Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Адвокатската тайна*

Темата за опазването и защитата на адвокатската тайна не може да бъде разгледана и обсъдена в рамките на едно кратко…

Промените в ЗОП – част II

Промените в ЗОП – част II

Основания за отстраняване. Критерии за подбор. Трети лица. Подизпълнители.

Настоящото изложение е продължение на статията “Промените в ЗОП – част I“ и има за цел да разгледа основните акценти…