Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

По някои въпроси на Павловия иск. За момента, от който тече срокът за погасяване на правото на кредитора да го предяви

По някои въпроси на Павловия иск. За момента, от който тече срокът за погасяване на правото на кредитора да го предяви

Произход на Павловия иск Корените на Павловия иск се откриват в римското право, като още тогава прераства от „изпълнителен способ,…

За съдебните състави, включващи съдии от ВКС и от ВАС

Становище на Пленума на Върховния административен съд

По време на общественото обсъждане на проекта за нов Закон за съдебната власт (ЗСВ) съдията от Върховния административен съд Марио…

За някои изисквания към сезирането на Конституционния съд от съд

Първа част. Изискването за аргументирана преценка на приложимото право

През 2023 г. Народното събрание прие изменения и допълнения в Конституцията на Република България[1]. Една от изменените разпоредби оправомощава съдилищата…

Прекъсва ли погасителната давност изпълнително действие, извършено след настъпила перемпция?

В очакване на тълкувателно решение № 2/2023 г. на ОСГТК на ВКС

I. Въведение Вече повече от 10 години българската съдебна практика е в клопката на противоречивото тълкуване на разпоредбите на чл.…