Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Конституционно право и Право на ЕС

Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционност на приложим по делото закон

Съгласно чл. 5, ал. 2 КРБ разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. Макар непосредственото действие да е било предмет на…

Критичен коментар

Решението на КС за Истанбулската конвенция е продиктувано от политическа целесъобразност, не от правото

С решението на Конституционния съд (КС), с което на основание чл.148, ал.1, т.4 от Конституцията Конвенцията на Съвета на Европа за превенция…