Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от Огнян Стоичков

Огнян Стоичков

Член на Националното бюро за контрол на СРС.

Магистър по право от Юридическия факултет на СУ „Кл.Охридски“ (1992г). Доктор по национална сигурност - ВА "Г. С. Раковски". От 1994г до момента е адвокат от Софийска адвокатска колегия. Бил е Председател на комисията по образование и наука в 41-то Народно събрание (2009г – 2103г). Член на Националното бюро за специални разузнавателни средства (от 2013г до момента).

Вижте всички публикации на Огнян Стоичков

Решенията на Европейския съд по правата на човека относно процедури за тайно наблюдение и контрол

ЗСРС и ЗЕС - релевантни въпроси

Резюме: Изследвани са решенията на Европейския съд по правата на човека, относно процедурите за тайно наблюдение и контрол. В българското…

Трима съдии от Специализирания наказателен съд носят отговорност за 3 000 специални разузнавателни средства годишно

Разузнавателната общност и тайните способи за събиране на информация за защита на националната сигурност на САЩ

Възможни решения за специалните служби и специализираното правосъдие в България.

  Резюме: Една от най-подробните правни уредби, относно  специалните служби и тайните способи за събиране на информация, както и за…

Становище отностно проект на нова Конституция – основни права на гражданите и използване на специални разузнавателни средства

Становище отностно проект на нова Конституция – основни права на гражданите и използване на специални разузнавателни средства

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА вх.№ВКПКРБ – 0194-0-1/09.10.2020г…