Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Правото като ценност

Правото като ценност

Аксиологията е наука за ценностите, т.е. за значимостта на нещата идеите, и явленията от материалната и духовната действителност. Правото като…

Становище отностно проект на нова Конституция – основни права на гражданите и използване на специални разузнавателни средства

Становище отностно проект на нова Конституция – основни права на гражданите и използване на специални разузнавателни средства

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА вх.№ВКПКРБ – 0194-0-1/09.10.2020г…

Правен анализ на съдебна практика и публично достъпна информация за дейността на ИА „Медицински надзор“ за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. – част II

Правен анализ на съдебна практика и публично достъпна информация за дейността на ИА „Медицински надзор“ за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. – част II

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА-ХОВАГИМЯН и Д-Р ХАРИ ХОВАГИМЯН

Анотация Всеки български граждани има право на достъпна и качествена медицинска помощ. На всеки пациент се оказва здравна помощ независимо…