Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Софийски адвокатски съвет

Софийските адвокати поставиха остро проблема с кратките преклузивни срокове в ГПК

Настояват за удължаване на "невъзможно" късите срокове, които ги подлагат на непрекъснат психологически тормоз и ги лишават от почивка

Множеството преклузивни процесуални срокове в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) да бъдат удвоени или поне да се броят в работни, а…

Отлагат изборите за нов Висш адвокатски съвет за 15 май

Провали се поредно заседание по делото за изборите на ново ръководство на софийската колегия

Общите събрания на адвокатските колегии, които трябваше да са в края на януари 2021 г., да бъдат отложени за април,…

Видео

Събранието на софийските адвокати – спорове, идея за партия и призив „да се вдигнем“

За първи път не беше приет отчетът за изпълнението на бюджета

Общото събрание на столичните адвокати, след което те трябва да изберат новото ръководство на колегията, продължи над 10 часа в…