Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Конституционен съд

Правното мнение на проф. Янаки Стоилов

Решенията на КС за „отмяна“ на еднократно приложен закон имат възстановително действие, но не пряко

В отговор на отправената ми покана и на основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС предоставям моето мнение по допуснатото от…

След решение на Конституционния съд ВАС отмени отстраняването на прокурора, обвинен заради багер

Върховните съдии казаха на ВСС какво трябва да прецени при новото разглеждане на казуса

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени временното отстраняване от длъжност на прокурор, обвинен за казус с багер. Съдът…

Върховни съдии питат КС: По кои дела може да не се пишат мотиви

ВАС отправи и искане за тълкуване на Конституцията, за да изясни как да се процедира по висящи дела срещу актове, издадени по отменен от КС закон

Допустимо ли е някои актове на съда да не се мотивират или това да се прави, само ако бъдат обжалвани?…

ВКС решава

Ще си плаща ли държавата, ако Народното събрание бездейства след обявяването на закон за противоконституционен

Срещу кого трябва да са насочени исковете за вреди от законодателна дейност, е друг въпрос, който ще получи отговор от върховния съд

Отговаря ли държавата за вреди от законодателната дейност на Народното събрание, което първо е приело противоконституционна норма, а след това…

Правна дискусия

Решенията за противоконституционност на закони с еднократно действие – празна декларация или с възстановителна сила

Правната дискусия по един от най-важните въпроси, по които предстои да се произнесе Конституционният съд (КС) тази година – за…

Сезиран е Конституционният съд

Върховни съдии поискаха отмяна на „биещи се“ текстове от ГПК и АПК

В основата на делото е противоречието в практиката дали трябва да бъде отменен индивидуален административен акт, издаден по силата на обявен впоследствие за противоконституционен закон

Две ключови разпоредби от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК) да бъдат обявени за противоконституционни поиска състав на…

Конституционният съд образува дело №7/2019 г.

Адвокатурата: Уволнението на митничари заради обвинение противоречи на Конституцията

Новото изискване към митничарите да не са обвиняеми или подсъдими погазва правото на труд и презумпцията за невиновност и трябва…