Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

тълкувателно дело

Спорът за спирането на вписването на бордове на държавни дружества ще се реши от ВКС

Образувано е тълкувателно дело на Търговската колегия

На споровете за спрените вписвания на новите ръководства на държавни дружества, които текат от лятото на миналата година, ще бъде…

Адвокатурата до ВКС:

Страните по договора са задължителни необходими другари при иск на трето лице за нищожността му

Страните по договор в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора са задължителни необходими другари. Това…

Трябва ли да се доказва приемане по опис в производство по чл. 130, ал. 3 СК

Доколкото при приемането на наследство настъпва наследствено правоприемство и наследникът става собственик на наследствените вещи и титуляр на правата от…

Гражданската и Търговската колегии решават в тълкувателно дело:

Какви са последиците от частичен отказ от иск пред ВКС, ако така цената му пада под прага за касация

Допустимо ли е Върховният касационен съд (ВКС) да гледа дело, което след частичен отказ от иска пред него е паднало…

Сигнал за противоречива практика на ВАС

Подлежи ли на съдебен контрол актът за възобновяване на производството по издаване на административен акт

Подлежи ли на пряк съдебно-административен контрол и в кои хипотези актът, с който се възобновява производство по издаване на индивидуален…

Висшият адвокатски съвет до ВКС:

При съпричиняване оценката на вредите не е обвързана със сумата на иска, но съдът не може да присъди над петитума

Определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, които са последица от увреждането, и което може да се намали в…