„При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, откога тече съгласно чл. 114 ЗЗД давностният срок за главницата и/или за възнаградителните лихви – от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?“ На този въпрос ще отговорят в ново тълкувателно дело №3/2023 г. Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС).

Както „Лекс“ писа, преди половин година противоречията в практиката, които бяха напът да се уталожат, се разразиха с нова сила и правната общност очакваше да им се сложи окончателен край с  тълкувателно решение (как се разви практиката и в един момент се обърна можете да си припомните в разработката ни, в която са налични и линкове към относимите съдебни актове, виж тук).

Сегапо предложение на състав с председател Боян Балевски и членове Кристияна Генковска и Анжелина Христова (докладчик) е беше образувано тълкувателно дело.

В определението си (пълния му текст виж тук) те излагат двете противоречиви виждания, застъпвани от колегите им в Гражданската и Търговската колегия.

Давността тече от изискуемостта на всяка вноска

Едната теза, застъпвана от състави на ВКС, е, че давността тече от момента на изискуемостта на всяка вноска. Тя е подробно развита и защитена в решение от 17 юни 2020 г. на състав с председател Емилия Василева и членове Костадинка Недкова (докладчик) и Анна Баева (пълния му текст виж тук). Преди три години трите съдийки от Търговската колегия на ВКС приеха: „Началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница по погасителни вноски по договор за банков кредит е моментът на изискуемостта на съответната вноска“.

Аргументите в решението „Недкова“ са:

  • не е налице периодичен характер на плащанията по договор за кредит, поради което е приложима общата 5-годишна давност спрямо главницата по погасителните вноски;
  • началният момент на течението на давността е свързан с изискуемостта на съответната погасителна вноска, която настъпва в различни моменти от крайния срок за погасяване на кредита по силата на постигнатото между страните съгласие;
  • за съответната част от главницата изискуемостта настъпва с изтичането на срока за плащането ѝ, като това е моментът, от който кредиторът може да търси изпълнение (доброволно или принудително), поради което бездействието му се санкционира с течение на давностния срок по отношение на тази част от вземането;
  • в случая не става въпрос за предложено частично изпълнение от страна на длъжника без съгласието на кредитора, а за разсрочено изпълнение на главницата по кредита, за което страните са постигнали съгласие при сключването на договора, поради което не може ла се приеме, че кредиторът има право да търси изпълнение от изискуемостта на съответната част от вземането, а същевременно бездействието му не води до течение на давностния срок за тази част.

Давността тече от уговорения краен срок за погасяване на кредита

Преди половин година възприетото в решението „Недкова“ обаче беше отречено от състав на Гражданската колегия с председател Емил Томов и членове Драгомир Драгнев (докладчик по делото) и Геновева Николаева. В решението си (пълния му текст виж тук) те приеха: „Началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница и/или за договорни лихви по погасителни вноски по договор за банков кредит, за който не е обявена и респективно, настъпила предсрочна изискуемост, е датата на уговорения краен срок за погасяване на кредита“.

В решението „Драгнев“ се посочва, че при постигнато съгласие плащането на дължимата сума да е разделено на погасителни вноски с падежи на определени дати, отделните вноски не стават автоматично сбор от отделни, периодично дължими плащания. Задължението продължава да бъде само едно и крайният срок за погасяването му е падежът на последната разсрочена вноска или моментът, в който е обявена предсрочната изискуемост, приема съставът на Гражданската колегия.

Още тогава съставът на Гражданската колегия констатира противоречието в практиката на ВКС за момента, от който тече давността за вноските по кредит, но прие, че то е преодоляно с решаващите мотиви в Тълкувателно решение по т. д. № 5/2019 г. на ОСГТК на ВКС.

Това тълкувателно решение беше посветено на поръчителството по кредит. Негов предмет беше преклузивният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД, който се отнася единствено за кредитите с поръчител, а не за давността на вноските по кредит. В него Гражданската и Търговската колегии приеха, че шестмесечният срок, в който кредиторът трябва да предяви иск против длъжника, ако иска поръчителят да продължи да отговаря солидарно за задължението, започва да тече от настъпването на изискуемостта на целия дълг. В тълкувателното решение беше изтъкнато, че ако се приеме, че кредиторът трябва да предявява иск за всяка вноска, на практика ще се обезсмисли поръчителството. И беше посочено, че поради липса на самостоятелно – извън това на главното задължение, основание за плащане на отделните вноски, техният падеж е ирелевантен за приложението на чл. 147, ал. 1 ЗЗД. Т.е. за течението на един преклузивен срок за кредитора (повече за тълкувателното решение виж тук).

Балевски, Генковска и Христова не са коментирали в определението си относимостта на мотивите на тълкувателното решение за преклузивния срок за поръчителя към въпроса за давността за вноските по кредит, а посочват само: „Противоречивото разрешаване в практиката на ВКС по чл. 290 ГПК на поставения правен въпрос, включително и след постановяването на ТР №5/2019 от 21.01.2022г. по т.д. №5/2019г. на ОСГТК на ВКС, е основание по чл.292 ГПК да се предложи на Общото събрание на Гражданската колегия и Търговската колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение по него“.

Изготвянето на проект за тълкувателно решение е възложено на съдиите Николай Марков и Тотка Калчева от Търговската колегия и на съдия Боян Цонев от Гражданската колегия.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Евгени Генчев
Евгени Генчев
10 юни 2023 0:23
Гост

Има много резон в решението на ГО- на практика отричат забавата, има един цялостен дълг, разделен на части, значи няма проблем на крайния срок да се плати цялото задължение! Откъде тогава се взе тая пуста предсрочна изискуемост след две неплатени вноски, тия наказателни лихви, лихви за забава ??? Да я махаме тогава предсрочната изискуемост, те и без това банките ги чакат с години заради провизиите………..

Любител
Любител
09 юни 2023 11:55
Гост

Тази дейност на ВКС отдавна надхвърли пределите на тълкуването и се превърна на практика в нормотворчество.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 19:18
Гост

Като гледам какво направиха с поръчителите, няма да се изненадам ако пренапишат ЗЗД и въведат същински и несъщински падежи. Несъщински падеж – датата, от която съответното вземане на банката е изискуемо и се олихвява с лихва за забава, но без да тече давност; същински падеж – датата, от която евентуално би могла да започне да тече погасителна давност за вече изискуемите главници и лихви.

хахаха
хахаха
08 юни 2023 20:46
Гост

То и аз от известно време се чудя във ВКС какви са ги събрали – същински или несъщински олигофрени?

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
09 юни 2023 0:39
Гост

Някоя от посочените категории има ли давност, т.е. с изтичане на давността престават ли да бъдат такива?

Knowledgeable
Knowledgeable
09 юни 2023 14:20
Гост

Разчитаме на Тотка Калчева.

лол
лол
08 юни 2023 17:12
Гост

Върхарските съдии продължават де демонстрират небивала некомпетентност. Преди години тълкувателно по подобен въпрос би изглеждал като виц, ама ето – смешката е истинска.

Димо
Димо
08 юни 2023 15:47
Гост

Напълно излишно тълкувателно дело.

Михаил
Михаил
08 юни 2023 15:48
Гост

Така е. Като не се чете практиката.

Пенчо бре
Пенчо бре
08 юни 2023 16:20
Гост

Противоречива е, значи решение е наложително

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 15:46
Гост

Абе работа да се върши

Пипи
Пипи
08 юни 2023 15:49
Гост

Те сами си я отварят.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 15:46
Гост

Нека видим какво ще стане

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 15:45
Гост

Ми супер

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 15:42
Гост

Супер

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 15:41
Гост

Е не. Е не. Време беше

eй, не се напалуваха тези...
eй, не се напалуваха тези...
08 юни 2023 15:41
Гост

Какво не им е ясно на тези парашутисти и псевдоюристи във ВКС-то пак?! Що за малоумщина – вноската става изискуема, започва да се начислява лихва за забава, кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист само за нея, може и да иска обявяването на целия кредит за предсрочно изискуем при неплатени две или три, обаче давност не тече?!?! Върховни идиоти, сър! Или просто лобисти на банки, фирми за бързи кредити и колектори… т.е. корупционери!!!

Йорист
Йорист
08 юни 2023 19:10
Гост

Напълно съм съгласен с Вас. Или са пълни идиоти или добре подхранени корупционери. Все пак, по времето, когато са били студенти, още в трети курс се изучаваше материята и нямаше спорове относно началния момент на давността. Сега я изопачават чрез извратените си разбирания и то в услуга на банки, колектори и др. Поради нормотворческите им напъни се е стигна до там да се постановяват постоянно тълкувателни решения по фундаментални въпроси, които, поне по времето, когато ги изучаваха, бяха пределно ясни и точни.

Ibdp
Ibdp
09 юни 2023 12:31
Гост

„Или са пълни идиоти или добре подхранени корупционери.“ Нямайте съмнение, че е второто. Банковото лоби отдавна ги направи милионери

Виждам
Виждам
09 юни 2023 8:48
Гост

Само ако се забрани начисляването на лихва забава за съответната вноска, тогава съм съгласен давността да започва да тече от просрочието на последната вноска по кредита.
Сега, хем начисляват лихва забава за всяка вноска, хем искат давността да започва да тече от последната.
То бива, нахалство на банките, то бива обслужване от ВКС, но вече се не трае!

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 15:41
Гост

Поздравления

Шони
Шони
08 юни 2023 15:46
Гост

Чакай да излязат с решение.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 15:41
Гост

Ччудно

Имрахил
Имрахил
08 юни 2023 15:40
Гост

Титаничен срам е, че има разположена практика по този въпрос. Незаличим срам е и тълкувателното за срока при поръчителя. Дано върховните съдии се вразумят и вземат правилното решение.

Щерев
Щерев
08 юни 2023 15:39
Гост

Сигурно ще приемат давността да тече от уговорения краен срок за погасяване на кредита.

Чавдар
Чавдар
08 юни 2023 15:35
Гост

Много противоречива практика.

Тихомир
Тихомир
08 юни 2023 15:36
Гост

Редно е да се уеднакви. Дано излязат по- бързо с решение.