Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

тълкувателно дело

ВКС решава в тълкувателно дело

Какъв е ефектът от позоваване на изтекла придобивна давност след прекъсване на владението за над 6 месеца

„Настъпва ли вещноправният ефект на придобивната давност, ако наследникът се позове на изтекла в полза на наследодателя му придобивна давност,…

Адвокатурата: Погасителната давност не се прекъсва от изпълнително действие след настъпила перемпция

Погасителната давност не се прекъсва от поискано или извършено изпълнително действие по изпълнително дело, за което е настъпила перемпция. Това…

В ново тълкувателно дело

ВАС решава: С какво мнозинство се потвърждава или отменя забележка на магистрат

Какво е мнозинството, с което колегиите на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърждават или отменят забележките, наложени на съдиите, прокурорите и…