Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Процесуално представителство в колективния иск. Тълкувания от Европейската комисия. Практика в България

Процесуално представителство в колективния иск. Тълкувания от Европейската комисия. Практика в България

Трябва ли колективните искове от частни организации да бъдат отделни, допълващи или субсидиарни по отношение на правоприлагането от публичните органи?…

Правно мнение

За конституционосъобразността на основанието за допускане до касация поради очевидна неправилност на решението

Уважаеми конституционни съдии, в отговор на Вашата покана №155КД/04.06.2018 г. представям пред Вас моето правно мнение по предмета на к.д.№…

Ролята на европейските стандарти за обезпечаване правото на защита на обвиняемото лице в наказателното производство като източник на нормативни промени

Едни от основните фактори, които влияят върху процеса по изработване и приемане на нормативните актове на национално равнище, след присъединяването…

Становище от д-р Ивайло Василев:

Нормата на чл. 61, ал. 2 ГПК не се прилага в изпълнителния процес по време на съдебната ваканция

Съдебната ваканция започва на 15 юли, а споровете относно тълкуването на нормата все още продължават.

Статията е посветена на актуалния проблем от практиката, който поставя във фокус въпроса дали нормата на чл. 61, ал. 2…