Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Наказателно право

"Юридически барометър", бр. 20

Наказателната политика и Наказателният кодекс на България

1. Основната теза на настоящото изложение е, че има съществено несъответствие между обявената от българската държава с решения на правителството…

Защита в производството по екстрадиция

Екстрадицията е една от формите за международно сътрудничество, чрез които държавите си помагат в областта на наказателното право с оглед…

Наказателноправни и гражданскоправни последици от деянието при необходима отбрана

Част от изследването си за изключващите обществената опасност на деянието обстоятелства д-р Мирослав Овчаров посвещава на неизбежната отбрана. В него…

Правото на отказ от свидетелстване в наказателния процес

Разпитът на свидетели е един от най-често използваните способи на доказване, а свидетелските показания – важен източник на доказателствена информация…

Възстановяващо правосъдие

Изследване на една алтернатива на престъплението и наказанието

Излежах 28 години в затвора, казва Арманд Колман пред студентите и преподавателите от Харвардския юридически факултет, събрани в Zoom един…

„Пандемичните“ изменения в Наказателния кодекс – преглед на съдебната практика

Преди малко повече от две години чухме за първи път за наличието на новооткрито заразно заболяване, поставящо под опасност човешкия…

Актуални въпроси за предпроцесуалната проверка като средство за събиране на достатъчно данни

Увод Няма как да не се съгласим с изразеното в правната доктрина по повод същността на предварителната прокурорска проверка, която…

Съдът срещу изключителното престъпление

Между законовите предписания и съдебните рефлекси 70 години след въвеждане на изключително наказание

Извлечения от втората глава на монографията ,,Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност“ (2021)… От съображения за по-лесно възприемане от по-широка…

Разрешената употреба на сила – деяние в изпълнение на закона и на законна заповед

В последните седмици българското общество беше възмутено от излъчени по телевизията кадри с полицейско насилие. Някак встрани от общественото внимание…

Как да приближим закона до човека

На пръв поглед извън темата на това съчинение, ще започна с езика. „Нашето законодателство, взето в своята цялост, е чуждо…