Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

ЕИСС

Съдии излязоха с десетки идеи за доработка на ЕИСС

В поредно обръщение СРС настоява системата да стане удобна, дават предложения за „поправяне“ на модула за натовареност

Стотици страници с предложения за доработки и въвеждането на нови функционалности в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) са изготвили…

Проблемите с ЕИСС станаха тема при избори за председатели на съдилищата

Съдийската колегия единодушно избра шефове на ОС-Стара Загора и на РС-Етрополе

Проблемите с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) станаха тема и при изборите на административни ръководители. Днес Съдийската колегия избра…