Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Красимир Влахов

Двама на особено мнение

Политическата ситуация и обусловените от нея нарушения на Конституцията не могат да „пишат“ самата Конституция

Настоящото особено мнение няма за цел да подлага на критика възприетото от мнозинството решение относно поставените от Пленума на Върховния…

Особено мнение

За биологичната истина и интереса на детето

Налице ли е законов произвол по отношение на детето с признатата от СК възможност трето лице да оспорва презумптивното му бащинство

Не сме съгласни с решението на мнозинството, с което се отхвърля искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата…

За конституционната неприкосновеност на частната собственост – критично

Предмет на изложението ми е една конституционна разпоредба, която е добре известна, възприема се като своеобразна конституционна аксиома, по подразбиране,…

30 години конституционно правосъдие

За решенията на Конституционния съд, правовата държава и правосъзнанието

Настоящата 2021 г. е юбилейна – както за действащата Конституция от 1991 г., така и за нейния „пазител“ в лицето…

Из особеното мнение на двама конституционни съдии

Как НС на практика дерогира с правилника си Закона за нормативните актове

Конституционният съд (КС) вчера отхвърли искането на Висшия адвокатски съвет за противоконституционен да бъде обявен чл. 102, ал. 4 от…

Правна дискусия

Адвокатурата като гарант за независимостта на съдебната власт

Когато се запознах с програмата на конференцията и приех поканата да взема участие в дискусията в рамките на панела „Върховенството…

Непосредствено действие на разпоредбите на Конституцията и практиката на съдилищата

Разпоредбата на чл.5, ал.2 от Конституцията на Република България от 1991 г. провъзгласява принципа на прякото действие на конституционните норми,…