Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от Калоян Георгиев

Калоян Георгиев

Студент в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”

Роден в гр. София. Редовен студент по право в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” от 2016г. Участвал в програмата “Еразъм +” свързана с обмен на информация и ценности между лица от цяла Европа. С особени интереси в наказателното и търговското право. Автор на материали свързани с концепцията на правовата държава и наказателноправния аспект при осъществяване на политически престъпления.

Вижте всички публикации на Калоян Георгиев

Някои въпроси за легитимността на антипротестните действия и законосъоразността на гражданските сдружавания

Има ли място юридическия произвол при упражняване на правото на мирно сдружаване?

В днешни времена правото на мирно събиране на групи от хора, желаещи да манифестират своята позиция (била тя политическа, социална,…