Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Правна дискусия

Диверсията абсолютна давност

Бяга ли се от въпроса за частния фалит на физически лица?

Към настоящия момент в парламента е налице законопрооект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗИД на…

За абсолютната давност

1. В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (вх.…

Отговорност за нарушения на етичните норми в здравеопазването – някои практически въпроси

Етиката (от гръцки: ἦθος, етос – нрав, обичай) е дял от философията, който се занимава с въпросите на морала – утвърдените…

Въвеждане на абсолютна давност в ЗЗД

На 25 юни 2020 г. беше внесен законопроект за промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и по-конкретно създаването…