Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

юридически лица

Промените в ЗСВ за правосубектността на Съдийската и Прокурорската колегии вече са в Държавен вестник

Промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които Съдийската и Прокурорската колегия стават юридически лица и първостепенни разпоредители с…

Окончателно: Двете колегии на ВСС станаха юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства

Парламентът окончателно записа в Закона за съдебната власт (ЗСВ), че Съдийската и Прокурорската колегии са юридически лица и първостепенни разпоредители…

В първо съвместно тълкувателно дело за годината

ВКС и ВАС решават за правото на юридическите лица да получат обезщетение за неимуществени вреди

Допуска ли обективното ни материално право присъждане обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридическите лица? Произтича ли тази възможност…

Върховни съдии искат тълкувателно решение за правото на юридическите лица да получат обезщетение за неимуществени вреди

Допуска ли обективното ни материално право присъждане обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридическите лица? На този въпрос да…