Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Компетентността на българските съдилища при арест на кораб да разгледат спора по същество

 1. Значението на проблемите Повод за настоящата публикация са произнасяния на националните съдилища по въпроса за тяхната компетентност по съществото на…

Проектът за наредба за юридическото образование засега все още е разочарование  

Убедени сме, че Министърът на правосъдието е имал най-добри намерения при създаването на проекта за Наредба за единните държавни изисквания…