Към Десктоп версията

Всички статии от Мариета Дечевска

Рейтинг

Рейтинг

Ще дам един пример за рейтинга -примерно имате най-висок праг харесвание сред определен кръг на 8.10, на 8.10 същия ден…

Авторско право

Авторско право

Обекти на авторско право ,резултат  от  “индивидуални  усилия“   Следващите редове не са толкова строго юридически, въпреки че съм юрист…