Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Правните възможности в националното и европейското законодателство за прехвърляне на група служители от един към друг работодател

Становището обхваща хипотезите, които са уредени от националното законодателство към настоящия момент, тълкувайки в широк смисъл прехвърлянето/преместването/отдаването от един работодател…

Договаряне по отношение на работното време

Разпоредбата в чл. 66, ал. 1, т. 8 КТ въвежда в заблуждение, че страните договарят само „продължителността“ на работното време,…

Проблемите в правния режим на терасите

Понятие за тераса Житейското разбиране за терасата често се отклонява от легалното и се смесва с други понятия. Разговорно всяка…