Към Десктоп версията

ВСС

След промени в наредбата за конкурсите

Срокът за повишаване по приключен конкурс вече започва да тече от решението на ВСС

Няма да се чака окончателното произнасяне на Върховния административен съд при обжалване на решение за повишаване, гласят още разпоредби в подзаконовия нормативен акт

Деветмесечният срок, в който класираните под чертата магистрати могат да бъдат повишени по вече приключен конкурс, ще тече от датата…

Магистратите, искащи помощ за лечение, ще обявяват дали то се покрива от здравната каса

Военните магистрати ще имат нови униформи, манекени ще ги представят пред ВСС

Магистратите и служителите, които искат помощи от фонда „Социално-битово и комунално обслужване“ (СБКО) на съдебната власт, ще трябва задължително да…

Проект за промени на ЗСВ

Делата за кадрови решения на ВСС, без дисциплинарките – на една инстанция

Депутати предлагат административните ръководители да встъпват в длъжност след влизане в сила на решенията за избор, а членовете на КАК да не участват в конкурсните комисии

Всички дела срещу решения на Висшия съдебен съвет, с изключение на тези по дисциплинарни производства, да се гледат само на…

Невъзможният избор за шеф на съда във Велинград – 16-и епизод

Единият кандидат се е отвеждал, защото не разбира от наказателни дела, другият тепърва щеше да навлиза в гражданската материя

Районният съд във Велинград остана без титулярен председател и след днешния 16-и опит да бъде направен избор. Той обаче се…

Кадровици предлагат

Да се изработят критерии за обективно определяне на заплатите в съдебната система

Пленумът на ВСС увеличи възнагражденията с 10% и парите за ранг със 100 лева

Увеличение на заплатите в съдебната система с 10% от 1 януари 2019 г. и  ръст на парите за ранг с…

Идея

Искова молба с обиден език да не се допуска за разглеждане

Проблемът с недопустимия съдебен език и взимането на мерки е бил обсъден от правната комисия на ВСС

Исковата молба или жалбата да не се допуска и делото да се прекратява при използване на недопустим език в нея.…