Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Наказателно право

Престъпление, извършено при условията на домашно насилие

Домашното насилие е сериозен социален проблем. „…[В]ъпросът за домашното насилие, което може да приеме различни форми, вариращи от физическо до…

Принудителният брак в действащото наказателно законодателство – тенденции и недостатъци

Настоящата статия е посветена на въпросите, касаещи принудителния брак и неговата криминализация според действащия Наказателен кодекс (НК). Поначало обстановката на…

За разликата между малозначителност и маловажност на деянието при държане на наркотични вещества

Деянията на субектите на наказателното правоотношение се характеризират с определена степен на обществената опасност.  Обществената опасност служи за критерий за…

Отказът на изпълнение на Европейска заповед за арест по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЕЕЗА в актуалната съдебна практика

Този текст не претендира да представлява цялостно изследване на практиката на съдилищата в последните години по приложение на разпоредбата на…

Решенията на Съда на ЕС – празни приказки

Решението на Съда на ЕС от 9 ноември 2023 г, по дело С-175/22, ECLI:EU:C:2023:844 (решението виж тук) остана незабелязано и некоментирано.…

Стандартът абсолютна необходимост при употреба на оръжие, сила и помощни средства от полицейски органи

Проблемът с полицейското насилие е многоизмерен. Настоящият текст има за цел да представи един ключов момент от институционалната история на…

Наредба опитва да пренапише НК – толерира употреба на наркотици, вместо на медикаменти

Коментар на редакцията: Пиеш успокоително и след 10 дни си престъпник на пътя, бодеш се с хероин и си чист

Юлиана Матеева е д-р по наказателно право и доцент във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и в Югозападния университет „Неофит…

Разследване на дела за престъпления, извършени от непълнолетни след измененията в НПК

Тази година Народното събрание направи последни постъпки за изпълнение на задълженията на държавата ни по транспониране в националното законодателство на…

За престъпленията по транспорта

Непредпазливата престъпност причинява в известен смисъл по-големи вреди на обществото, отколкото умишлената престъпност. При пътнотранспортните произшествия загиват шест пъти повече…

Алтернативи на лишаването от свобода за престъпления, извършени поради зависимост от психоактивни вещества

I. Увод Зависимостта от психоактивни вещества се дефинира в науката като хронично, рецидивиращо разстройство, което се характеризира с натрапчиво търсене…

Теория на наказателното законотворчество. Диференциация на наказателната отговорност* 

1. Диференциацията на правото има дълбоки социални корени. Тя е отражение на диференциацията на самите обществени явления. Законодателството се изменя…