Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Конституционно право и Право на ЕС

Режимът на компетентност на ЕС като ориентир за приложното поле на Правото на ЕС

Установяване на връзка с материи, в които ЕС има компетентност

1. Компетентност на ЕС и приложно поле на ПЕС 1.1. На пръв поглед най-логично е да се приеме, че материите,…

Преценката за приложното поле на Правото на ЕС – лампата на Аладин или кутията на Пандора?

Разбиране за „изцяло вътрешна ситуация”

В няколко предходни студии представих общото разбиране за приложно поле (обхват) на Правото на ЕС и подчертах, че преценката дали…

Разпознаването и санкционирането на злоупотребата с право като вътрешноправно средство за защита срещу „делата-шамари“ (SLAPP)

Защо трябва да разпознаваме злоупотребата с право? Злоупотребата с право, разноликите ѝ прояви и последици, рядко са фокус на обществен…

От Панчарево по-дълбоко нема!

Вчера Върховният административен съд (ВАС) постанови едно дългоочаквано решение, което в момента е повод за дискусия, не само у нас,…

Двама на особено мнение

Политическата ситуация и обусловените от нея нарушения на Конституцията не могат да „пишат“ самата Конституция

Настоящото особено мнение няма за цел да подлага на критика възприетото от мнозинството решение относно поставените от Пленума на Върховния…

Почти пълно премахване на рамките на приложното поле на правото на ЕС?

Нови въпроси за суверенитета по повод решението „Панчарево“ на СЕС

В предходната си публикация (виж тук) анализирах някои особености на решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) по делото Панчарево[1],…

Отказа ли Съдът на ЕС зачитане на българската национална конституционна идентичност?

И отказва ли се от диалога с националните конституционни съдилища

Скорошното и свързано с България решение на Съда на ЕС (СЕС) по делото Панчарево[1] постави много съществени въпроси за значението…

Правно мнение

Непрекъснатото държавно управление като конституционен императив преодолява изискването за мандатност

С определение от 17.05.2022 г. на Конституционния съд по к.д.№7/2022 г. съм поканен да дам правно мнение относно искане за…

Правото на ЕС между адвоката и съдията

Приложно поле на Правото на ЕС – заключение

Всичко, изложено в предходните ми публикации[1] по темата за приложното поле на правото на ЕС, изисква обобщение. За практикуващите юристи…