колегия правилно не го е наказала.

Целта на дисциплинарното наказание по ЗСВ е да доведе до постигане на по-висока ефективност в работата на магистрата, да съдейства за преустановяване на нарушенията и да осъществява превенция. За да се постигнат тези цели наказанието следва да се налага само след пълна и обстойна преценка на всички факти и обстоятелства от значение за конкретния случай и след безспорно доказано нарушение, тъй като само този начин на действие създава убеждение за безпристрастно наложена и справедлива санкция. Обратно, налагането на наказание без доказано основание води до безпринципност и произвол, действа демотивиращо и е в разрез с посочените цели. В случая решението на административния орган да не се налага дисциплинарно наказание на привлечения към дисциплинарна отговорност съдия, е постановено с оглед липсата на дисциплинарни нарушения. Така постановен, актът е съобразен и с целта на закона – принципност, обективност и безпристрастност в дисциплинарната практика“, заключава ВАС.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

 

42
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Нотариусът начело на ВАС
Нотариусът начело на ВАС
08 май 2024 7:26
Гост

А гредата?! Видя ли я? Те си го избраха. По правилата на Ицо Торбалан и вся остальная „реформаторска“. ЦРУ не само у нас от промените в ЦИЕ работи за това да вербува съдиите/защото съдът е власт/ и да ги впрегне за интереса на Големия Сатана. И успя. Бившите комунета и корумпета, особено на върховно ниво, яко обслужват интересите му, заради личния си такъв. Т.нар. съдебна власт бе бетонирана персонално с действащата Луканова Конституция. А персоналът й бе от комунета с корумпета с малки изключения. Сега няма и изключения! Всичко е свинско на Шиши и на фурна със семейно-кастови капсули на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 април 2024 17:15
Гост

В България има ТУРСКИ ФАШИЗЪМ,разследвайте връзките на адвокат Илка Петкова с клуб „SS“ и аферата „8-те Джуджета“!!

един от многото
един от многото
26 април 2024 21:29
Гост

Не мислите ли, че в XXI век, в държава – член на ЕС, е безумие да се наказва магистрат за изразено, но недоразбрано лично мнение в личната му страница във Фейсбук? Да, използваните изразни средства не са ОК, но няма нищо нецензурно, а понякога се използват по-остри изразни средства просто за да се засили въздействието. Уронването на престижа на съдебната власт е понятие, което може да бъде широко интерпретирано. В неговото съдържание могат да се включат неограничен кръг прояви, съобразно субективната интерпретация на някого, което създава предпоставки за произволно налагане на наказания на магистрати. Има и решение на Конституционния съд… Покажи целия коментар »

Нели
Нели
26 април 2024 9:05
Гост

Васил е пример за съдия без интегритет. Аз също съм в системата и се срамувам от неговите действия и бездействия. Вместо да правораздава, той сипе обиди, подигравки, правейки се на много умен. Той дори и в ССБ не можа да пробие, където се толерират подмазвачите, доносниците и колегите със забавени дела.

Анонимен
Анонимен
26 април 2024 9:51
Гост

да. ползват ги за маши с милен, но им се подиграват

Анонимен
Анонимен
25 април 2024 19:48
Гост

Добре, де- очевидно има дори видими ментални дефицити и сериозно личностно разтройство, поради което е и в юридическия смисъл невменяем и не носи никаква отговорност! Но как това ще е съдия и хората ще очакват правосъдие и адекватност от него! Може и да е неотговорен, но ако беше нападнал ССБ- ейци, такива ли щяха да са изводите на ВАС?!

Робин Худини
Робин Худини
25 април 2024 18:46
Гост

Васил Петров ми е бил съдия – това е ценност, искам да видя невежеството как го убива, това е съдбата на всички нас – да ни напада невежеството, но понеже съм пък в стаята на невежите, то – Васил Петров трябва да излезе „чист“. Вие луди ли сте – не стига – че някой „балък“ се е вързал да стане съдия – ми че и всякакви претенции към него. Веднага оставете човека и Ченалова така ми я прецакахте – нямате опит кадрови, имам много близко до Христо Стоичков, като произношение, но нали не трябва да го казваме пък в пряк… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 април 2024 23:52
Гост

Пич, ходи и се прегледай. В главата ти е страшна каша

Точков
Точков
25 април 2024 18:31
Гост

За корупция по дело – нямаме правомощия!
За шеговит пост във Фейсбук – действаме!

Поздрави!
ИВСС

Анонимен
Анонимен
25 април 2024 17:47
Гост

ВАС много неща не вижда.

Не толкова малоумния бухал
Не толкова малоумния бухал
25 април 2024 17:23
Гост

Долу ръцете от Васко!

Анонимен
Анонимен
25 април 2024 17:50
Гост

Освен ако не иска.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 април 2024 18:56
Гост

Бухалът няма ръце, а криле, и няма как да ги свали от него, защото никъде не (му) ги е слагал на първо място.

Коментарът ми е относно мотивите на решението, не конкретните страни по делото, благодаря за вниманието.

Редовно уронващ престижа на съдебната власт
Редовно уронващ престижа на съдебната власт
25 април 2024 14:48
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
25 април 2024 17:08
Гост

Хайде, хайде, няма нужда да се драматизира толкова. Всеки нормален човек има достатъчно усет и интуиция да прецени кое поведение е допустимо и кое – не. Същото се отнася и за поведението на съдиите. Ако някой прави умишлени провокации с някаква цел, това си е негова работа. При прокурорите за съжаление е различно, но там субординацията изкривява всичко.

Редовно уронващ престижа на съдебната власт
Редовно уронващ престижа на съдебната власт
25 април 2024 19:40
Гост

„Въпрос на усет и интуиция“ – благодаря, че в опит да ме оборите, реално потвърждавате тезата ми. Не може позиция на власт, която следва да бъде независима, да зависи от „усет и интуция“. Ако не Ви е ясно защо това е проблем, значи Вашият „усет и интуиция“ са дълбоко загнездени някъде в тоталиразма на 1960-та.

Редовно уронващ престижа на съдебната власт
Редовно уронващ престижа на съдебната власт
26 април 2024 11:13
Гост

Обожавам, когато разни очевидно лабилни хора ми дават оценка на психическото здраве. Вие сте просто феноменален, наистина нямам думи каква радост и какъв смях ми носят Вашите коментари. Няма да използвам други квалификации по Ваш адрес, защото реално не Ви познавам, но очевидно не знаете къде се намирате и как се закопавате сам 🫡

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 април 2024 14:30
Гост

Понеже е редно в секцията с коментарите да се издигнем до нивото на градската буржоа, знаеща поне един западен език и по повод решението на ВАС, ето няколко ЦИТАТА от романа „Идиот“ на Ф.Достоевски, които могат да бъдат асоциирани, по желание на читателя, с авторите на акта, господина с гадината или произволна публична личност:

„Но че той в края на краищата е «идиот», в това няма никакво съмнение.“

„… за когото бе слушала вече някои неща, е просто жалък идиот…“

П.С. Така се прави, ако се цели позоваване на точно определени литературни творци, с недвусмислено означаване на чуждата мисъл.

Анонимен
Анонимен
25 април 2024 14:09
Гост

Абсолютно безсмислена дисциплинарка и адм. дело, но явно са решили да го „профилактират“ малко. Дали така трябва да се държи един съдия – катргорично не. Дали е уронил престижа на съдебната власт – също не.

Хъксли
Хъксли
25 април 2024 16:09
Гост

Дали въобще е останал престиж, който да бъде уронен – категорично не.

нищо
нищо
25 април 2024 13:47
Гост

Дори фактът, че се е наложило да маже показва какво наистина е казал. Като крадец, върнал се на мястото да замита. И щом е имало причина да замита, значи бая отзвук е имало, ама от ВАС не го видели това. Значи вече сме спокойни благодарение на ВАС, щото ако каже някой убий съдията, ще значи че казва единствено убий невежеството.

смешниците от ВАС
смешниците от ВАС
25 април 2024 13:33
Гост

„Направеното пояснение от съдията на съдържанието на използвания израз „Убий гадината!“, налага извода, че същият изразява виждането си за некомпетентността, разбирана от него като невежество, на тези участници в публичния дебат, които считат, че Народното събрание няма правомощие да закрие специализираните съдилища.“ Глупости на търкалета… Ама тия във ВАС са много зле с логиката. Очевидно е, че изразява виждането му за некомпетентността на специализираните съдилища и съдиите в тях, като изразът „Убий гадината!“ следва да се тълкува във връзка с първото изречение в поста във ФБ – „Специализираните съдилища и съдии могат да се създадат и УБИЯТ по волята на… Покажи целия коментар »

Черна врана
Черна врана
25 април 2024 13:24
Гост

Васил Петров е администратора на фейсбук групата „Правна лудост“.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 април 2024 12:45
Гост

„Политически боклук“ не може, а „Убий гадината.“ (без отделно поставени кавички само за този израз или поне уточнение, че става въпрос за цитиране на Волтер) е допустимо, въпреки че словосъчетанието не се е наложило като нарицателно или универсален фразеологизъм , по-голямата част от обществото (байганьовското, не умнокрасивото) би го изтълкувало буквално – ама натаманяването постфактум върви с пълна сила. По същата логика изречения от 2-3 думи като например „Деутатите са тъпи“ може да се припишат на всеки обикновен гражданин у нас или в чужбина и така ще излезе, че не е лично мнение, а едва ли не преразказ. „В случая… Покажи целия коментар »

гледай си своята паничка
гледай си своята паничка
25 април 2024 12:39
Гост

Да, и мотивите са измислени, и в изказването му има пълна омраза към колеги. Ако някой го каже за него, ще ореве орталъка. Ако по конституция не го преназначат във СГС или направо във ВКС, а си кюти в РС, лелеее …. какъв рев ще е. Жалко, че е съдия. Изказването му е именно от висотата на един съдия, който според местните балкански разбирания, може да говори каквото иска срещу когото иска, щото е най. Между другото, за закриването…сега тези, на които се паднаха делата от спеца от цялата страна имат огромно затруднение по приключването им, иначе плюеха, че в… Покажи целия коментар »

Пенчо
Пенчо
25 април 2024 14:10
Гост

Преди да създадат специализираните кой ги гледаше тези дела, смешни сте! Проблема не беше дали са леки или тежки делата, а че поръчкови съдии решаваха поръчково мерките за неотклонение, щото то до присъди в нашата държава по такива дела не се стига.

Трагично
Трагично
25 април 2024 16:05
Гост

Ми то точно това е, Пенчо, проблемът, че не стигате до присъди. И преди, и след.

Лозан
Лозан
25 април 2024 12:33
Гост

Сигурно ще обжалват пред петчленен състав на съда.

Петров
Петров
25 април 2024 12:34
Гост

Надали резултатът ще е различен.

Димитров
Димитров
25 април 2024 12:32
Гост

И за мен няма наличие на виновно извършено нарушение.

Щерев
Щерев
25 април 2024 12:22
Гост

Прав си е. Тези спецове бяха напълно излишни.

Димо
Димо
25 април 2024 12:24
Гост

Но начинът на изказване е напълно недопустим за един магистрат.

Кирил
Кирил
25 април 2024 12:21
Гост

Доволен съм от решението.

Шишиева
Шишиева
25 април 2024 12:15
Гост

Хаааа това е нелепо

Кирилова
Кирилова
25 април 2024 12:15
Гост

Лоша работа

Пилчев
Пилчев
25 април 2024 12:14
Гост

Мечти за розови дни. Е не знам.

Йончев
Йончев
25 април 2024 12:13
Гост

Положението е Халифакс.

Стамолинска
Стамолинска
25 април 2024 12:13
Гост

Чел ли е Волтер? Че да се казва, че това е написано, като цитат от Волтер?

Манолов
Манолов
25 април 2024 12:13
Гост

Това не е редно. Не може така да се пише.

Анонимен
Анонимен
25 април 2024 12:12
Гост

Всеки си изтърва нервите у Фейсбук

Анонимен
Анонимен
25 април 2024 12:12
Гост

Е, остана наказание да му наложат за тия неща

Анонимен
Анонимен
25 април 2024 12:11
Гост

Заради фейсбук пост да наказваш?