Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

любомир владикин

Конституционосъобразно ли е предаване на български гражданин на държава извън ЕС за целите на наказателно преследване

Съгласно чл. 25, ал. 4 от Конституцията на Република България в действащата редакция до изменението от 2005 г. (ДВ, бр.…

бедност

Ограничения на таксите при събиране на малки вземания

С последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) значително се разширява обхватът на законовата защита на длъжника в изпълнителното производство.…

арест адвокат

Относно правото на информиране за правата и правото на достъп до адвокатска защита в наказателното производство

Настоящата публикация цели да обърне внимание върху някои сериозни проблеми, свързани с транспонирането на вторичното право на Европейския съюз, свързано…

валери димитров

Особености на банковата несъстоятелност

1. Банковата несъстоятелност е режим, който не е изследван в българската правна литература. Въпреки че Законът за банковата несъстоятелност (ЗБН)…