Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) предложи 15 съдии да бъдат наградени за образцова работа и висок професионализъм. Става дума за 14 съдии от Софийския районен съд (СРС) и един от Софийския градски съд (СРС), за които проверка на работата им в продължение на две години е показала отлични резултати.

ИВСС е извършил комплексна планова проверка на СРС за работата на съдиите през 2021 г. и 2022 г. по граждански дела, която е отчела трайна положителна тенденция при тези съдии да приключват делата си в срок и да постановяват качествени актове.

За награда са предложени съдиите от СРС Темислав Димитров, Зорница Езекиева, София Икономова, Елена Донкова, Ели Анастасова, Димитър Демирев, Васил Александров, Петър Савчев, Боряна Шомова – Ставру, Елена Динева – Илиева, Неделина Симова – Митова, Никола Кънчев, Цветомир Минчев, Валерия Диева, както и Стефан Шекерджийски, който вече е в градския съд.

„Решението за предложенията за поощрение на съдиите е взето въз основа на констатираните положителни резултати – висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества“, посочиха от инспектората. Затова на заседанието си вчера те са решили да предложат на председателя на СГС Алексей Трифонов да внесе предложения до Съдийската колегия на ВСС за поощрение на петнадесетте съдии с отличие – „служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на основното им месечно възнаграждение.

„Добрата работа на магистратите е израз на висок професионализъм, който допринася за повишаване на общественото доверие в съдебната система и отличаването им е стимул за постигане на още по-високи резултати при изпълнение на служебните задължения“, добавиха от ИВСС.