Предстои интересен избор за председател на апелативния съд във Варна.

В надпреварата за поста се впускат двама кандидати. Единият е единодушно номинираният от общото събрание на АС-Варна Янко Янков (зам.-шеф и ръководител на Наказателното отделение), а другият е доскорошният председател на окръжния съд в града Марин Маринов, чийто втори мандат изтече в края на април.

Процедурата за избор на председател на АС-Варна беше открита от Съдийската колегия на 12 април. В едномесечния срок, който изтече, се появиха двама кандидати – Янков и Маринов. В процедурата не може да участва досегашният шеф Ванухи Аракелян, защото тя вече беше два мандата начело на съда.

Преди да се стигне до избор от Съдийската колегия обаче ще трябва да се проведе общо събрание на АС-Варна, което да изслуша двамата претенденти, като по всяка вероятност ще има и въпроси, както и магистратите трябва да решат дали ще гласуват в подкрепа на някой от тях.

Кои са двамата кандидати?

Янко Янков е родом от Добрич. През 1991 г. завършва „Право“ във Висшия институт на МВР в София. Преди да постъпи в съдебната система е работил за кратко в Криминална полиция в РДВР-Добрич като разузнавач. От 1993 г. до 1997 г. е следовател в града, след това за година е главен юрисконсулт в местната данъчна служба.

Кариерата му като съдия започва през 1998 г., като първите шест години работи в окръжния съд в Добрич, след това се мести в ОС-Варна, където е до март 2014 г.

По онова време за председател на апелативния съд във Варна е избрана Аракелян, която го кани да се включи в екипа ѝ като заместник и ръководител на Наказателното отделение. Той приема и от тогава досега е зам.-шеф на АС-Варна.

Трябва да призная, че първоначално се отнасях с известна доза скептицизъм към работата на хората, които заемат ръководни административни позиции в съдилищата – смятах, че добрите резултати, постигнати в един съд се дължат до голяма степен на професионализма и отговорността на съдиите и на компетентността на съдебните служители, не толкова на ръководството му. Впоследствие разбрах, че съм грешал – несъмнено за резултативната работа на един орган на съдебната власт (визирам съдилищата) основна роля имат работещите в него магистрати и служители, в която дейност обаче те се подпомагат от административния ръководител, който е изцяло отговорен за организацията на работните процеси и ненапразно това е посочено като едно от основните му задължения в ЗСВ. По тази причина като своеобразно лично предизвикателство приех направеното ми предложение през 2014 г. да бъда заместник на административния ръководител на АС-Варна и ръководител на Наказателно отделение“, пише Янков в концепцията си.

На 17 април т.г., след откриването на процедурата за избор, общото събрание на апелативния съд във Варна единодушно го номинира за председател.

Колегите му казват за него, че е добър и почтен човек, с подчертано чувство за отговорност и справедливост, колегиален, етичен, внимателен, диалогичен, открит към новото, утвърден професионалист. Познава всички проблеми на съда, а в негово лице може да бъде продължена дългогодишната традиция в АС-Варна на колегиални, безупречни отношения. През годините е проявявал гъвкавост и мъдрост.

Ванухи Аракелян казва за него, че 10 години са работили в мир, разбирателство, партньорство, етика, взаимно уважение и колегиалност. Допълва, че го цени, защото много добре знае кое е добро и кое зло, има смелостта да отстоява доброто и да назове злото, въздава справедливост като в същото време не деликатността в отношенията си. „Колегата Янков има потенциала и опита – човешки, организационен, управленски, да се справи със самотата на председателя и предизвикателствата, които тази длъжност поставя“, казва още Аракелян.

Самият Янков отбелязва в концепцията си: „В професионалните си контакти и взаимоотношения през всичките тези години винаги съм се стремил да търся допирните точки в позициите, да зачитам различното мнение и да постигам баланса за намиране на оптимални решения и разпределение на отговорности. Създадената екипна среда, коректните и открити колегиални отношения безспорно ме мотивират, но това, което особено ценя и за мен е много по-важно, е спечеленото уважение на хората, с които работя. Че е така, допълнителна увереност ми дава гласуваното от колегите доверие на проведеното общо събрание с издигането на номинацията ми за конкурсната длъжност“.

Той споделя, че е безкрайно признателен за подкрепата, която му носи преди всичко морално удовлетворение. И точно това е основният мотив да се съгласи да участва в процедурата.

Оказаното ми доверие в значителна степен ми дава и увереност, че ще се справя със задълженията на един ръководител на съд, като разчитам разбира се и на натрупания от мен немалък професионален и житейски опит, а преди всичко и на колегите си. Не бих бил честен със себе си и с околните, ако не призная, че съм донякъде мотивиран и от поредното предизвикателство. Все пак животът на един човек е низ от предизвикателства (или поне моят е такъв), и това е отчасти, което го движи напред. Готов съм да приема поредното, а вероятно и последното в професионален план“, заявява Янков.

Другият кандидат – Марин Маринов, е от Варна. През 1997 г. завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Започва работа като младши съдия в ОС-Варна. През 2000 г. става съдия в районния съд в града и година по-късно е негов зам.-председател.

През 2006 г. е повишен в ОС-Варна. Две години по-късно става зам.-председател.

Избран е за административен ръководител на ОС-Варна през април 2014 г. и пет години по-късно Съдийската колегия му гласува доверие за втори мандат начело на съда.

На близо пет страници в концепцията си Марин Маринов обяснява каква е личната му мотивация да участва в процедурата за избор на шеф на АС-Варна.

На първо място това е приключилият вече втори мандат начело на окръжния съд в града. „Това ми даде свободата да преценя възможностите си за професионално развитие занапред. Изпълних личният си ангажимент, който поех към колегите си от Окръжен съд-Варна, които единодушно ме подкрепиха през изминалите години, да изпълнявам до края на законовия срок функциите на ръководител. След като реализирах управленския си мандат отчетох, че уменията ми в комуникацията с магистратите, служителите и останалите държавни структури ще бъдат полезни за развитието на съдебната система в региона, както и за продължаване на добрите практики на правораздаване и повишаване качеството на работа в съда“, пише Маринов.

Той сочи, че като ръководител е успял да изгради напълно нов екип от колеги, голяма част от които без административен опит, като в продължение на години ги е насърчавал да се развиват, да участват в проекти, да поемат различни от съдийската работа ангажименти, изтъквайки професионалните им умения като експерти.

За изминалите години ръководената от екипа ми институция не само отговори на повишените обществени очаквания към работата на съда, но и често залагаше на новаторски подходи, с което не само се подобряваше работната среда, но се въвеждаха нови стандарти в правораздаването. Всеки един от тези, възприемани като „експерименти“ работни проекти се усъвършенстваше с участието на колегите от съда и в крайна сметка намираха място в законодателните промени, с което станаха част от работната практика“, казва още Маринов. Като примери сочи въвеждането на електронните гривни за наблюдение на хората с мярка „домашен арест“ и създаденият в рамките на проект медиационен център, като медиацията вече залегна в законодателството.

Признавам, че не беше никак лесно да преодолявам предизвикателства, свързани с неразбиране относно това как ще се промени средата, ако се заложи на принципно нов подход при правораздаването или се пробва алтернатива. В консервативната и рутинирана среда като съдебната сфера, новостите често се приемат като екзотика, а налагането им по административен път често поставяше пред мен и етични въпроси. Днес мога само да благодаря на всички колеги, които повярваха в новостите, излязоха от зоната си на комфорт и дадоха шанс не само на новите практики, но и на новите технически въведения, наложени в съда. Усилията си струваха“, пише Маринов.

Той казва, че проектът, който не е успял да довърши, е изграждането на съдебна палата във Варна. Терен е избран, процедурите по съставянето на идеен проект текат, но проектирането се е забавило поради нестабилната политическа обстановка и промените в Конституцията по отношение на Висшия съдебен съвет.

Марин Маринов отбелязва, че възложеното му от ВСС координиране на изграждането на центровете по медиация в апелативните райони във Варна и Бургас му е позволило да посети всеки районен съд там, да придобие лични впечатления от условията на работа, кадрови проблеми и предизвикателствата, пред които са изправени колегите му.

От комуникацията през годините с колеги, работещи в различни съдебни органи и региони узнавах за парадокси, породени от обратните ефекти на недомислените идеи в законодателството.

Такива са случаите, породени от естествените процеси на текучество и законовото ограничаването до два управленски мандата, водещи до ситуации, при които в някои съдебни органи от районно ниво на практика работи по един съдия със сериозни нива на натовареност и без перспектива за промяна.

В други работят ограничен брой съдии и след изтичане на мандатите им като председатели, ВСС на практика няма алтернативи. Придобият 10-годишен опит с нееднократното разрешаване на идентични предизвикателства с районните съдилища в Провадия и Девня, ми дава увереност, че мога да приложа същия подход в апелативния район“, пише Маринов.

И пояснява, че добре познава особеностите, структурата, материалната база, качествата на съдиите и служителите в АС-Варна и това му дава увереност, че може да допринесе за развитието на правораздавателните процеси не само в този съд, но и за останалите от района.

 

49
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Лек въпрос
Лек въпрос
20 май 2024 15:45
Гост

Кой е ТИМ-аиджийският кадър?
Няма нужда от гласуване във ВСС.
Изборът е ясен.

Анонимен
Анонимен
19 май 2024 18:13
Гост

Мутро- милиционеризмът сигурно превзема съдебната система последните 30 г., много жалко, че и този съд е тръгнал натам, изиграно през неудържимата народна любов /по гешевски/, типична ченгеджийска схема.

Анонимен
Анонимен
18 май 2024 16:27
Гост

Мда, зад фасадата на съдийското самоуправление на много места започнаха да се прикриват големи безобразия и да се инсталират абсолютно неприемливи хора за началници. Личните и професионални качества трябва да имат водещо значение, а не това кой колко стройна организация за подкрепа от трудовия колектив е създал. А и не е ясно ОС кого ще подкрепи при наличие на вече двама кандидати, твърде възможно е да подкрепи и двамата според мен.

Анонимен
Анонимен
18 май 2024 13:41
Гост

Виден възпитаник на Магнаурската школа /много спорно е доколко изобщо са валидни издаваните дипломи по право/ , бивш следовател, точно по пътя на Гешев, инсталиран директно на окръжно ниво, после на апелативно направо като зам шеф…типично по ченгеджийски. Не познавам кандидатите, обаче се нагледахме достатъчно на Гешевци, Жоро Колевци и прочие, резултатът винаги е трагичен. В малък съд никой не иска да се конфронтира с ръководството, всички добре знаем и затова предполагам е това уникално единодушие. Спрете да лансирате тези милиционери вече, не си ли научихме урока!

Dilinger
Dilinger
18 май 2024 10:42
Гост

Милиционерски послушко, срещу завършил юридическо образование. Познайте кой ще спечели.

Ано
Ано
18 май 2024 14:56
Гост

По- добре милиционер отколко другарчето на мафията. Иначе и двамата никога не са се явявали на конкурс. Само управляват тези, които са се явявали.

АБВ
АБВ
20 май 2024 15:47
Гост

ТИМ-аджията. Пък ако ще да е завършил и текстилния техникум

впечатлен
впечатлен
18 май 2024 8:59
Гост

Явно ще е интересно…. След статията и коментарите прочетох протокола от общото събрание на Апелативен съд за Янков. Е, ми…искат си го колегите. Всички колеги.

Анонимен
Анонимен
18 май 2024 9:29
Гост

Така е, събрание като ЦК на БКП, на което другарят Живков предлага друг заслужил другар да поеме някой хубав пост и всички в захлас викат бравоо, тия постановки са всичко друго, но не и съдийско самоуправление.

впечатлен
впечатлен
18 май 2024 9:34
Гост

Това може да го напише само човек, който високомерно презира колеги, служители и закона.

Анонимен
Анонимен
19 май 2024 15:01
Гост

Човека си е нормален. Няма защо да се изненадваш, че и такива се промъкват в съдебната система.

Анонимен
Анонимен
18 май 2024 8:57
Гост

Нито един от двамата кандидати не се е забърквал в корупционни схеми, не е имало такива обвинения от колеги или публично обосновани съмнения, за разлика от ключови началници в София, които редовно попадат в тази графа. Хвърлянето на подобни обвинения от въздуха без нищо конкретно е изключително грозно и не е в интерес на никого, вкл. на кандидата на ОС на ВАпС.

впечатлен
впечатлен
18 май 2024 11:28
Гост

„Публично обосновани съмнения „? Под информационна журналистическа статия?

Анонимен
Анонимен
18 май 2024 0:01
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Александър
Александър
17 май 2024 20:06
Гост

Янков е много земен и човечен. Не хвърчи в небесата като Маринов. Все пак над Маринов е Господ и може да му завърти житейското колело на 360 градуса… и от магистрат да иде на полето.

Анонимен
Анонимен
18 май 2024 0:34
Гост

Друго си е без нито един конкурс да стигнеш от обикновен милиционер до Апелативен съд, стига да имаш правилните приятели. Изобщо хората не си дават сметка за какво става въпрос.

обикновен
обикновен
17 май 2024 18:28
Гост

Слlед като реализирах управленския си мандат отчетох, че уменията ми в комуникацията с магистратите, служителите …..“- комуникация ????. Такава има само с кохортата около него. Отглежда си послушни хора, полива ги и ги тори, тика в комисии, давам им постове и изведнъж те се оказват с административен опит, много подходящи за следващ пост. Служителите се страхуват от него. Няма да забравя системния натиск да се ваксинират. Пращаше протежето си да ги кара да се ваксинират, за да „знае с кои хора можем да работим“. Щял да приложи същия подход при избор на адм. ръководители на долустоящите съдилища. Абе, бай …… Покажи целия коментар »

впечатлен
впечатлен
18 май 2024 8:40
Гост

Е, чак пък да е лъскава….
За фасадата става дума.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 18:10
Гост

Колегата Янков-изключително принципен, а Маринов-комуникация само с любимците си.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 21:09
Гост

Да, бе, да ! И затова, заедно с М.Славов, без конкурс са в Апелативен съд, защото са принципни .
Принципно са галеници и креатура, макар и да не знам на кого – тим, ВМ, БСП, геп…
Титани, участващи в конкурсни комисии, но не и в конкурси !

Аноним
Аноним
17 май 2024 21:51
Гост

Прав сте,но ако изберат Маринов, ще е поредният насадил се без конкурс.

Анонимен
Анонимен
18 май 2024 0:40
Гост

Единият съдия от кариерата, доказан юрист и административен ръководител. Другият – „принципен“ милицонер, принципно приел да бъде повишаван без конкурси. Какво жертвоготовност и принципност за доброто на хората!

впечатлен
впечатлен
18 май 2024 8:35
Гост

Що, бе….Маринов на колко конкурса се е явявал? Като пък е толкова неотразим защо до сега все сам се предлага за председател, никога чрез съдиите. Апелативен съд си имат кандидатура.
А пък “ милиционер “ се отнася повече до характера и маниерите.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 14:48
Гост

е на окръжния никой ли не иска?

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 14:44
Гост

Маринов е невероятен човек и един от най-добрите административни ръководители в системата изобщо, не случайно съдиите във ВОС винаги са го подкрепяли почти единодушно. Избирането му е единственият шанс за Варна да има най -после
Съдебна палата, той се бори със сърце за тази кауза повече от 10 години, докато другите стояха встрани и гледаха с насмешка. Толкова деен и можещ човек заслужава този шанс, най-вече съдебният район има нужда от такъв човек. Успех!

ВОС
ВОС
17 май 2024 15:09
Гост

Вариантите са няколко- или имате тежки халюцинации, или спите с него. Последното си е негова практика в кошектива

Андро
Андро
19 май 2024 11:15
Гост

Подкрепяли??? Страхуват се от него. Да беше поне велик манипулатор, а то човек с душа на ченге.

Порфирий
Порфирий
17 май 2024 12:30
Гост

Маринов е братовчед на Атанаска Дишева от СК.

Цв.
Цв.
17 май 2024 14:10
Гост

Да, а тя дали ще гласува за протежето му за шеф на ВОС?

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:25
Гост

Номинацията на АС- Варна е много силна.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 12:12
Гост

Твърдо „ЗА“ съдия Янков. Заслужена номинация

Pop
Pop
17 май 2024 14:08
Гост

Маринов, стига ги цъка тези минуси от всички компютри!

Милко
Милко
17 май 2024 11:46
Гост

Хубав часовник има Янко, прилича на Rolex Submariner Date Green Dial Oystersteel за 33к долара … но е възможно и да е Tissot Seastar Green Dial за 1200 кинта 😉

Часовникар
Часовникар
17 май 2024 19:20
Гост

Топло за Тissot – Certina DS Aktion за около 1600 кинта. Ама прилича на Rolex,а 🙂

впечатлен
впечатлен
17 май 2024 11:31
Гост

Единодушна номинация е много сериозен атестат.

Потресен
Потресен
17 май 2024 10:46
Гост

Във Варна и Апелативен съд ли имало?
Само не ми казвайте, че има и районен и окръжен съд, и разни прокуратури, и върха на сладоледа ще е ако има и административен съд.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 10:53
Гост

И в Бургас има апелативен съд, че и в Търново. Там пък имат толкова много дела, че нямат търговско отделение, а гражданските гледат всичко, че и в мерки за неотклонение попълват състави.

Ачо
Ачо
17 май 2024 10:46
Гост

Ще бъде показателно дали ВСС ще избете кандидатът, подкрепен от абсолютно всичики съдии – Янко Янков или самозабравилия се с голямо его.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 11:00
Гост

Т.ЖИВКОВ
април 1987 г. в Зала № 1 на НДК

„Как ще ми решиш проблема?Може да решава този който има пари!Ти немаш право да решаваш!Па ти ше вземеш решение ама немаш пари па ше се измъкнеш,как така!“

Мани ги тия Общи събрания и какво искат.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 10:36
Гост

Това е състезание „про форма“. Печели кандидатът на ТИМ, това е Варна, все пак., кой ще остави апелативния съд там да се „печели“ случайно от някой си……

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 10:34
Гост

Късмет

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 10:17
Гост

Успех им желая и на двамата!

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 10:16
Гост

Ами професионалисти са. Дано се справят

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 10:16
Гост

Да видим какво ще излезе

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 10:16
Гост

Интересно ще е, спор да няма.

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 10:15
Гост

Имам си фаворит, но желая успех на двамата

Анонимен
Анонимен
17 май 2024 10:14
Гост

Успех им желая

Ангелакова
Ангелакова
17 май 2024 10:14
Гост

Да се надяваме, че ще се справят с изсикванията

Краулев
Краулев
17 май 2024 10:14
Гост

Успех