Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Гражданско право

Валидни ли са електронните съдебни актове?

В началото на ХІХ век по време и след Наполеоновите войни в Западна Европа се появява социален феномен, известен като…

Как методически указания на Агенцията по вписванията доведоха до хаос и породиха противоречива съдебна практика

Стандартният казус е следният: дадено пререгистрирано сдружение е оповестило общо събрание (ОС) повече от един месец преди датата на провеждането…

Нематериален характер на обезщетението за неимуществени вреди при непозволено увреждане

1. Въведение Конкретен повод за написването на настоящия материал е изумителното количество съдебна практика, според която обезщетението за неимуществените вреди…

Разпознаването и санкционирането на злоупотребата с право като вътрешноправно средство за защита срещу „делата-шамари“ (SLAPP)

Защо трябва да разпознаваме злоупотребата с право? Злоупотребата с право, разноликите ѝ прояви и последици, рядко са фокус на обществен…

Новият режим за защита на подателите на сигнали – правила, задължения, мерки и последици

Общественият дебат за създаване на защитен механизъм за лицата, подали сигнал за определени нарушения, се разпали с нова сила през…

Могат ли юридическите лица да търпят неимуществени вреди и подлежат ли те на обезщетяване

Темата за възможността юридическо лице да търпи и получи обезщетение за неимуществени вреди придобива все по-голяма популярност през последните години.…

Може ли да бъде присъждано обезщетение за бъдещи имуществени вреди от непозволено увреждане

Материалноправни и процесуалноправни аспекти в светлината на силата на пресъдено нещо

1. Всяко необжалваемо съдебно решение се ползва от сила на пресъдено нещо (СПН), с което се постига характерната за исковия…

Системата на българската извъндоговорна отговорност, обезщетение за чиста икономическа загуба

1. Противоправността при генералната клауза на чл. 45 ЗЗД 1.1. Преди няколко десетилетия лансирах идеята, че противоправността по смисъла на…