Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

30 години конституционно правосъдие

За решенията на Конституционния съд, правовата държава и правосъзнанието

Настоящата 2021 г. е юбилейна – както за действащата Конституция от 1991 г., така и за нейния „пазител“ в лицето…

Правно мнение

Време е за спокоен дебат за нетипичната сексуална ориентация и юридическите ѝ проекции

Тази година пред Конституционния съд (КС) беше поставен въпрос, който предизвиква безпрецедентна обществена реакция и събра огромен брой мнения и…

Процедурата по преструктуриране – наложителното „лечение“ на проблемите в уредбата на несъстоятелността

Или как България не спази сроковете за транспониране на Директива ЕС 2019/1023

Производството по несъстоятелност на търговец е регламентирано в част IV на Търговския закон (ТЗ) през 1994 г.[1] и от тогава е…