„Ние заедно с вас формираме една по-голяма общност, която има съдбата да върви по един и същи път“, обърна се председателката на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова към адвокатите от столичната колегия. Тя лично уважи общото събрание на софийските адвокати и говори за добрата работа и взаимоотношения с колегията през последните години.

Събранието безпрецедентно прие единодушно отчета на колегията за миналата година и бюджета ѝ за тази. Така столичните адвокати пристъпиха към избора на нови органи на колегията. Кандидатите за председател са двама – Жана Кисьова и Добровест Пенев. Гласуването ще продължи до 17 ч. в неделя.

Уважение от съдебната власт

„За нас е чест, че съдия Захарова днес е сред нас“, каза председателят на колегията Стефан Марчев, а председателката на ВКС заяви: „Моето желание е лично да ви поздравя за всичко, което сте постигнали в тези трудни времена. Аз във висока степен ценя създадените отношения между вашия адвокатски колектив и съдилищата. В изминалите години от наша гледна точка си позволявам да споделя, че работихме добре. Има много общи неща, които се набелязват по съвсем естествен начин от общия ни път и цел, която преследваме както вие адвокатите, така и ние съдиите. Благодаря ви за това, че участвахме съвместно в много мероприятия и по голяма част от тях успяхме да постигнем резултати и то приемани, както от съдиите, така и от вас адвокатите. Позволявам си да считам, че ние заедно с вас формираме една по-голяма общност, която има съдбата да върви по един и същи път. С оглед бурните промени през миналата година и които се предстоят да се случат и през тази, изразявам дълбоката надежда, че ще запазим създадената възможност да комуникираме заедно непосредствено много от въпросите, които предстоят за разрешаване, а те са преди всичко за постигане на върховенството на правото, за което се борим всички ние“, каза съдия Захарова.

Тя отправи молба към адвокатите – да си гласуват взаимно доверие, за да може възникналите различия да се преодоляват в зачатък. „Благодаря ви, че през последните години работихте с нас и за отличните взаимоотношения със САК и се надявам да бъдете здрави, силни, мъдри и да продължаваме напред“, завърши тя.

Председателят на САК пък напомни, че миналата година в Съдебната палата е имало две тържествени клетви на адвокати и на тях е присъствала Захарова. „Отчитам тенденцията да се възстановяват отношенията на колегиалност между всички юристи“, заключи той.

Поздравления до събранието изпрати председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков: „Вярвам, че с мъдрост и отговорност ще продължите да градите една обществено ангажирана адвокатура, която е основен стожер в защитата на правата на гражданите и юридическите лица“.

„Съществуването на съдебната власт без вас е невъзможно. Всички ние се отнасяме с респект към вашия дълг и не спирайте по пътя напред, независимо от трудностите. Желая ви кураж и успех“, обърна се към столичните адвокати председателката на Софийския апелативен съд Даниела Дончева.

От името на министъра на правосъдието Атанас Славов Борислав Ганчев поздрави адвокатите и изтъкна, че те играят ключова роля за устойчивостта на правовата държава и са гаранти да се спазва не само буквата, но и духът на законите.

Зам.-председателката на Софийския районен съд Боряна Петрова се обърна към събранието с думите: „Категорично съм убедена, че до човека най-близко и до неговия проблем стои адвокатурата. Тези бурни и динамични времена налагат нито за миг да не губим вяра в справедливостта и колегиалността. Ние сме екип и заедно работим. Пожелавам ви да сте здрави и дерзайте“.

Председателят на колегията Стефан Марчев посочи, че тези думи и голямото присъствие на събранието са знак за добрата работа на САК като цяло и че положителните промени повишават авторитета и уважението към адвокатите. Като изтъкна, че това зависи от реакциите на съвета на проблемите, за които алармират адвокатите. „Изключителната активност приемам не само като продиктувана не само от наличието на избори, но и от факта, че през последните години усилията не само на съвета, но и на всички колеги, които са ни сезирали за трудност и проблем и са получили нужното съдействие. Така с общи усилия успяваме да връщаме това, че сме една общност, едно братство и служим на хората“, каза той. И допълни, че е важно пътят, очертан от сегашния съвет – колегията да бъде управлявана прозрачно, принципно, открито и в полза на всички адвокати, да бъде продължен.

По-различно изказване направи председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев, който заяви, че ще коментира и извън добрите неща, които бяха направени, тъй като няма повече да взема думата по време на събранието.

„Бяха направени много добри неща, включително и в мандата на настоящия съвет. Въпреки това, ще кажа някои неща извън приветствените. Намирам за проблем инвестиционната политика, колегията представя в отчета си големи суми, които притежава, но те не бяха управлявани оптимално. Стоят суми по сметки, плащат се такси, доходността за това е никаква. Трябва политика свободните средства да се влагат някъде, когато няма нужда от тях“, каза той. И попита защо след като колегията има „толкова много пари“, беше увеличена вноската. „От 6 години има решение за ремонт на станцията в Лозенец, тя е символ на адвокатурата. Отделен е ресурс от 700 000 лева, но нищо не е направено“, каза Дерменджиев.

Той отправи критика към дисциплинарната дейност, защото съдружникът му Константин Симеонов, който е на 77 години е бил търсен от колегията за членски внос, въпреки че е освободен от такъв. „Адвокат с 40 години стаж, съдружник на председателя на ВАдС, как се е чувствал, защото някой не си е свършил работата в едно деловодство“, каза председателят на ВАдС.

Безпрезедентно: Отчетът и бюджетът са приети единодушно

Стефан Марчев представи отчета на съвета за свършеното през миналата година (той отдавна е публикуван на сайта на колегията и с него можете да се запознаете тук) и след няколкочасова дискусия той безпрецедентно беше приет единодушно от събранието без нито един глас „против“ или „въздържал се“. А след това единодушно беше приет и бюджетът за 2024 г.

Той съобщи, че ще бъде предложена промяна в Закона за съдебната власт, която да позволи на съдилищата бързо, лесно и безвъзмездно да предоставят помещения на адвокатските колеги за адвокатски стаи. „Ние сме професионално в съдебните сгради и трябва да сме там и защото някога съдебните сгради са строени и с пари на адвокатите. Имаме уверенията на председателите на СРС и СГС, че ще дадат подкрепа на нашето предложение“, каза Марчев. И напомни, че срещу 10 лева на час (за първите два часа, а след това и за по-малко) всеки адвокат може да наеме кантора в Търговския дом, за да си свърши работата в близост до Съдебната палата.

Председателят на САК посвети голяма част от изложението си на това какви усилия са положени за оптимизиране на разходите на колегията. „Разходите спрямо 2019 г. са по-малко от 200 000 лева, въпреки инфлацията и че бяха увеличени възнагражденията на служителите, за да има качествено обслужване на адвокатите. Това е причината днес да си говорим какво да правим тези над 2 млн. лева. Преди това просто пари нямаше“, каза Стефан Марчев. А членът на съвета Христо Хинов допълни, че всъщност парите са налице едва от 2023 г., а дотогава са полагани усилия са слагане в ред на финансите на колегията.

Основна тема в отчета беше защитата на професионалните права на адвокатите. „Лекс“ е представял публично известните инициативи на колегията в тази връзка – за кратките преклузивни срокове в ГПК, проблемите с ЕПЕП, с правната помощ, за защита на отделни адвокати и тн. и можете да си ги припомните в прикачените статии в рубриката „По темата“.

Марчев обърна внимание и на дисциплинарната практика и на това, че вече ги няма познатите в миналото масови санкции за неплатен членски внос, тъй като съветът е предприел политика да напомня на адвокатите, вместо да бърза да ги санкционира. „Така се фокусираме върху истинските нарушения, защото ако някой е недостоен за професията, това руши доверието в цялата общност“, каза той.

Председателят на САК постави остро въпроса за кратката давност за санкциониране на недобросъвестните адвокати – абсолютната давност е година и половина и е най-кратката за всички правни професии. „Кратката давност пречи да се санкционират колегите, които са извършили нарушения и да имаме нормален облик. Някои от нещата които виждаме, са срамни, повярвайте ни“, каза той.

Първият, който се изказа на събранието, беше кандидатът за председател на САК Добровест Пенев. Той каза, че ще отправи добронамерени бележи и въпроси към отчетите. Той започна с базите: „На мен ми се струва, че общо взето базите са на загуба. Това не е обвинение. На мен ми се струва, че могат да се организират много повече неща. С целия си капацитет и знания не можем да си позволим да бъдем в ролята на лош стопанин. Чрез организиране на обучения, социални и спортни дейности за адвокати и силно вярвам, че това ще повлияе добре на приходите и ще се отрази за изграждане на отношения на общност между нас“.

После посочи, че отчита това, че САК е преодоляла всички правни проблеми свързани с базата на Лозенец, но постави въпроса защо заделените за инвестиционния проект там 750 000 лева не са инвестирани. „Проблемът е, че от 2017 г. сумата е отделена в бюджета на САК и ако тя е била индикативно недостатъчна за подобен проект, то днес тя е в пъти недостатъчна. Трябва да сме малко по-ефективни в управлението на финансите има способи за инвестиране на средства, без да се поема голям риск“, каза той.

Пенев отправи критика за това, че САК още не се е присъединила към меморандума за правната помощ за домашно насилие. Призова за повече напомняния при закъснения за плащане на членски внос.

„Аз категорично не одобрявам това, че САК изцяло е изоставила практиката си да организира обучения. Твърдим, че е съвместно с ЦОА, но прегледът показва, че колегията по-скоро записва колегите“, каза той и се обяви за възстановяване на Научно-методичния кабинет.

А после обяви: „Нито една добра практика на този съвет няма да бъде отречена или изоставена, ако бъда избран“.

За финал направи следното изказване: „Разделението е толкова ожесточено, че аз се притеснявам, че съм само един от двамата кандидати за председател и нещото, което провокира това, е опитът на ограничен кръг колеги да въведат едно състояние на семейственост, на тесен приятелски кръг, който следвайки собствените си интереси се опитва да ги презентира като такива на цялата адвокатура“.

Христо Хинов му отговори, че дисциплинарките срещу длъжници на САК са само 53 при 6000 адвокати за 12 месеца, обичайно са около 300 на година. Освен това посочи, че се извършват стотици напомнителни обаждания и се изпращат хиляди имейл. По думите му през 2021 г. е установено, че само 2500 адвокати имат актуални имели в САК, а сега вече са над 4500 благодарение на усилията на съвета.

„Сумата 750 000 лева не знам от къде беше взета. През 2018 г. и 2019 г. на ОС беше обсъден инвестиционен проект за 4 млн. лв. за събаряне на сградата, а не са ремонт. Бюджетът на САК е това, което виждате, никога не е имало предвиждане на 750 000 лева за подобно намерение“, посочи председателят Марчев.

За домашното насилие и меморандума, той посочи, че е това е просто политически акт, който да ангажира държавата да върши дейности срещу домашното насилие, които по закон е длъжна да извърши.

И се обърна към Пенев: „Колега Пенев, през целия мандат на този съвет няма едно действие или решение, което да не е било обусловено от принципни съображения. Фактът, че определен член има едни или други професионални или лични контакти по никакъв начин не влияе на неговата безпристрастност. Всички имаме лични и професионално взаимоотношения. Кой не дължи много на човека, с който работи и живее. Да затворим тази тема и да се държим колегиално, без да не правим подобни внушения без факти и да продължим да си говорим за нашите проблеми като адвокати“.

Борислав Вълчев в светлината на решението за СЕС за разноските (виж тук) постави въпроса защо в проекта за нов закон за адвокатурата липсва методиката за минималните възнаграждения. „Какво ще съдържа тя? Ако няма числа, а критерии, се поставя въпросът кой ще го определя например про присъждане на разноски – съдът ли?“, попита той.

„Има напрежение между адвокати и съдии. Има злонамерени сигнали от съдии срещу колеги по конкретни дела. Всички такива сигнали се отхвърлят“, каза Мирослав Мичев. Той изложи къде според него са корените на проблема: „В Съдебната палата нямаше преградени коридори, имаше адвокатско кафене, можеше да се видиш и да попиташ какво става с решението или пък съдията да попита какво става с писмената защита. Сега няма нормален контакт между адвокати и съдии“. Той даде пример с Италия, където има тържествено откриване на съдебната година, на което присъстват представители на адвокатурата и всякакви въпроси, които ѝ тежат се поставят на вниманието на съда.

Пламен Макавеев постави въпроса с назначаването на адвокати за ликвидатори без тяхно съгласие.

„Няма да превръщам моето изказване в предизборна кампания“, започна изказването си кандидатката за председател на САК и член на настоящия съвет Жана Кисьова.

„Много се говори за разделение и обединение на адвокатурата. Вече 6 години гледам работата на органите на адвокатурата и трябва да ви кажа, че няма разделение на наши и ваши. Има друго разделение – на колеги, които искат да работят в полза на адвокатура и на колеги, които искат да работят за себе си. Всички колеги, които искат да работят в полза на адвокатурата са добре дошли в моя приятелски кръг“, каза тя.

В отговор на Дерменджиев и Пенев Кисьова посочи, че също има виждане, че трябва да се инвестират парите на адвокатурата. „Най-удачно би било колегиите и адвокатите да инвестираме в платформи за онлайн консултации и гражданите да свикнат, че е по-добре да получат съвет превантивно, отколкото след това“, изложи позицията си тя.

Владислав Янев заяви, че е горд, че софийската колегия е реагирала на избора на конституционни съдии. Нанси Дехабре благодари на настоящия съвет за намаляването на встъпителните вноски и за създаването на споделената кантора. Пламен Кирилов и Марияна Христова говориха за необходимостта от активно участие на адвокатурата в законодателния процес, за да се гарантира качеството на законодателството, което от години се влошава.

На финала на дискусията по отчета на съвета думата взе адвокат Валя Гигова, която е и зам.-председател на ВАдС, за да коментира част от проблемите посвени на събранието.

Първият беше правната помощ. „Положението с правната помощ е трагично. Тя като модел е абсолютно сбъркана. Няма такова нещо в света един държавен орган да преценява как адвокатът си е свършил работата. Това го прави клиентът. Освен това вместо адвокатът да си върши работата, пише отчети. Това е абсолютно безобразие и ви обещавам, че тази работа ще се промени“, каза тя.

Гигова коментира решението на СЕС за минималните адвокатски възнаграждения и подчерта, че сме длъжни да го изпълним, още повече, че сме останали последната държава с минимални хонорари.

„Изходът е да си върнем модела от 1925 г. Нашите предци не са били глупави. Адвокатът договаря свободно с клиента, а наредба урежда отговорността за разноски в съдебните производства. За какво се е разбрал адвокатът с клиента си е едно, друго е отговорността за разноски. Наредба №1 трябва да стане наредба за отговорността за разноски и тогава няма да ни обвиняват, че нарушаваме конкуренцията. Може да стане бързо и няма нужда да се караме със съдиите и да се разправяме с тях“, каза адвокат Гигова.  

 

43
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
"БИСОФТ" ЕООД
"БИСОФТ" ЕООД
01 февруари 2024 11:55
Гост

Позиция на „БИСОФТ“ ЕООД във връзка с изложените в т.2 от Отчета за дейността на САС през 2023 год., неверни твърдения и внушения относно отношенията на САК с фирма „БИСОФТ“ ЕООД, които уронват престижа и доброто име на компанията:

https://owncloud.bisoft.bg/index.php/s/ho4wnVXL2dfzUZD

Политнекореткно-досежно незаконните такси на САК
Политнекореткно-досежно незаконните такси на САК
29 януари 2024 6:17
Гост

Мнението е дълго, но съдържа въпроси, касаещи незаконни такси, събирани от САК, моля за вашето мнение: Първо- Да питам-адвокат беше подал жалба, срещу незаконната встъпителната вноска жалбата е подадена до началниците от ВАдвС. САК незаконно събира встъпителна вноска-не е записана в ЗАдв, законно е тази такса да я събира ВАдвС, но двойното таксосъбиране е грубо погазване на закона. Минаха 5 години от жалбоподаването-какво е решението по тази жалба-може ли текстът на решението? И защо САС не самоотмени тази незаконна такса досега, при положение,че недоволния адвоакт е голям началник в САС-тоест изма влияние да предложи отмяната на таксата, друг е въпроса… Покажи целия коментар »

Didier
Didier
28 януари 2024 20:14
Гост

Здравейте г-н/г-жо

Аз съм индивидуален финансов експерт, който мога да ви дам бърз заем, вариращ от €2000 до €10,000,000 при лихва от 2% с условия, които ще улеснят живота ви.

Така че, ако имате нужда, не се колебайте да се свържете с нас по имейл:

Имейл: didierdf93 @gmail.com
Имейл: didierdf93 @gmail.com

Политнекореткно-досежно незаконните такси на САК
Политнекореткно-досежно незаконните такси на САК
29 януари 2024 6:16
Гост

Мнението е дълго, но съдържа въпроси, касаещи незаконни такси, събирани от САК, моля за вашето мнение: Първо- Да питам-адвокат беше подал жалба, срещу незаконната встъпителната вноска жалбата е подадена до началниците от ВАдвС. САК незаконно събира встъпителна вноска-не е записана в ЗАдв, законно е тази такса да я събира ВАдвС, но двойното таксосъбиране е грубо погазване на закона. Минаха 5 години от жалбоподаването-какво е решението по тази жалба-може ли текстът на решението? И защо САС не самоотмени тази незаконна такса досега, при положение,че недоволния адвоакт е голям началник в САС-тоест изма влияние да предложи отмяната на таксата, друг е въпроса… Покажи целия коментар »

Анатоли
Анатоли
28 януари 2024 20:02
Гост

И Калинка……, пардон Борянка, и тя се изказвала!

Анонимен
Анонимен
28 януари 2024 17:52
Гост

Предлагам в САК да се въведе изпит по книжовен български език, за многото гости от далечния изток, желаещи -като цел на живота им да вървят по жълтите павета, и панически избягали от родното място, за да бъдат в омразната им София. Който измиека, показва тежка неграмотност и незнание на български език, и да бъде насочван за вписване в далекоизточната колегия, там където е родното място. Пречки няма да практикува и в София, но поне няма да излага колегията. Как е възможно лица, от 30 г в София да не знаят книжовен български език, и да миекат-вклч и на общото събрание-и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 януари 2024 17:11
Гост

Luke Skywalker star sends army of 500 killer drones to blitz Russia and win back Ukraine’s ‘freedom’ https://www.thesun.co.uk/news/20177364/luke-skywalker-sends-ukraine-500-drones/

LUKE Skywalker actor Mark Hamill has sent an army of 500 killer drones to blitz Russia and help Ukraine win back its freedom.

Люк Скайуокър(актьорът Марк Хамил) изпраща 500 бойни дрона на Украйна, с цел да се възстанови свободата и мира(в галактиката).

Да бъде позволено проц. асистиране от неадвокат
Да бъде позволено проц. асистиране от неадвокат
28 януари 2024 12:04
Гост

Другари и другарки, селяни и селянки, граждани и гражданки, столичани и столичанки в повече, Във Великобритания няма адвокатски монопол при правното асистиране. Няма и монопол на юристите . ВСЕКИ, свободно може да оказва правно асистиране на гражданите, изяснено от прецедента Mckenzie friend(изразът е асистиране, а не представителство, когато действа Mckenzie friend) . Също и последващи прецеденти, непрекъснато разширяващи приложното поле на асистиране от Mckenzie friend . Дали страна ще потърси правна помощ от адвокат, от друг юрист-неадвокат, или от кварталния месар-действащ като Mckenzie friend е личен избор и лична преценка на страната. Всеки, без значение от образование може да оказва… Покажи целия коментар »

СемействоТо
СемействоТо
28 януари 2024 11:08
Гост

Били сме „останали“ последната страна /не държава/ в Европа с минимални адвокатски възнаграждения. Ало? Това е неистина. Понеже круши и ябълки не се сравняват! Навсякъде системата е различна, а освен това Европа днес не звучи добре!

И ми дреме за некакъв си СЕС, който е по-зле от нашия ВКС! И все още сме суверенна държава и решенията на този измислен „съд“ нямат обвързваща сила за мен. ДОСВИДАНЯ!

Русия остана единствената нормална държава в тази АМЕРИКАНСКА КОЧИНА – Европа! Нито е в СЕ, нито в ЕС.

За Семейството и семействеността – НЕ НАМ!

Минимум 7 процента от делата да са про боно!
Минимум 7 процента от делата да са про боно!
29 януари 2024 7:04
Гост

Всъщност-на запад около 7-10 процента от делата се поемат про боно, и това важи и за големите кантори и за независимите адвокати. И не иде реч за защита на роднини, приятели, колеги юристи-безплатната помощ там е самоподразбираща се. Про боно делата са на непознати лица, и в сайта на кантората си описваш какъв е редът за про боно помощ(не по реда на НБПП), и колко дела годишно ще поемеш про боно. За който мисълта да работи про боно е немислимо е свободен да напусне адвокатурата и да стане ЧСИ. Може и да стане съдия по вписванията, ама там -80 процента… Покажи целия коментар »

За протокола
За протокола
28 януари 2024 10:48
Гост

Захарова да си гледа пробития от корупция – ВКС! И ПАК е на неподходящото място с неподходящите хора, като предния ден в КС.

В България по-корумпирана институция от ВКС – няма! За качество въобще не говоря.

Въпрос
Въпрос
28 януари 2024 6:28
Гост

Колко от присъстващите на това общо събрание не бяха кандидати за нещо си?
Имаше ли адвокати, които са отишли на това ОС-без да са кандидати за органи на САК, без да са в отиващите си органи-тоест са по задължение присъстващи, без да са кандидат – делегати, и какъв е процентът на присъстващите, некандидати за нещо си?
Защото ако се окаже, че е мижав брой на присъстващите, които не са кандидати , то това е редно да бъде наречено общо събрание на кандидатите.

Колко човека присъстваха на това ОС, като се има предвид,че иде реч за колегия от 6000 човека?

Аз да си питам!
Аз да си питам!
28 януари 2024 10:41
Гост

Къде е Втората софийска адвокатска колегия ПО ЗАКОН!? ПО ЗАКОНА!!!

А в София трябва да са поне 10 (ДЕСЕТ) адвокатските колегии и ПАК ще са по-многобройни от всички останали, освен пловдивската и варненската!

Анонимен
Анонимен
28 януари 2024 12:08
Гост

Всъщност-отговора ще го разберем скоро, като излезе протокола, и знаете,че 150 са делегатските места, плюс още няколко десетки лица са кандидатите за съвета, за контролния съвет, дисцип. съд.
Отговорът на този въпрос го има и на миналите години-мижаво присъствие на това ОС, няколко процента от общия брой на адвокатите в София присъстват.

до 28 януари 2024 12:08
до 28 януари 2024 12:08
28 януари 2024 12:12
Гост

Чак 10, за какво са ти притрябвали-явно си спамиш, но в София трябва да има още 2 колегии-„конкурентна на САК“-за гр. София-тя ще привлече адвокати с ниски встъпителни вноски , и колегия за района на действие на окръжен съд -София, но намираща се в Софийски адрес. Съдиите от СОС трябва леко да се поразсърдят,че съдът им не е достоен да има колегия ,в района му на действие. СОС не е втора категория съд, че няма адвокатска колегия в района на СОС.

Въпроси
Въпроси
27 януари 2024 17:43
Гост

Защо ,в нарушение на Закона за адвокатурата: -се събира встъпителна вноска за САК ? Такава вноска не е предвидена в закона. Преди години имаше жалба до ВАдвС, може ли линк на решението на ВАдвС по жалбата. -Защо се събира такса от граждани, подаващи сигнали срещу адвокати, с искане за отпочване на дисциплинарно производство срещу конкретен адвокат. Такава такса не е предвидена в закона. А и адвокатурата НЕ събира такса, ако сигналът идва от съдебната власт(смее ли да поиска такса на съда, а?), но изисква такса от гражданинът Петров от панелката в Младост 4, ако е недоволен от адвоката си ,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 януари 2024 12:17
Гост

Може ли текстът на решението на ВАдвС , по жалбата срещу встъпителните вноски, подадена преди няколко години?

Тогава беше обявено,че адвокат е подал жалба до ВАдвС, и от тогава-ни дума, ни вопъл, нищо не се чу какво ВАдвС са решили. Може ли текстът на решението на ВАдвС по казусът законно ли е АК да събира встъпителни вноски, след като това не е записано в закона?

Анонимен
Анонимен
27 януари 2024 17:18
Гост

Изборът на Жана Кисьова ще е трагедия! Все едно нов мандат на Марчев, ама в пола

Аз да си питам!
Аз да си питам!
28 януари 2024 10:37
Гост

Къде е новият закон за адвокатурата?

Въобще „изборите“ в този им вид по този закон „Марковски“ от 2004 г. са ПАРОДИЯ! Чрез тези „избори“ се манипулира и избора на „висшите“ органи. И се цица и обслужва банковото лоби и/или ПосолствоТо от ужким враждуващите адвокатски лобита – на Гигови и на бабишкерите около баба Докия.

до 28 януари 2024 10:37
до 28 януари 2024 10:37
28 януари 2024 12:21
Гост

Изобщо не си и мисли,че новия закон за адвокатурата ще е лобисткия проект на съсловната монополна организация.

Това няма да стане! Невър уил ит хепън , както казват в село Равно поле на шорски диалект !

Авторите на този проект толкова ли мразят колегите си, с които са седяли на една банка в 292 аудитория,че решат да се направи такова прецакване с изпит, пречки, на другите юристи, невписани като адвокати? Че в ЕС тенденцията е за увеличаване кръга на лицата ,можещи да оказват правна помощ, вклчи сред неюристи(вж прецедента Mckenzie friend във Великобритания, например, и не само )

браво
браво
27 януари 2024 15:30
Гост

20 години участвам в събранията на САК и такова събрание никога не е имало! Критиките бяха изсмукани от пръстите заради изборите, а благодарностите – човешки и искрени. Всеки въпрос получи ясен и конкретен отговор, а не беше заметен. Гордея се, че тези хора бяха начело на колегията ни.

Въпрос
Въпрос
27 януари 2024 18:01
Гост

90 процента от адвокатите с този или близък стаж, за тези 20 години не са стъпили на общо събрание-нито на колегията, нито като делегати на ОСАС нито веднъж. Нито участват на адвокатските избори -нито с пасивно, нито с активно избирателно право. замисляш ли се защо малцина участват, а мнозинството проявява пълна незаинтересованост?

Дааам
Дааам
27 януари 2024 12:50
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Заповед
Заповед
27 януари 2024 12:10
Гост

САС да отменят незаконната такса , която граждани плащат за сигнал срещу адвокат. Тази такса отказва гражданите да се жалят.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2024 17:57
Гост

Следва да кажем-САК не събира такса за сигнали на съда, с искане за дисциплинарно производство срещу адвокат. Такава такса би била незаконна. Но иска такса от гражданите-пак е незаконно, но няма механизъм гражданите да оспорят пред съд тази такса-решението на САС е необжалваемо пред съд, гражданите са безгласна буква, това се запазва и по проекта за нов закон за адвокатурата…. Що така двоен аршин? Що не наложите такса и на съда, да видите как съда ще се зарадва на подобна незаконна такса. От съда не смеете да искате такса-срещу властта не се „рита“, е казал Бай Ганев, но с охота… Покажи целия коментар »

въпрос
въпрос
27 януари 2024 12:06
Гост

Има ли онлайн излъчване?

Анонимен
Анонимен
27 януари 2024 14:10
Гост

Не

Анонимен
Анонимен
27 януари 2024 19:39
Гост

Да, в pornhub върви

Popov
Popov
27 януари 2024 11:54
Гост

Дано Захарова наистина да ги мисли тези неща за адвокатите.

анонимен
анонимен
27 януари 2024 13:48
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
27 януари 2024 11:51
Гост

Дерменджиев защо не си гледа собствената паница? За Симеонов заяждането е толкова на дребно, че…

Kish
Kish
27 януари 2024 11:53
Гост

Дерменджиев действа на принципа – Казвам ти, дъще, сещай се снахо по отношение на едни колеги в семейна общност.

Пеналист
Пеналист
27 януари 2024 11:44
Гост

Жоро наглия лицемер дори не е трябвало да присъства.

Аз да си питам!
Аз да си питам!
27 януари 2024 11:35
Гост

Къде е втората софийска адвокатска колегия ПО ЗАКОНА?! ПО ЗАКОН! КЪДЕ Е?

А трета, четвърта, пета, какъв е проблема за такива, а другари и другарки висши лъжци, лицемери и демагози от САК и ВАдвС, а? Всяка една от тези колегии трябваше да Е ФАКТ, но … обаче … и да има по над 1000 адвоката в състава си!

Анонимен
Анонимен
27 януари 2024 11:49
Гост

Стари претоплени манджи. Освен вас, знаете ли някой друг да иска няколко колегии? Поне за 1000 души знаете ли?

друг
друг
27 януари 2024 17:48
Гост

В североизтока има колегия от 70 адвокати!
А дали ще има колегия в района на СОкржС не е въпрос на избор, а на закон. Или адвокатурата е над закона?
Не знам дали може да се пуснат 4-те последни числа от айпи адреса, или как да докажа, но аз не съм авторът на питането, но го подкрепям. САК стана огромна колегия, и начинът да се редуцира е създаване на колегия към СОкрЖС, и няколкостотин лица, доброволно или доброзорно, по силата на закона ще се наложи да се впишат там. Това би значително облекчило САК, която е препълнена.

Стефана Марчева
Стефана Марчева
27 януари 2024 11:30
Гост

Па там!

Само не ме питайте на каква клетва бях вчера.

После ПАК се чудете защо сме на този хал. Снимки от старите ленти, но този път не съветски, а американски!

Пеналист
Пеналист
27 януари 2024 11:44
Гост

Ходи да браниш белгородска област, чувам, че им гърми инфраструктурата. СЛАВА НА УКРАЙНА !!!!

Анонимен
Анонимен
27 януари 2024 13:30
Гост

Пеналисте, ти си един издялан в главата и адски тесногръд сесебарин. От най-смешните и жалки апропо

обективен
обективен
28 януари 2024 5:57
Гост

Усрайна е causa perduta. И не плачи на чужди гробища.

Отнесени от вихъра
Отнесени от вихъра
29 януари 2024 7:24
Гост

Я кажете за конфликта Тексас -САЩ. Югът пак се надига https://www.segabg.com/hot/category-foreign-country/teksas-e-gotov-za-konflikt-vashington

Адвокат от САК
Адвокат от САК
27 януари 2024 11:30
Гост

Голямо признание към адвокатите от София. Като имаш съвет на такова високо ниво имаш и гости на високо ниво.
Председател на ВКС да дойде на крака на събранието на колегия!

Читател
Читател
27 януари 2024 11:46
Гост

Добре, че не дойде Гешев 🙂