Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

съдии

Първа дискусия по проекта за ЗСВ  

Опасения за дискриминация на прокурорите и възражения срещу смесените състави на ВКС и ВАС

Предложението смесени състави на ВКС и ВАС да разглеждат дела за конкурсите и дисциплинарните производства, както и разпоредби, свързани с…

След тълкувателно решение на ВАС

Петима съдии бяха наказани със „забележка“

Наказания „забележка“, наложени на петима съдии от съответните председатели, бяха потвърдени днес от Съдийската колегия. Първото наказание е на съдия…

Докато чака достъп до интернет

ВСС образува дисциплинарки срещу трима съдии

Дисциплинарни производства срещу трима съдии бяха образувани днес от Съдийската колегия. Това се случи, докато кадровиците чакаха да възстановят интернет…

ССБ за скандала около Мартин Божанов:

Институциите реагират „постмортем“ на посегателствата върху независимостта на съда

За пореден път реакциите на институциите по казуса с ръководената от Мартин Божанов мрежа за влияние върху магистрати са „постмортем“.…