Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

натовареност

По дело във ВАС

ВСС и вещо лице се разминаха в изчисленията на натовареността на съдии

Върховният административен съд окончателно потвърди прекратяването на командироването на Лилия Терзиева от Пещера в СРС

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалба на съдийка срещу откомандироването ѝ от София в Пещера. Става дума за Лилия…

Напускането на Мария Шишкова като зам.-главен прокурор се отлага с два месеца

Прокурорската колегия освободи Сотир Цацаров от системата, прие и нови правила за измерване на натовареността

Освобождаването на Мария Шишкова като заместник-главен прокурор се отлага с два месеца. Това стана ясно на днешното заседание на Прокурорската…

Според анализа за натовареността за 2018 г.

По две дела от общ характер на година на магистрат от Военен съд-София

Делата в съдилищата намаляват. Ръст има само при военните, защото образуват такива по искания за ускоряване на производства, а после ги прекратяват

Броят на делата в съдилищата в цялата страна е намалял с 4% в сравнение с тези през 2017 година. Единствено…

Интервю

Даниела Марчева:

Закриването на съдилища не може да е самоцел

Въвеждането на задължителна медиация по някои граждански и търговски спорове може да допринесе за облекчаване на свръхнатоварените съдилища, казва членът на Висшия съдебен съвет

Г-жо Марчева, главният прокурор Сотир Цацаров отправи призив към Съдийската колегия и ръководството на Върховния касационен съд да започне на…

Системата за измерване на натовареността се влива в Единната информационна система на съдилищата

Съдийската колегия прие промени в правилата, като „разби“ коефициентите за тежест на процесуални етапи

Сегашната Система за измерване на натовареността на съдиите става част от Единната информационна система на съдилищата, чието изграждане предстои. Това…

Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев:

По-рационално е да местим дела, а не съдии

Съдебните помощници да поемат администрирането на делата и да се направи каталог на актовете, по които са допустими по-кратки мотиви, са сред идеите за справяне с прекомерната натовареност, които двамата членове на ВСС споделят в първата част от интервюто си за „Лекс“

Г-жо Димитрова, г-н Шекерджиев, един от големите проблеми в съдебната система е неравномерното натоварване на съдии и съдилища. Oчакванията на магистратите…

Мерки на ВСС срещу неравномерната натовареност

Промяна на подсъдността и на районите, изваждане на съдилища от Съдебната палата

Да се промени подсъдността на някои видове граждански дела, например застрахователните; да започнат процедури по чл. 194 от ЗСВ за…

съдийска колегия

Съдийската колегия предлага промени в подсъдността на застрахователните дела

Проектите за изменения на три закона ще бъдат пратени в Министерството на правосъдието

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възроди идеята на магистрати за промени в няколко закона, с които да бъде намалена…

софийски районен съд

Дебат във ВСС по повод възражение срещу оценка от атестация

Нямаме морално право да наказваме съдии от СРС, докато не се справим с натовареността

Възражение на съдия от Софийския районен съд (СРС) срещу оценка от атестация стана повод Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет…

Видео

Прокурорската колегия с предложение

Разкриват два щата във ВАП заради петкратно увеличение на работата

Осем пъти са се увеличили протестите пред ВАС и АССГ

Прехвърлянето на две щатни бройки от Върховната касационна прокуратура (ВКП) във Върховната административна прокуратура (ВАП) стана повод на размяна на…