Към Десктоп версията

Конституционен съд

КС отмени закритите заседания при касация във ВАС и таксите по дела за ОВОС. „Потвърди“ останалите промени в АПК

Отхвърлени са исканията срещу новите такси за касационно обжалване, родова и местна подсъдност и едноинстанционни дела

Конституционният съд (КС) отмени възможността Върховният административен съд (ВАС) в определени хипотези да не разглежда в открито заседание касационните си…

Първи сигнал до аналитичното звено на ВАС за тълкувателно дело и сезиране на КС

Установена е противоречива практика по въпроса трябва ли да бъде отменен индивидуален административен акт, издаден по силата на обявен в последствие за противоконституционен закон

Трябва ли да бъде отменен индивидуален административен акт, издаден по силата на обявен впоследствие за противоконституционен закон? Или той се…

ВКС

Гражданската колегия отказа да сезира КС за царските имоти

Съставът, разглеждащ делото "Царска Бистрица", сам се обърна към конституционните съдии

Гражданската колегия на Върховния касационен съд отказа да сезира Конституционния съд по предложение на тричленния състав, разглеждащ делото „Царска Бистрица“,…

Четирима конституционни съдии предричат

Пълен нормативен хаос след решението на КС за отстраняването на магистрати от длъжност

Пълен нормативен хаос ще настъпи след като Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционна разпоредбата в Закона за съдебната власт, според…

КС реши: Обвинението срещу магистрат не може да води автоматично до отстраняването му от длъжност

Конституционният съд отмени чл. 230, ал. 1 от съдебния закон, но решението предизвика казус, заложен още през 1995 г.

Магистрат не може автоматично да бъде отстраняван от длъжност заради повдигнато обвинение, а Висшият съдебен съвет винаги има право на…

сотир цацаров

Главният прокурор до Конституционния съд:

Възможността шефове в митниците да се освобождават субективно, може да доведе до произвол

Възможността шефовете на дирекции в митниците да бъдат уволнявани без предизвестие от шефа на агенцията, само по негова преценка и…

В становище до Конституционния съд

Върховният съд за новите подсъдност, такси и закрити заседания в АПК

Пленумът на Върховния административен съд преди седмица прие становище по делото в Конституционния съд (КС) за последните промени в Административнопроцесуалния…

Конституционният съдия проф. Атанас Семов:

Над КС няма политически натиск, не усетих дори канали за осъществяването му

Не съм усетил политически натиск над Конституционния съд (КС), не усетих дори механизми за осъществяването му. Точно обратното, усетих способността…

Пленумът на ВАС: Промените в АПК съответстват на Конституцията, с едно изключение

Промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съответстват на Конституцията, с изключение на една – възможността касационната инстанция да разглежда делата в…