Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

тълкувателно дело

Сигнал за противоречива практика на ВАС

Подлежи ли на съдебен контрол актът за възобновяване на производството по издаване на административен акт

Подлежи ли на пряк съдебно-административен контрол и в кои хипотези актът, с който се възобновява производство по издаване на индивидуален…

Висшият адвокатски съвет до ВКС:

При съпричиняване оценката на вредите не е обвързана със сумата на иска, но съдът не може да присъди над петитума

Определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, които са последица от увреждането, и което може да се намали в…

Адвокатурата:

Ако не е изпълнил уговорката за плащане на цената, купувачът не може да иска обявяване на договора за окончателен

Ако по предварителния договор има уговорка за финализирането на сделката след плащане на цялата цена, той не може да бъде…

дело, лесидрен

ВКС образува тълкувателно дело за разпределението в изпълнителното производство

Четири въпроса, свързани с разпределението в изпълнителното производство, по които окръжните и апелативните съдилища постановяват противоречиви решения, ще получат отговор…

Адвокатурата до ВАС:

Няма презумпция, че при недостиг на средства за доказани разходи, доходът е от трудова дейност

Няма и не може да има законова презумпция, когато след ревизия при особени случаи по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 122 ДОПК) е…