Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Съд на Европейския съюз

Особености при сключването и съдържанието на договора за потребителски кредит – част II

Анализ на практиката на българските съдилища и на Съда на ЕС

Следващото изискване е съществено за цялата концепция на потребителската директива и нейните водещи цели за изграждане на единен кредитен пазар…

дело, лесидрен

Особености при сключването и съдържанието на договора за потребителски кредит – част I

Анализ на практиката на българските съдилища и на Съда на ЕС

I. Правата и задълженията на страните при водене на преговори преди сключване на договора и последиците от тяхното неизпълнение. 1.…

По преюдициално запитване на САС

СЕС ще поправя български абсурд – шофирането с отнета книжка е и престъпление, и нарушение

Шофирането с временно отнета книжка в България е и престъпление, и нарушение – допустимо ли е подобно правно положение? Отговорът…

Авиокомпаниите не могат да налагат на пътниците къде да ги съдят

СЕС обяви клаузата за решаване на спорове в Общите условия на Ryanair за недействителна

Съдът на ЕС постанови важно решение по дело С-519/19 Ryanair DAC срещу DelayFix във връзка с международната компетентност спрямо исковете…

Неприлагане на правото на ЕС поради зачитане на националната идентичност

Правото на ЕС (ПЕС) е наднационално право, а не международно право, от което принципно се отличава[1]. Това разбиране вече присъства…

Особености на защитата от неравноправни клаузи в заповедното, исковото и изпълнителното производство

1.Проблемите със записа на заповед Националното и европейското законодателството не осигуряват ефективна защита на потребителите в случаите, в които вземането…

Процесуални гаранции за ефективност на защита от неравноправни клаузи, изведени в практиката на съдилищата

1. Исторически преглед В началото на изграждането на Европейския съюз защитата на потребителите е била считана за „страничен продукт“ на…

Съдия иска съдът на ЕС да каже

Противоречи ли на правото на ЕС едноличното правомощие на шефове на съдилища да командироват магистрати

Магистратът Атанас Атанасов води дело във ВАС срещу Съдийската колегия за отхвърляне на предложението му за обявяване на конкурс

Противоречи ли на правото на Европейския съюз едноличното правомощие на председателите на съдилища да командироват магистрати от по-нисши съдилища. Такова…