Когато адвокат представлява клиента си безплатно, спечели делото и съдът му определи и присъди възнаграждение, начислява ли се върху него ДДС? На този спорен въпрос се очаква да даде отговор Съдът на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване (пълния му текст виж тук) от Софийския районен съд (СРС).

По него е налице противоречива практика на Върховния касационен съд (ВКС), като част от съдиите приемат, че когато съдът определя възнаграждението, то следва да включва и ДДС. Те изтъкват, че в случая не е налице безплатна услуга и съответно се дължи и данък. Друга част от върховните съдии пък са на мнение, че върху възнаграждението по чл.38 от Закона за адвокатурата (ЗА) не следва да се начислява ДДС, тъй като е налице безвъзмездна доставка на услуги и тя не подлежи на облагане с данък върху добавената стойност. Те се позовават на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на ДДС.

Делото, заради което СРС се обръща към съда в Люксембург, е заведено от гражданин срещу фирма за бързи кредити. Ищецът иска да се признае за установено, че сключеният между тях договор за предоставяне на поръчителство към договор за потребителски кредит е нищожен.

Мъжът е представляван pro bono от адвокат по реда на чл.38, ал.1, т.2 от Закона от адвокатурата, който предвижда, че адвокатът може да оказва безплатна правна помощ на лица, които са материално затруднени. Адвокатът е регистриран по ДДС и иска присъждане на възнаграждение. И понеже печели делото, съдът трябва да определи хонорар, който да се изплати директно на адвоката. СРС определя, че в случая дължимото възнаграждение е 400 лв.

Адвокатът отправя молба решението да бъде изменено в частта за разноските и иска към тези 400 лв. хонорар да му бъдат присъдени и 80 лв. за дължимия ДДС. Загубилата делото фирма за бързи кредити оспорва искането.

Така пред съдия Радослав Ангелов от СРС се поставя въпросът дали оказаната pro bono правна помощ от адвокат представлява облагаема услуга по смисъла на Директива 2006/112/ЕО, когато съдът присъжда в тежест на загубилата страна да плати директно на адвоката, равностойността на услугата, която той щеше да получи, ако тя не е предоставена безплатно.

Пред СЕС той излага основните постановки за адвокатското възнаграждение в България и че когато адвокатът е защитавал безплатно клиент и спечели делото, загубилата страна бива осъдена да му плати хонорар, който се определя от съда.

Съдия Ангелов сочи, че в българското законодателство са транспонирани изискванията на Директива 2006/112/ЕО и напомня, че България се е възползвала от принципа за освобождаване от облагане с ДДС върху доставка на услуги от адвокати.

„Но това правило не важи, когато адвокатът на услугата е регистриран по ДДС, какъвто е процесният случай. Ако адвокатът сключи възмезден договор за правна защита и съдействие, то върху това възнаграждение ще се начисли ДДС. Не така стоят нещата, ако адвокатът е работил pro bono. Именно затова съдът иска да разбере дали тези услуги се включват в обхвата на Директива № 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на ДДС и кое е данъчно задълженото лице“, обяснява той.

Районният съдия сочи, че при възмезден договор за правна защита и съдействие, данъчен обект е самата услуга, клиентът по договора е данъчният субект, върху когото тежи отговорността да плати ДДС, а данъчен платец е адвокатът – той внася ДДС от името на клиента. Данъчна основа е възнаграждението на адвоката, което е уговорено по договора.

„По по-сложен начин стоят нещата при предоставяне безплатна правна помощ“, заявява съдия Ангелов. И обяснява затрудненията си: „На първо място, не е ясно дали предоставянето на безплатна правна помощ е дейност по предоставяне на услуги, която се облага с ДДС. Следователно за съда възниква въпрос относно това дали предоставената безплатна помощ попада в обхвата на предоставена услуга, която подлежи на облагане е ДДС. Предоставянето на безплатна правна помощ от адвокат (еднолично адвокатско дружество), което възнаграждение се присъжда в полза на адвокат (еднолично адвокатско дружество), представлява ли данъчен обект за ДДС. Въпросът е от съществено значение, тъй като определя какъв размер следва да плати загубилата страна на адвоката, давал безплатна правна помощ. Това определя паричните потоци в държавната хазна и ползването на данъчен кредит“.

Съдия Радослав Ангелов изтъква, че има проблем и при определяне на данъчния субект. „Получателят на услугата е ищецът. Той е клиент по договор за правна помощ и съдействие и е спечелил делото. Но той не е данъчно задължено лице (данъчен субект), тъй като услугата е безплатна правна помощ на лице, което е материално затруднено. В тази хипотеза, при уважен иск, разноските за адвокатско възнаграждение се възлагат не на получателя на услугата (клиентът на договора), а директно на данъчния носител (платец на дохода) – адвокат или еднолично адвокатско дружество“, обяснява той.

И посочва, че не е ясно дали адвокатът е данъчно задължено лице за ДДС, ако му се присъжда адвокатско възнаграждение за лице, на което е предоставил безплатна правна помощ. „Въпросът е от съществото значение за делото, тъй като определя лицата, на които следва да се възложи ДДС към разноските по делото“, подчертава съдията.

Той поставя пред СЕС четири въпроса, с които цели да си изясни дали в казус като този по делото е налице доставка на услуга, дали е налице безплатна или възмездна услуга и кое е данъчно задълженото лице (точната формулировка на въпросите виж в карето).

38
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
487tan
487tan
12 февруари 2024 16:38
Гост

Иcкaте ли луд ceкc за 2-3 часа, силни epeкции, яpки opгaзми, много cпepмa и повишен тeстoстеpoн! Toвa е подобрена формула на Виaгpa сeгa е безoпаcнo на всяка възpаcт! Не пpопyскайтe шансa да направите своя ceкc незaбpавим–– https://use.my/azalfa

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2024 8:55
Гост

За да поставите вятъpнa тypбинa, имате нужда от 5000 m2 земя, до 600 тона желязо и цимент, излети дълбоко в земята, която почти винаги е земеделска или девствена. Те нямат абсолютно нищо eкoлoгичнo в себе си и често рaзpушават естествените пътища на водоносните хоризонти. Земята – унищожена завинаги поради спекулациите на енeргийните мултинационални компании.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2024 16:51
Гост

С една дума, съда пак подгъзува на лихварите с подобна безсмислица към СЕС. Ако адвокатът е регистриран по ЗДДС, начислява се, ако не е- не се начислява. ‘бах тия колектори, бързи кредити и банки, държава в държавата.

Песимист
Песимист
10 февруари 2024 15:05
Гост

Правилния въпрос е дължи ли адвоката ДДС върху така присъденото възнаграждение. Защото ако се дължи, а не се присъди, в сила е фикцията , че данъка е включен в сумата. Демек му се намалява допълнително възнаграждението. Знам отговора, данък се дължи, ама на гражданския съдия не му се занимава с данъчно право.

Кольо
Кольо
09 февруари 2024 23:27
Гост

Пак ли Андрей Георгиев, който гледа да изпъкне и да се натегне публично за пореден път?! Супер нагло същество е в зала и мега арогантен! Никакво достойнство и чест! Той и кликата му от Предизвикателите на правото (най-вече Васил Петров от СРС, който се крие зад фейсбук страницата Правна лудост) не могат да живеят спокойно, ако не са в публичното полезрение и по сайтовете с някоя изцепка. Айде сектир! Озаптете ги!

Брей
Брей
09 февруари 2024 20:35
Гост

Как да си спрем половината състав. Питаме! Не знам защо БГ съдът главно с разноски се занимава. 248, жалене на 248, дела за по два лева частичен от 10 лв, като от тия 2 лв 1 лв е погасен по давност, 0,50 лв е по нищожна клауза, а 0,50 е платен в хода на процеса, но това стратегически ще го кажем в последно с з. Или още по -добре три дни след изкарване за решаване, за да се отмени опр. За даване ход и да го насрочим по графика. Няма медиация ефективна, няма култура да се разберем извънсъдебно когато може,… Покажи целия коментар »

Мммм
Мммм
09 февруари 2024 19:21
Гост

Няма такова животно в ЕС като чл.38,ал.2 ЗА, та не знам как ще му отговорят.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 19:04
Гост

Кога ще се гарантира честен и безпристрастен Процес с ИЗкуствен Интелект с прозрачни алгоритми?явно човешкия фактор е опорочен я в корупция ,я в конфликт на интереси!

Диан
Диан
09 февруари 2024 19:00
Гост

Моето мнение е, че в Конституцията ни няма данък който да се налага върху услуги. Единствените данъци които са определени, са тези които са съобразно доходите и имуществото на гражданите.

Песимист
Песимист
10 февруари 2024 15:09
Гост

Понятие си нямаш от данъчно право. И ДДС и акцизите са напълно конституционно съобразни.

Диан
Диан
11 февруари 2024 2:47
Гост

ДДС върху покупка на имущество, да, но не и върху услуги.

Гл. юрисконсулт
Гл. юрисконсулт
09 февруари 2024 18:37
Гост

Попитайте някой данъчен от НАП, кво ми питате съда.

Любомир Чакалов
Любомир Чакалов
09 февруари 2024 17:05
Гост

Ангелов е супер читав съдия! Да е жив и здрав!!

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 16:13
Гост

На скоро влязах в съда-такава корупция се вихри там между съдии ,прокурори и адвокати -шапката ми падна!запомнете,няма не зависим ,безпристрастен съд -темида отдавна е корумпирана.а адвокатите всячески лъжат клиентите си да подписват своята капитулация(спорузомение)
Тежко ви и ако се наложи да доказвате че сте правдив в съда…то за това ЕСПЧ се меси в българското правораздаване ,защото тук всичко е под всякаква критика.още влизаш в залата и се усеща злокобната вуня на корупция!засрамете се бе!

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2024 16:54
Гост

Като Ви гледам пасквила, не съд, ами и 10 клас май не сте виждали..

advokat
advokat
09 февруари 2024 15:38
Гост

България е единствената страна в Европа, освен Полша (но там нещата са ясни защо) в която преюдициални запитвания масово се подават от районни съдии. Резултатът е катастрофален за нас и за другите европейски страни, които определено вече ни мразят. Не мога да разбера себелюбие ли е, себеизтъкване ли е, какво е?

Логичен извод...
Логичен извод...
09 февруари 2024 18:10
Гост

Някои му казват „утвърдена практика“, г-н адвокат. Желание да си квакаш в собственото блато и протест срещу всеки, който хвърля камъни.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 15:24
Гост

Адвокатите са масово корумпирани и не желаят да съдят МВР и прокуратура…някога може адвокатството да е била благородна професия сега е повод за корупция!трябва веднага да се въведе като задължителен предмет Право в основното училище защото ако чакате адвокат да си свърша работата ще се окаже че ви е вкарал в затвора та дори трябва да му платите за това.после на делото в което наказвате адвоката ,вероятно съдията ще му върне услугата и нема да може да го осъдите…

Цецко
Цецко
09 февруари 2024 15:07
Гост

Малко извън темата но все пак: Предоставянето на безплатна правна помощ е продажба на услуга под себестойността и представлява нелоялна конкуренция по ЗЗК. Няма гаранции, че делото ще бъде спечелено за да се присъди адв. хонорар. ДДС – то на безплатната помощ ще е най-малкия проблем на предоставящите я адвокати, както и на тези, които не вземат предварително хонорара и чакат да си го съберат в изпълнителното производство /пишат го платен в брой на хвръчащ договор извън кочана разбира се/. След предното решение на СЕС касаещо адвокатите, очаквам българския съд да започне масово да реже адв. хонорари до комични размери… Покажи целия коментар »

Фики
Фики
09 февруари 2024 15:04
Гост

Поредното безсмислено питане.

Филип
Филип
09 февруари 2024 15:03
Гост

Интересен казус.

Свидетел
Свидетел
09 февруари 2024 14:22
Гост

Говорил съм с главния счетоводител на Софийската адвокатска колегия по този въпрос и той казва, че за всяка членска вноска от съответния адвокат , се начислява ДДС, защото последният път данъчните са правили проблеми.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 февруари 2024 12:12
Гост

Пак ли Гошко Андрешков бре, ей, този титан на правната мисъл ще оправи държавата, ама след себе си …. еветуално.

Много ми е любопитно при пословичната натовареност на СРС, как магистрат, преподавател и виден активист на ССБ успява така магически да огрее навсякъде, че и да намери време да отправя системно запитвания до СЕС?

Наистина изпитвам огромно удоволствие, знаейки, че съдебната система бавно, но сигурно се прочиства от тунеядци, които биват заменени от хора като този амбициран и доказал се висококвалифициран специалист.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 февруари 2024 12:15
Гост

„Ако искаш да те вземат за съдебен помощник в СЕС, трябва демонстрираш загриженост към европеизирането на националната правна система е естествено да ти научат името, което става с постоянно напомняне за себе си чрез задаването на въпроси, чиито отговор вече знаеш.“

Из дневника на опитен натегач

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 февруари 2024 13:59
Гост

Сега по същество, след бърз преглед на директивата, лично аз не мисля, че има основание за освобождаване на адвоката от задължението да плати ДДС по няколко причини: – става дума за еднолично адвокатско дружество, което е регистрирано по ЗДДС, т.е. то е данъчнозадължено лице; – налице са предпоставки предоставената услуга pro bono, която има конкретна стойност да бъде третирана като „възмездна сделка“ по смисъла на чл.26, пар.1, б. „б“ от Директивата: „б) безвъзмездната доставка на услуги, извършена от данъчнозадълженото лице, за негови лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето.“ – оказването на правна помощ не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 13:55
Гост

натискат му ENTER-a и младежа действа. Затова го любят и стари баби -сесебарки от ВКС и го държат в НБУ да мъчи студентите по упражнения.

Аман
Аман
09 февруари 2024 12:01
Гост

Няма друг съд в ЕС, на който да му е толкова неясно европейското право, колкото на родния СРС. Или е това, или разни знайни и незнайни войни за справедливост, с голямо желание за внимание, постоянно се състезават кой ще напише по-безумно преюдициално запитване, за да се чувства значим.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 12:00
Гост

Да питат. Щом е важно ЕС да им каже. И ако на ЕС му трябват пари за да спонсорира Украйна как ще отговорят? Ами трябва да дадете данък.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 12:00
Гост

Изумявам се вече от безсмислени питания!
Наистина ли българският съд не знае дали и как следва даприложи собствения си закон?
Утре да питат от колко часа да насрочват заседания и по колко да са на ден!
Детска градина!

Николов
Николов
09 февруари 2024 12:00
Гост

Що бе, ако платите данък лошо ли е? Ще влезет в крайна нищета

Ранков
Ранков
09 февруари 2024 12:00
Гост

Трябва да се знае, че пари нема

Пинчев
Пинчев
09 февруари 2024 11:53
Гост

Простотия. Сами не можем да решим та за всичко занимаваме СЕС

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 11:52
Гост

Не би следвало ама знае ли човек.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 11:52
Гост

Дължите. Ако държавата няма пари в бюджета да плаща на зърнари и въглищари дължите. Нали трябва да им се угажда заради опорките „Европа ни пречи“ и „за да има българина на трапезата си качествена българска храна“. Колко пъти има „България и българско“ в изречението?

Каменов
Каменов
09 февруари 2024 11:59
Гост

Абе те нали трябва да имат пари за Малдиви, Сейшели, Дубай. Големите де. Малките ще извоюват пари за да оцелят, но големите ще се облажат с милионите

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 11:51
Гост

Да се надяваме, че ще може да реши овреме. Това е важен въпрос

Лозан
Лозан
09 февруари 2024 15:06
Гост

Ще ни го решат. Като ние не можем сами.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 11:51
Гост

Какво значи