Може ли прокурор да участва в конкурсите за първоначално назначаване в съдилищата и за младши съдии? Този въпрос изникна пред Съдийската колегия по повод казус с районен обвинител.

Михаела Ралчева от районната прокуратура в Силистра е подала документи за участие във външния конкурс за районните съдилища, както и в този за младши съдии, обявени през януари.

Тя не само е била допусната до участие, но и се е явила на изпитите. В този за първоначално назначаване е получила оценка 5.75 на писмения изпит и 5.40 на устния като малко не ѝ е достигнало, за да бъде класирана.

В конкурса за младши съдии се е справила успешно на писмения изпит – оценката ѝ е 5.25 като днес е на устен изпит.

По повод участието ѝ в двата конкурса, районният прокурор на Силистра Веселина Милушева е изпратила писмо до Съдийската колегия, в което пита дали е допустимо действащ магистрат да бъде допуснат да участва във външните конкурси.

Въпросът беше разгледан вчера на заседанието на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК), обяви председателят Драгомир Кояджиков и тъй като КАК не успяла да постигне единодушие, предлага два варианта за решение.

Според първия няма пречка действащ магистрат да участва в двата външни конкурса. Това е така, защото в нормативната уредба липсва законова забрана за това. Съгласно чл. 162, ал. 1 и чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт в конкурсите за първоначално назначаване и за младши съдии може да участва лице, което отговаря на изискуемите условия (да е български гражданин, да е с юридическо образование, да има придобита юридическа правоспособност и т.н.). Единственото ограничение е в ал. 3 на чл. 181 от ЗСВ, според който в двата конкурса не може да участват кандидати, които са одобрени по реда на чл. 186, ал. 7, т.е. одобрените кандидати за младши съдии не може да участват в друг конкурс.

Предвид липсата на друга законова забрана и с оглед спазването на принципа за еднакво прилагане на закона, действащите магистрати може да участват в конкурса за първоначално назначаване и в конкурса за младши съдии“, поясни Кояджиков.

Вторият вариант за решение, което предлага КАК, е участието на Михаела Ралчева в двата конкурса да бъде прекратено поради констатирано основание за недопустимост.

Аргументите са, че външният конкурс и този за младши съдии са регламентирани като процедури за първоначално постъпване в съдебната система на хора, които не са действащи магистрати. За действащите съдии, прокурори и следователи законодателят е предвидил други норми и друг ред за кариерно развитие – чрез конкурси за преместване и повишаване, включително и чрез полагането на писмен изпит за проверка на знанията, когато обвинител иска да стане съдия и обратно. В тези конкурси кандидатите могат да бъдат съдии, прокурори или следователи, т.е. само лица от системата, които имат необходимия стаж за обявената длъжност или са прослужили поне три години на нея. Заради това участието на действащ магистрат във външен конкурс е недопустимо.

След като докладва двата варианта, Кояджиков сподели и личното си мнение – според него първият е по-смислен, защото законодателят не създава никакво ограничение за участие на действащи магистрати във външните конкурси.

Кояджиков каза, че по-същественото е дали занапред и други магистрати биха могли да участват по този начин в конкурсите за първоначално назначаване и за младши съдии, и например районен съдия може да реши чрез външен конкурс „да се качи“ на окръжно ниво.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова посочи, че от една страна колегията трябва реши каква ще е принципната ѝ позиция, а от друга каква е позицията ѝ по казуса с Михаела Ралчева. Самата Захарова изрази колебанието си дали сега е моментът за вземане на принципно становище.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков се съгласи с нея: „Ние в момента не следва да се произнасяме по този въпрос. Михаела Ралчева участва в два конкурса. В този за първоначално назначаване има класиране и следва да се произнесем с диспозитив за всеки участник в него. Тя не се е класирала, но следва да се произнесем за нейното участие. Днес е на устен изпит за младши съдии. Предлагам да приемем за сведение писмото на районния прокурор на Силистра и при гласуването на резултатите от конкурса за първоначално назначаване да се произнесем дали да прекратим гласуването по отношение на този колега, или изцяло да прекратим участието му“.

Драгомир Кояджиков отговори, че Съдийската колегия във всеки един момент на висящ конкурс може да се произнесе по въпроса за допустимостта на кандидатите.

А шефът на ВАС му напомни, че ако днес кадровиците се произнесат, това решение подлежи на обжалване и „нали знаете в какво ще се вкараме“, имайки предвид, че ще се забавят решенията по назначаването на класираните кандидати в конкурса за районните съдилища.

Това чудо също е разумно като решение“, съгласи се Кояджиков и колегията единодушно реши на този етап да не се произнася по същество на въпроса, а да го отложи.

 

45
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Учуден
Учуден
18 май 2024 9:21
Гост

Ама това си е практика от години. Защо сега точно забелязаха?!

ВАС се е произнесъл
ВАС се е произнесъл
15 май 2024 19:01
Гост
Учуден
Учуден
15 май 2024 16:47
Гост

Вместо районният прокурор на Силистра да пише писма до Съдийската колегия, нека той и цялото ръководство на ПРБ да си зададат въпроса защо един прокурор иска да напусне прокуратурата и е склонен да работи за доста по-малко пари като младши съдия.

АБЕ
АБЕ
17 май 2024 17:53
Гост

Парите не са ,,доста по-малко“.Огромното натоварване в Районните прокуратури,огромното изискване за бързина в произнасянето по дела и преписки,безпроблемната възможност да се изсипят огромен брой дела върху даден прокурор,или обобщено казано ОГРОМНОТО ПСИХИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ са причината въпросният колега от РП-Силистра да пожелае да кандидатства за младши съдия.

Анархия във ВСС
Анархия във ВСС
15 май 2024 16:33
Гост

По този конкурс за районни съдии не спряха да излизат грешките на комисията и на ВСС, но нямат „топки“ да си признаят най-накрая, че го опорочиха тотално, видно още от етап допустимост. КАК и ВСС редовно ги прави тези неща. Така бяха допуснали една съдийка от РС Добрич да участва в конкурс за повишаване в длъжност без да има изискумения стаж, че я класираха, че я и повишиха, а след решението на ВАС пак нямаха единодушие как да оправят кашата и въртяха магистрати по съдилищата не толкова законосъобразно като се възползваха именно от това, че няма забрана. Примерите за „липса… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 16:25
Гост

Съжелявам,че не се намери добър Юрист да обясни на адвокат Илка Петкова,че България е парламентарна република по Конституция и всички български граждани имат равни права и задължения.
В случай,че и допадат други страни с други конституции да заминава и да не се бави,защото е „токсична“ за българските данъкоплатци и избиратели!

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 16:22
Гост

Съжелявам,че не се намери добър Юрист да обясни на адвокат Илка Петкова,че България е парламентарна република по Конституция и всички български граждани имат равни права и задължения.
В случай,че и допадат други страни с други конституции да заминава и да не се бави,защото е „токсична“ за българските данъкоплатци и избиратели!

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 14:33
Гост

Що да не може….Щом следовател без конкурс може да бъде назначен за заместник административен ръководител в районна прокуратура, защо примерно прокурор да не може да стане заместник административен ръководител в районен съд….Със същите доводи и да участва на „външен“ конкурс.. Законът не го забранява, тълкувайте си го

Вас
Вас
15 май 2024 13:40
Гост

Естествено че няма да искат да бавят конкурса. Нали Чолакова е сред класираните, жената на Новански също, както и др. от роднините. При тези зависимости как да има нарушение на конкурса. Никой да не е посмял да обжалва, че трябва да хванат бонуса за Нова година. Само в конкурса за първоначално назначаване на прокурори в районните прокуротури няма роднински зависимости и беше проведен обективно и затова Огито и Чолака решиха да се изгарят с класираните и създадоха нечувана глупост.

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 14:35
Гост

Не си прав за първоначалното назначаване за прокурори…Там имаше една-две дами нечии любовници, които не станаха магистрати и ей ти на- отмениха конкурса….За да станат на новия.

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 12:26
Гост

Има и трети вариант – да използваме понятието „магистрат“ (макар и то да не е „легално“). Така както един магистрат (следовател – директор на НСлС) в момента е магистрат, но главен прокурор (който не е само „главен“, но и „прокурор“), не би трябвало и останалите магистрати да се местят свободно между съда, прокуратурата и следствените органи. Как беше…. да не се третират еднакво различните и да не се третират различно еднаквите случаи ….

Янка
Янка
15 май 2024 12:09
Гост

Съпрyгът ми и аз свaлиxме излишнитe килoгpами бeз диeтa и cпopт и самo за две сeдмици. Най-ефeктивното лeкаpcтвo, което помогна на милиoни и ще ви пoмогнe:–- https://shorter.me/keto

Като искаш ВЪНШЕН конкурс-НАПУСНИ системата!
Като искаш ВЪНШЕН конкурс-НАПУСНИ системата!
15 май 2024 7:15
Гост

Няма казус. Всичко е изяснено и от практиката и от тълкуване на закона. Както вече беше споменато-вече съд се е произнасял-през 2015 г,че лице от съдебната система НЕ може да участва във външен конкурс. ВСС би следвало да познава съдебната практика, и актовете на … ВСС-все едно дали предишен или настоящ ВСС. Второ-това е външен конкурс, за външни на системата лица, по дефиниция. Не върви филма, вкчл и от гл.т. на морала-лице си има гарантираното място в системата(ма не му харесва позицията и селото, където е инсталирано, то и аз никога, никога ,никога не бих станал прокурор(нямам обвинителен уклон, и… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 май 2024 8:37
Гост

Макар, че става дума за магистрати, в онзи казус спорът е за преместване (като подвид на преминаването) в само рамките на системата на съдилищата, докато сега се иска от прокурор да стане съдия, т.е. преминаване на друга длъжност, което налага явяване на допълнителен изпит за проверка на знанията, а и лично аз не виждам причина да бъде ограничавано лицето при условие, че ще измине по-дългата и тежка процедура по назначаване, ще рестартира процеса, а и е недопустимо ВСС да си измисля допълнителни критерии извън изрично и лимитативно посочените в закона, защото така няма да му се види краят, нали все… Покажи целия коментар »

ккккккккк
ккккккккк
15 май 2024 11:38
Гост

„това е външен конкурс, за външни на системата лица, по дефиниция“

А къде в закона е дадена тази дефиниция?
И какъв е всъщност правният и обществен проблем ако един човек в системата се яви на такъв конкурс, при положение, че отговаря на изискванията и се явява на равна нога с останалите?

Питащ
Питащ
15 май 2024 12:25
Гост

Заобикаля реда за повишаване и преместване. Какво пречи на районен съдия да се яви на „външен“ конкурс за административен съд, или окръжен?

кккк
кккк
15 май 2024 19:44
Гост

Там е въпросът, че нищо не пречи и в този случай. Защо да не се яви с останалите? Какъв ред заобикаля, като се явява наред с всички останали, решава казус и тест, ходи на устен. Нищо не заобикаля.

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 0:18
Гост

Ха-ха всичко е възможно при братята.

Голямо чудо!
Голямо чудо!
14 май 2024 22:08
Гост

А какви са легалните дефиниции за „външен“ и „вътрешен“ конкурс?
Да тръгнат от тях, да видим…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 май 2024 22:34
Гост

Вътрешният конкурс е за нашите хора, външният- за простолюдието и е без значение какво пише в закона, легалните дефиниции са отживелица, но пък изглеждат авторитетно.

П.С. ЗСВ прави разлика между преместване и преминаване от една длъжност на друга – двете понятия са в отношение на видово към родово такова.

Трудовото право не е гражданско такова
Трудовото право не е гражданско такова
15 май 2024 11:36
Гост

Пак се връщам на въпроса – къде има регламентация на „външен“ и „вътрешен“ конкурс“? И къде е забранено нормативно на едно лице „в системата“ да кандидатства за друга длъжност в самата нея? Нали отговаря на всички нормативни изисквания за това. Това дори мирише на дискриминация. Значи утре ако в една фабрика се разкрие работно място за ТРЗ, например, и го обявят в Джобса като свободно, ще ограничат работещите в нея служители да кандидатстват ли? Веднага ще сезират КЗД по този повод. Даже и да има точно и конкретно законово ограничение, то същото отново би било дискримно. Защото няма легитимно основание… Покажи целия коментар »

до селянката
до селянката
15 май 2024 14:48
Гост

Ама моме , дошла от село, целия форум оспами с това трудово право.
Имам въпрос: тебе да не би да са те разменили в родилния дом, или алтернативно-като малка да са те шляпвали по кратуната с коментара на КТ

Селянино,
Селянино,
15 май 2024 19:46
Гост

Освен твоите включвания, друга селяния тук рядко се появява.
Нищо по същество. Каруцарски език. Безсъдържателни писанки.

Шопов
Шопов
15 май 2024 7:32
Гост

ВСС да си отговори на елементарния въпрос-може ли на ВЪТРЕШЕН конкурс да се яви моя милост, като външно за системата лице, при положение,че имам по -висок от следването(следване в Университета, единствения , друг Университет(с гл.б.) НЯМА в нашата държава)-и от семестриални оценки, от от държавни изпити от 90 процента от инсталираните в системата, ако ще си мерим дипломата. Отговорът е очевидно до очевадност-твърдо нье-нямам право като външно лице да участвам на вътрешен конкурс*, както казват в далекоизточните окръзи. И след като вътрешният конкурс ми е забранен, то значи,че външния конкурс е забранен за вече инсталирани в системата-казус няма. А що… Покажи целия коментар »

нов
нов
16 май 2024 11:58
Гост

Въпреки привидно огромното ти самочувствие, вероятно без покритие, в същността си си абсолютен комплексар, „шопе“.

Loll
Loll
14 май 2024 17:41
Гост

Тази Съдийска колегия ще се запомни с това , че нито един въпрос не реши по същество 🙂

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 май 2024 8:43
Гост

Членовете във ВСС заемат постовете си доста след мандата, така че това за тях е овъртайм работа и затова не си дават много зор – няма смисъл да дразнят и носят отговорност с решенията си, нали и системата си функционира и така на самотек.

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 17:30
Гост

ВСС явно има къса памет. Подобен казус възникна с конкурса за младши съдии от 2015г., в който участваха лица, спечелили конкурса за младши съдии през предходната година. Идеята им беше да пробват повторно да се класират за по-предпочитано населено място, но за да не пропаднат между двата стола, встъпиха в длъжност на местата, за които вече бяха избрани. Тогава ВАС прие, че лице, което вече е встъпило в длъжност като магистрат, не може да участва в конкурс за първоначално назначаване, а само за повишаване и преместване.

LSSAH
LSSAH
14 май 2024 19:04
Гост

Помня го този случай. Точно така беше, мисля. Нещо от рода, ако искате да участвате отново подавайте оставки и си заминаха за селата, където бяха класирани.

Иначе днеска са порязали като гледам. 5.30. Сигурно цивилистите са се заяли. Аз така на съдийските се явявам за спорта.

Смешко
Смешко
14 май 2024 16:58
Гост

Поредният цирк.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 май 2024 16:51
Гост

Решават да не правят нищо, супер, че „сега не му е времето за принцпини позиции“, т.е. да се снишим колеги, за да видим накъде ще задуха вятъра, а казусът не би трябвало да представлява особено голям проблем (освен за желаещите да не допускат инфилтрирането на прокурори в съдийското съсловие), тъй като всяка теза противна на първото становище, би довела до дискриминационно отношение към прокурорката – тя обективно отговаря на миминалните изисквания за кандидатстване и е лично нейн изборът дали ще се възползва от актуалния си статус на магистрат или не – по аргумент от по-силното основание няма логика да се… Покажи целия коментар »

Красимир
Красимир
14 май 2024 16:51
Гост

Не виждам пречка.

Стоил
Стоил
14 май 2024 16:56
Гост

След като липсва законова забрана за това.

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:45
Гост

И какво правим?

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:44
Гост

30 години простотия от подобни нагли старци

Шипова
Шипова
14 май 2024 16:43
Гост

Как пък не млъкнаха тия от ВСС бе. Не разбраха ли, че са тотално некомпетентни и пълни слуги.

Шопов
Шопов
15 май 2024 7:39
Гост

ВСС с изтекъл мандат няма властнически правомощия. Решението на КС за инспекторатът няма никакво отношение към ВСС. ВСС с изтекъл мандат има стат на група за дискусии, но не е орган на власт, поради изтеклия му мандат.

В добавка-има избран нов ВСС , с наполовина запълнена квота-с оглед тествовете на предишното констиционно законодатество-валидно към датата на избора, като се прибавят тримата по право -съставът е запълнен над 50 процента.

Конституционните промени-с които се касира изборът, които намирам за противоконституционни не ги коментирам,щото там е забъркана такава правна галимация, че (нецензурен коментар , който от уважение към публиката изтривам)

Чунков
Чунков
14 май 2024 16:43
Гост

Мирише ми на гадно от подобни статии. Мирише на старо ВСС с изтекъл мандат!

Щерев
Щерев
14 май 2024 16:53
Гост

Oтдавна трябваше да го сменят. Напълно непотребен е.

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:43
Гост

Казуса им е как да обслужват още и още богаташите и престъпниците с връзки с ДС деца и техните родители и как да се задържат на власт. Това е привидна демокрация

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:44
Гост

Нарича се фасадна. И в случая е фасадно правосъдие. А иначе демокрацията у нас и тя е фасадна

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:42
Гост

И сега? Какво правим?

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:42
Гост

Хахаха това ли им е казуса? Нещо много си повярваха. Пак задуха миризливия вятър на ГЕРБ и те се закротиха, че ще си кютат с далаверките до пенсия и отвъд

Анонимен
Анонимен
14 май 2024 16:41
Гост

да ви имам казусите прости

Валентин
Валентин
14 май 2024 16:54
Гост

И лпбистките им решения.