Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Конституционен съд

Правителството пита КС може ли да има прокурор, независим от главния прокурор

Ще бъде поискано тълкуване на чл. 126, ал 2 от Конституцията

Министерският съвет (МС) ще поиска Конституционния съд (КС) да разтълкува разпоредбата от основния закон, която регламентира надзора за законност и…

КС обяви за противоконституционни 10-те критерия за баланс между свободата на словото и защитата на личните данни

Според съда тяхното място не e в закона, а регулацията може да e чрез кодекси за поведение

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), с която бяха въведени 10…

Министерският съвет:

Когато КС „отмени“ промяна в закон, не следва да се връща автоматично старата му редакция

За преразглеждане на въведеното със задължително тълкуване от Конституционния съд (КС) правило, че когато той обяви промяна в закон за…

Петима професори – пет мнения, или противоконституционен ли е чл. 142, ал. 1 от АПК

Противоречи ли на Конституцията правилото в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към…

Становище на Висшия адвокатски съвет:

„Отмяната“ от КС на закон с еднократно действие възстановява старото фактическо и правно положение

Да се запазят отношения, породени от закон с еднократно действие в миналото и след прогласяването му за противоконституционен, би нарушило…

Правното мнение на проф. Янаки Стоилов

Решенията на КС за „отмяна“ на еднократно приложен закон имат възстановително действие, но не пряко

В отговор на отправената ми покана и на основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС предоставям моето мнение по допуснатото от…