Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Съд на Европейския съюз

СЕС се произнесе по българско питане за завишаването на критериите по обществени поръчки

Директивата за обществените поръчки позволява на възлагащия орган да въведе по-високи критерии за техническите и професионалните способности на икономическите оператори,…

Съдът в Люксембург: България трябва да издаде паспорт на българче с две майки

Държавата е длъжна да го направи, без да изисква съставяне на акт за раждане у нас

България няма право да отказва да издаде паспорт на българчето с две майки – едната българка, другата англичанка, и за…

Приложното поле на ПЕС – изискване връзката да е „реална”

Механизми за определяне на изцяло вътрешни ситуации – критерии за определяне на „реална връзка”

Изложението в предходните ми публикации по темата за определянето на приложното поле на Правото на ЕС (ПЕС) не бива да…

Приложното поле на ПЕС – механизми за установяване на връзка с „привидно вътрешни ситуации”

Ситуации без очевидна (трансгранична), но с косвена връзка

В предишните две публикации по темата посочих, че преценката дали една ситуация/дело попада в приложното поле на Правото на ЕС…

СЕС: Издавани от България европейски заповеди за разследване противоречат на правото на ЕС

Проблемът е в липсата на правни средства за защита срещу заповед, с която се иска претърсване, изземване или видеоразпит на свидетел

Издаваните от България европейски заповеди за разследване (ЕЗР), с които се иска претърсване, изземване или разпит на свидетел чрез видеоконферентна…