Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Съдийска колегия

Участници в конкурса за районните съдилища сигнализират за преписвач и неясен казус. ВСС не видя нарушение

Участник в конкурс „хванал“ друг да преписва от „царски пищови“, квесторите извършили формална проверка, не открили нищо и съответно не…

ВАС окончателно

Без наказание приключи и втората дисциплинарка срещу съдия Татяна Маслинкова от Пловдив

Без наказание приключи поредният казус с пловдивски съдия, срещу когото вече бившият председател на районния съд Иван Калибацев беше предприел…

Съдийската и Прокурорската колегия предвиждат

13.5% ръст на заплатите на магистратите и служителите за 2025 г. и по 10% за следващите две години

13.5% ръст на заплатите на магистратите и служителите за 2025 г. и по 10% за следващите две години залагат Съдийската…

След тълкувателно решение на ВАС

Петима съдии бяха наказани със „забележка“

Наказания „забележка“, наложени на петима съдии от съответните председатели, бяха потвърдени днес от Съдийската колегия. Първото наказание е на съдия…

Промените в ЗСВ за правосубектността на Съдийската и Прокурорската колегии вече са в Държавен вестник

Промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които Съдийската и Прокурорската колегия стават юридически лица и първостепенни разпоредители с…

Ново тълкувателно решение на ВАС

За потвърждаване на забележка на магистрат не е нужно квалифицирано мнозинство

Промените в цените на тока в рамките на ценови период подлежат на обжалване, приеха още върховните съдии

Наказанието „забележка“, наложено на магистрат от административен ръководител, се потвърждава или отменя с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове…

Окончателно: Двете колегии на ВСС станаха юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства

Парламентът окончателно записа в Закона за съдебната власт (ЗСВ), че Съдийската и Прокурорската колегии са юридически лица и първостепенни разпоредители…

Докато чака достъп до интернет

ВСС образува дисциплинарки срещу трима съдии

Дисциплинарни производства срещу трима съдии бяха образувани днес от Съдийската колегия. Това се случи, докато кадровиците чакаха да възстановят интернет…