Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за собствеността

ВКС решава в тълкувателно дело

Какъв е ефектът от позоваване на изтекла придобивна давност след прекъсване на владението за над 6 месеца

„Настъпва ли вещноправният ефект на придобивната давност, ако наследникът се позове на изтекла в полза на наследодателя му придобивна давност,…

Приращение, неговото дерогиране и съпружеска имуществена общност върху построеното в поземления имот

Темата на статията е полемична, тъй като представлява дебатиране и критика на постановка на задължителната практика на Върховния касационен съд…

Адвокатурата събира науката, практиката и законодателя на дискусия за собствеността и нейните ограничения

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) събира водещи представители на науката и практиката и народни представители, за да обсъдят дали след 70…

КС отмени мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти

За първи път от почти 16 години давността ще започне да тече три дни след обнародването на решението на конституционните съдии

Конституционният съд (КС) единодушно отмени мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти. Това стана на 16-ата година…

Ново тълкувателно решение

ВКС: Един съсобственик може да предяви ревандикационен иск за предаване на владението срещу друг

Съдът може да уважи ревандикационен иск за предаване на владението на съсобственик срещу друг, но само ако ответникът е нарушил…

Значението на помощните партиди за валидността на вписването или как ВКС спаси имот след двойна грешка и двойна продажба

Какво е правното значение на помощните партиди за валидността на вписването в имотния регистър при действащата персонална система на вписване?…

В становище до Конституционния съд

Нотариусите: Да се отмени мораториумът за придобиване по давност на държавни и общински имоти

Мораториумът за придобиване по давност на държавни и общински имоти е въведен с напълно погрешни мотиви и създава противоконституционна привилегия.…

Правно мнение

Придобивната давност противоречи на Конституцията

Искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §1, ал.1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността,…

КС допусна делата за Кирил Петков, за правото да се иска отстраняване на Гешев и за мораториума в ЗС

Ще бъде поискана информация от Канада дали на 10 май 2021 г. служебният министър на икономиката още е бил неин гражданин

Конституционният съд (КС) прие да се произнесе по две дела, свързани с актуални политически въпроси – дали Кирил Петков е…