Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

наредба

Наредба опитва да пренапише НК – толерира употреба на наркотици, вместо на медикаменти

Коментар на редакцията: Пиеш успокоително и след 10 дни си престъпник на пътя, бодеш се с хероин и си чист

Юлиана Матеева е д-р по наказателно право и доцент във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и в Югозападния университет „Неофит…

Гешев с въпроси към Зарков за отменената наредба за вещите лица. Министърът: Няма причина да драматизираме

Главният прокурор Иван Гешев постави на министъра на правосъдието Крум Зарков серия от въпроси, които възникват заради почти пълната отмяна…

Проблеми на юридическото образование в новата наредба от 2022 г.

С настоящия доклад си поставям за цел да разгледам някои от проблемите в юридическото образование, да изкажа отношение по публикуваната…

Според акад. Добрин Свинаров:

Не трябва да има последици за шофьорите преди резултата от кръвната проба за дрога

Никакви последици не трябва да има за шофьорите след положителен полеви тест за наркотици, докато няма резултат от кръвно изследване.…

Проект на наредба предвижда

Съдебните заседатели да се командироват и да попълват декларация за конфликт на интереси

Възможност за командироване на съдебните заседатели в други съдилища, изискване за попълване на декларация за конфликт на интереси, премахване на…

Комисията за защита на личните данни:

ВСС може да въведе видеозапис на устния изпит във външните конкурси, но има условия

Висшият съдебен съвет (ВСС) може да въведе извършването на видеозапис на устните изпити в конкурсите за първоначално назначаване, но това…