Конституционният съд (КС) единодушно прекрати делото за т.нар. енергийни вноски за внос и пренос на газ от Русия.

През есента на миналата година президентът Румен Радев оспори в КС промените в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. С тях депутатите бяха решили, че такива вноски ще се дължат от операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи, в случая от „Булгартрансгаз“, който пък трябваше да ги събере от „Газпром“. Тези вноски щяха да се дължат за пренос на руски газ за Сърбия и Унгария, поради което пък Унгария заплаши да наложи вето на България за Шенген.

В мотивите си за отмяна на текстовете президентът посочи пред КС, че въпросните енергийни вноски са неясна фигура и не може да се определи дали са мито, данък или такса. Според него с измененията са нарушени принципите за гарантиране на правото на собственост и на свободната стопанска инициатива. Президентът отбеляза също, че държавите членки на ЕС са в митнически съюз помежду си и е въведена забрана не само за мита между тях, но и за едностранно налагане на „всички такси с равностоен на мито ефект“. В същото време при отношенията на държавите от ЕС с трети страни се прилага Обща митническа тарифа, която се определя от Съвета по предложение на Европейската комисия. Радев изтъкна още, че режимът на санкциите на ЕС не предвижда възможност отделните държави да налагат самостоятелно допълнителни ограничения.

КС допусна за разглеждане искането на президента, но в края на годината парламентът скоростно отмени тези текстове и събирането на вноските отпадна от закона. Това беше направено, за да отпадне заплахата за вето от Унгария, докато България опитваше да убеди Австрия и Нидерландия да допуснат страната ни в Шенген.

Поради отмяната на текстовете отпадна и предметът на делото в КС.

Поради това и съгласно чл. 19 от Закона за Конституционен съд и чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд искането следва да бъде отклонено, а производството по делото – прекратено“, се казва в определението на съда.