Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

За духа на закона и „цената“ на човешкия живот

От какво се е ръководил ВКС при постановяване на тълкувателното решение за обезщетението при смърт на близък, разяснява в статия за „Лекс“ един от докладчиците по т.д. № 1/2016 г. съдия Веска Райчева

В България кръгът на лицата, които имат право да търсят обезщетение за неимуществени вреди при смърт на техен близък, не…

Идеята за застрахователни лимити идва от лошия прочит на тълкувателното решение*

Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането в частта за лимитиране на отговорността на застрахователя за неимуществени вреди,…

Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционност на приложим по делото закон

Съгласно чл. 5, ал. 2 КРБ разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. Макар непосредственото действие да е било предмет на…

Относно неравноправните клаузи и правото на банката едностранно да увеличи лихвата по договор за потребителски кредит

Условията за връщане на полученото в заем по договор за потребителски кредит трябва да бъдат ясно и недвусмислено определени към…