Правителството ще пита Конституционния съд (КС) дали само физическо лице може да носи наказателна отговорност.

На днешното си заседание Министерският съвет е решил да отправи искане до КС за тълкуване на три разпоредби от Конституцията.

Точният въпрос, който отправя кабинетът гласи: „Разпоредбите на чл. 5, ал. 3, чл. 30 и чл. 31 от Конституцията на Република България предвиждат ли, че единствено физическо лице е наказателно отговорно, и в случай на положителен отговор – дали това, че само физическо лице е наказателноотговорно представлява основен принцип на българското право?“.

От кабинета обясняват, че тълкуването на текстовете от Конституцията е необходимо с оглед изпълнение на препоръка за отговорността на юридическите лица от доклад за България от Петия кръг на взаимни оценки на Комитета за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL), както и с цел осигуряване на съответствие с  правен стандарт на Групата за финансово действие (FATF), включително във връзка с включването на България в т.нар. „сив списък“.

В края на октомври 2023 г. страната ни беше включена в т.нар. „сив списък“ на държавите, които подлежат на „засилено наблюдение“ от FATF. Така България се присъедини към 22 други юрисдикции в този списък, които имат „стратегически недостатъци в техните режими за борба срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия“, стана ясно тогава от съобщение на FATF.

Организацията подчертава, че страната „работи активно“ с нея, за да поправи констатациите.

В началото на октомври 2023 г. България пое политически ангажимент да работи с FATF и MONEYVAL за укрепване на ефективността на своя режим за борба с изпирането на пари и борба с финансирането на тероризма, казва се още в съобщението на Организацията.

Докладът за взаимна оценка на MONEYVAL беше приет през май 2022 г. Част от констатациите по отношение на България са:

  • Рискът от финансиране на тероризъм в България се разбира в ограничена степен от всички власти.
  • Липсата на статистика за пране на пари представлява непреодолима пречка за оценка на изпълнението и ефективността на режима на наказателна (основана на присъда) конфискация и действителното възстановяване на конфискувани активи.
  • Идентифициране, разследване и наказателно преследване на изпиране на пари и генериране на големи приходи от престъпления е възпрепятствано от сложната и излишна институционална рамка, липсата на персонал с необходимата експертиза, липса на подходящи технически ресурси.
  • България демонстрира ниско ниво на ефективност в области, свързани с използването на финансово разузнаване, разследвания и наказателни преследвания за изпиране на пари, конфискация на облаги от престъпления или имущество на еквивалентна стойност и предотвратяване на злоупотреби от юридически лица.
  • Наказателните санкции за физически лица действат възпиращо, но системата от допълнителни глоби не е достатъчно пропорционална. Няма корпоративна наказателна и е ограничена административната отговорност на юридическите лица за криминални престъпления.
  • Няма правно или друго задължително изискване конфискацията да се следва като цел на определена политика (напр. чрез рутинно започване на паралелни финансови разследвания или анализи). Редица технически проблеми възпрепятстват конфискацията и няма механизъм за активно управление на конфискувани активи извън съхраняването и отговорното съхранение.
  • Буди безпокойство, особено предвид високото ниво на организирана престъпност и корупция в България, липсата на мерки за предотвратяване навлизането на пазара на престъпници в сектори като недвижими имоти, счетоводство, нотариуси, доставчици на услуги за виртуални активи (VASP) и доставчици на доверителни и фирмени услуги (TCSP), обменни бюра (по отношение на това дали са известни действителните собственици, а секторът на хазарта (по отношение на по-високия праг от изисквания за това в чия полза работи казиното).

От FATF посочиха през октомври, че от приемането на доклада през май 2022 г. страната ни работи за изпълнение на своя план за действие на FATF чрез прилагане на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на цялостен план за действие. България трябва да завърши и внедряването на автоматизирана система, да подобри разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност, да гарантира, че конфискацията се преследва като политическа цел, както и да осигури възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания във всички разследвания за тероризъм.

През октомври м.г. Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с изпълнението на част от препоръките на MONEYVAL. Същевременно в Министерството на правосъдието работна група подготви изменения в Наказателния кодекс, които обаче така и не „минаха“ през парламента и останаха само като проект.

49
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 13:43
Гост

Правителството нямат ли правен отдел, къде са учили и какво колегите? Пълна некомпетентност!

jealous
jealous
13 юни 2024 22:06
Гост

Разпродажба! Преносимият мини климатик охлажда, овлажнява и освежава. Безшумен и преносим, можете да го вземете на работа или на плажа, перфектно и бързо охлажда стаята. Много хубава цена:–- https://use.my/arctik

Анонимен
Анонимен
13 юни 2024 14:50
Гост

Еееее, това вече се не трая! Защо занимават КС с тези безумия, които от 100 години всички студент по Право от трети курс нагоре, знаят. Наказателната отговорност е лична и според българския НК може да се носи само от физически лица.

Любител
Любител
13 юни 2024 12:03
Гост

Тия удариха дъното. Понятието корпоративна наказателна отговорност е част от англосаксонската правна система, и е неприложимо у нас. Отделно от това, макар и не със същото понятие, на практика в българското право, при добросъвестно поведение на прокуратура и съд, може да се постигне същия резултат. Към наказателна отговорност се привличат длъжностните лица от дружеството, които , като негови представители са извършили деянието, а в процеса дружеството се привлича като граждански ответник. Но тия критики , които се отправят към България, са част от едно недобросъвестно поведение на САЩ, които подвеждат всичко под призмата на собствената си правна система. Не, че… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 юни 2024 14:54
Гост

Дъното отдавна е ударено. Сега го копаем усилено с багер-главчевист.

alvin
alvin
13 юни 2024 11:39
Гост

ето ВИ хипотеза ….до еди си коя дата общинския съвет трябва да приеме бюджета на Общината за съответната година, но….. не го прави. Отделно от това, множество закони изискват ОбС да приеме наредби, реглементриращи реда и условията за какво ли не, НО…. не го прави….или мнозинството е против или отсъстват. Председателя на ОбС неколкократно прави опити и внася за обсъждане и приемане на съответните наредби, но без ефект….. Макар и да няма предвидени административнонаказателни разпоредби за неприемането за наредбите, как следва да се потърси отговорност от колективния огран – ОбС за неговото бездействие…. Това е нещо на което законодателството трябва… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 юни 2024 11:47
Гост

За такива случаи има специални разпоредби в АПК

Грегор
Грегор
13 юни 2024 17:37
Гост

В тази хипотеза обикновено града следва да изгони тези членове на ОбС. НА ОРЪЖИЕ БРАТЯ!

Пеналист
Пеналист
13 юни 2024 10:53
Гост

Правителството да вземе веднъж да влезе на лекция по наказателно право обща част при проф. Велчев и да си отговори само. То бива безмозъчни калинки, но чак пък толкова…

един
един
13 юни 2024 9:33
Гост

то и сега носят административнонаказателна отговорност, не виждам какъэв е проблемът, че чак КС да го тълкува

Проскубания бухал
Проскубания бухал
13 юни 2024 9:44
Гост

Айде бе….

ЗАНН:
Административнонаказателно отговорни лица
Чл. 24. (1) Административнонаказателната отговорност е лична.
(2) За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Пеналист
Пеналист
13 юни 2024 10:55
Гост

За ЮЛ обикновено се прилагат норми от специални спрямо ЗАНН закони…

Юрист
Юрист
13 юни 2024 12:08
Гост

ДО „Един“ :

Айде най-накрая да проумеем, че ЮЛ не са административнонаказателно отговорни и че отговорността по чл. 83 ЗАНН е имуществена, а не адм.-наказателна! Имуществената санкция не е вид адм. наказание макар да се налага по административен ред!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
13 юни 2024 8:46
Гост

Въпрос: Ще бъде ли отклонено искането на МС за тълкуване на Конституцията с аргумента, че КС не е „позитивен законодател“ и „консултативен орган към изпълнителната власт“?

ДА – 👍
НЕ – 👎

Младши
Младши
13 юни 2024 6:49
Гост

Тушееее!

Пак ли пръскат с кемтрейлс?
Пак ли пръскат с кемтрейлс?
13 юни 2024 6:36
Гост

Другарки и другари-погледнете небето в София-над цариграско шосе малко след Плиска-цялото е раздрано от следи, и викате ,че не е кемтрейлс-13.06.2024 6 ч и 30 мин. Наблизо има следи от самолети-ивицата е съвсем различна-тънака и недълга, а в момента цялото небе над София е раздрана от следи, и всеки от вас може да ги види…

Христо
Христо
13 юни 2024 10:56
Гост

Такива конспиративни идиоти като тебе, с олио трябва да ви попарим и да ви разкараме от държавата ни.

Анонимен
Анонимен
13 юни 2024 14:52
Гост

Мн.ясно че е кемтрейлс. Тровят народа, защото гласува за Възраждане и Величие

Анонимен
Анонимен
13 юни 2024 1:04
Гост

Браво! След като Христаки опраска Конституцията, правната мисъл достига нови висоти😂 Сега-за да има ред: ООД -тата в Белене, АД-тата в Пазарджишкия, всичкото останало в ЦСЗ:)

Проскубания бухал
Проскубания бухал
13 юни 2024 8:48
Гост

А в Сливен кое, командитните?

Анонимен
Анонимен
13 юни 2024 9:33
Гост

Ааааа, сакън. В Сливен ще са тия с променливия капитал.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
13 юни 2024 10:00
Гост

Да, въпреки че ДПК все още не съществуват в правния мир, a и не се знае дали ще се наканят да ги въведат скоро време с тези отлагания – рибата още в морето, нашият тигана слага. 😀 😀

Само минавам
Само минавам
13 юни 2024 9:36
Гост

В Сливен – ЮЛНЦ!

Може, бе!!!
Може, бе!!!
12 юни 2024 23:48
Гост

Ма може да носят, що да не?
Послу одят у затворо и на пробация!
То бива, то може, но последните 5 години у нас простотията и простащината на управляващите е недостижима!

Анонимен
Анонимен
13 юни 2024 1:07
Гост

Ама ще им разрешават ли да работят, там 2 за 3, или …..Щото някак си е несправедливо бай Ставри да може да бачка, а ООД то да не може:)

Все тая
Все тая
12 юни 2024 23:45
Гост

Питането е недопустимо дори. На коя норма на КРБ противоречи НК?
То бива безпределна простотия и некадърност, но тия удариха в земята всичко и заораха дълбоко.

Пеналист
Пеналист
13 юни 2024 10:59
Гост

От гадно гербаджийско правителство, повече не очаквай. Тоя въпрос е продиктуван от желанието на прокуратурата да влияе пряко в живота на хората и по този начин, при положителен отговор (а КС няма и да разгледа този въпрос) да могат по-лесно да рекетират бизнеса за рушвети. ГЕРБ е зло, но купеният вот пак си го избра, защото смотаният българин не желае да гласува.

Карлсон
Карлсон
12 юни 2024 23:02
Гост

Спокойствие… и само спокойствие… Утре ще питат може ли да прави завещание юридическо лице, примерно защото България е поставена в някой жълто-кафяв списък на държавите, които си позволяват (о, какъв ужас!) да не допускат изрично това.

Аз, Свръх Аз и То
Аз, Свръх Аз и То
12 юни 2024 22:41
Гост

Правителството да пита някой студент по право в 3ти курс…

Следовател
Следовател
12 юни 2024 21:22
Гост

Почвам да си правя бланки за привличане в качеството на обвиняем на АД, ЕООД, ООД и т.н.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2024 21:48
Гост

Да не забравиш да го задържиш и полицаят да му сложи белезници на клона.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2024 20:26
Гост

Колко мъка има по този свят, Боже!

Анонимен
Анонимен
12 юни 2024 19:55
Гост

For the worst corporate crimes, corporations may face judicial dissolution, sometimes called the „corporate death penalty“, which is a legal procedure in which a corporation is forced to dissolve or cease to exist.

С нашето ефективно наказателно правораздаване, не знам как ще установяваме вина на директори. Не може ли просто влязла в сила присъда за пране на пари да дава основание на производство по принудителна ликвидация с изменения в ТЗ/ ЗЮЛЦ и пр.? Защо да се предвижда престъпление от юридическо лице с наказание заличаване? Какъв е сравнителният опит?

Анонимен
Анонимен
12 юни 2024 19:01
Гост

Няма консритуционна норма, която да предвижда, че наказателна отговорност може да се носи само от физически лица и в този смисъл питането е безсмислено. Принципът произхожда от ЗЛС, НК и НПК, а не от Конституцията.

LSSAH
LSSAH
12 юни 2024 18:52
Гост

Това не е сериозно. Има ли поне един юрист в МС. Съветници нямат ли?

Нямам думи....
Нямам думи....
12 юни 2024 18:22
Гост

Не остана здрав глупомер в МС?
Фирмите и т.н.явно са на разни свине и тикви, а не на физически лица, които носят наказателна отговорност!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 юни 2024 17:46
Гост

Можеха направо да вкарат в Конституцията „корпоративната наказателна отговорност“, за да не си играем на котка и мишка с КС в момента, но очевидно приоритетите са за разбуване и политическо овладяване на съдебната власт, а не да бъде противодействано на прането на пари и предотвратяването България да попадне в „сиви“, „черни“ и не знам си още какво списъци.

П.С. Тони Нексото няма ли мнение по въпроса или си кара лятната почивка на Бахамите, предвкусвайки как ще ошушка народа?

Анонимен
Анонимен
12 юни 2024 17:45
Гост

Ако ГЕРБ и Пеевски кажат, защо да не може. Деси Атанасова ще подкрепи

Lihcxgjm
Lihcxgjm
12 юни 2024 20:36
Гост

Тя не е Деси Атанасова, а Дупе Атанасова. Единствен работещ орган на субекта.

Имоневска
Имоневска
12 юни 2024 17:45
Гост

Да си дойдем на думата, а?

Евелина
Евелина
12 юни 2024 17:45
Гост

Трагедия на една нация…

Сирма
Сирма
12 юни 2024 17:44
Гост

А, що да не може? Про путинските партии, които се гласят да съставят редовно правителство това искат. Да дерибействат и да наказват цели фирми. Знаем как работеха ГЕРБ преди. Сега искат да е същото. И запсалия народ им дава шанс.

Ами
Ами
12 юни 2024 20:37
Гост

Сирмооо, Сирмо, ти си за закона за здравето

Моолов
Моолов
12 юни 2024 17:44
Гост

Мафиотското правителство ли?

Тонков
Тонков
12 юни 2024 17:43
Гост

Нека нека. Беззаконието ще се прикрива със закони. Но това ще е измама. Няма да прокопсаме. После ще се яви Радев. Междувременно дано демократичните хора се обединят и някой ден изметат тая мизерия. Защото то е ясно – провинцията нищо няма да направи. И това не го казвам, защото съм големия гражданин. Просто познавам хора в Шабла, Тополовград, Видин. Тия гласуват за ГЕРБ или ИТН или Възраждане. Не са тъпи хората, просто си чакат месията да ги оправи.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2024 17:42
Гост

Кое правителство? На Главчев? Демо версията на правителство на ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН? Това ще ги убие. Да си знаят.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2024 17:41
Гост

Това е нелепо. Ние имаме нелегитимно избрани партии (с 30% гласували), които ще съставят нелегитимно правителство на мафията и задкулисието, за което вече и БСП се пробва да се пришие. Да лапнат и те малко парички. За какви закони говорим изобщо?

Анонимен
Анонимен
12 юни 2024 17:41
Гост

Защо? ГЕРБ и Пеевски планират и фирмите ли да носят такава отговорност? По тяхно осмотрение да наказват всички?

Жокера
Жокера
12 юни 2024 17:39
Гост

Поредното искане до КС, което няма да бъде допуснато до разглеждане.