Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Гражданско право

Новият режим за защита на подателите на сигнали – правила, задължения, мерки и последици

Общественият дебат за създаване на защитен механизъм за лицата, подали сигнал за определени нарушения, се разпали с нова сила през…

Могат ли юридическите лица да търпят неимуществени вреди и подлежат ли те на обезщетяване

Темата за възможността юридическо лице да търпи и получи обезщетение за неимуществени вреди придобива все по-голяма популярност през последните години.…

Системата на българската извъндоговорна отговорност, обезщетение за чиста икономическа загуба

1. Противоправността при генералната клауза на чл. 45 ЗЗД 1.1. Преди няколко десетилетия лансирах идеята, че противоправността по смисъла на…

Спорни въпроси относно договорите за потребителски кредит в перспективата на съдебната практика

Договорите за потребителски кредит са с изключително голяма практическа приложимост, поради което настоящата статия е посветена на някои от най-често…

Отводът на съдия и процесуалните му последици – възможни отговори на въпросите на ВКС

1. Увод Повод за написване на настоящата статия е искането на състав от Второ гражданско отделение на Върховния касационен съд…

Банковата дейност и криптовалутите

Проблемите, свързани с дейностите с криптовалути, придобиха нова актуалност в последно време, но новото е, че конкретно се заговори за…

Отговорност за вреди от изкуствен интелект

I. Уводни бележки  В края на септември Европейската комисия публикува предложение за нова директива[1], уреждаща извъндоговорната гражданска отговорност при вреди…

Практически проблеми при присъждане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в контекста на практиката на СЕС

1. Въведение 1.1. Източници на правна уредба на правото на отпуск Отпускът е класически институт на трудовото право и основно право,…