Правото на собственост върху имот да се придобива по давност с непрекъснато владение в продължение на 20, а не на 10 години, предлагат от Нотариалната камара. Т.е. да се увеличи двойно времето, нужно за придобиване на имота чрез недобросъвестното му владение.

Повод за това, както и за други идеи на камарата, е разследването на „Свободна Европа“, което установи, че фирма, свързана с неуспялата кандидат-купувачка на ЧЕЗ Гинка Върбакова, е придобила с констативни нотариални актове, издадени от един и същи нотариус, след разпита на едни и съши свидетели, стотици декари земя в Пазарджишко.

„Нотариалната камара предлага на законодателя да прецени дали да не се възстанови изискването за изтичане не на срок от 10 години за придобиване на имот по давност (както е сега), а на срок от 20 години, какъвто е съществувал в стария, отменен Закон за давността“, заявяват по този повод от камарата.

Те имат и друго предложение – да се възстанови правилото на чл. 34 от отменения Закон за нотариусите и околийските съдии, които извършват нотариалните дела, от 1885 г., според което свидетелите се призовават винаги по указание на общинското управление, а не на претендиращия за правото на собственост.

„Следва законодателят да прецени дали е необходима промяна на действащия Наказателен кодекс, за да може във всички случаи да се търси наказателна отговорност от свидетелите в тези съдебни охранителни производства, посочват още от Нотариалната камара.

Позицията на нотариусите, изразена от председателя на камарата Димитър Танев, е, че обстоятелствените проверки не трябва да се отменят, а да се променят условията и процедурата за провеждането им. „Новата процедура трябва да ангажира в по-голяма степен кметовете и определените от тях длъжностни лица при избора на свидетелите“, посочва Танев.

От камарата използват случая, за да дадат разяснения за процедурата по издаване на констативен нотариален акт. „Лекс“ ги публикува в цялост поради полезността им.

Нотариусът издава констативен нотариален акт при липса на документи за правото на собственост чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството по указание на собственика и не е задължително да са съседи на имота. Актът за допускане на конкретните свидетели в това нотариално производство, което е и съдебно производство, е на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице. Нотариусът е изцяло обвързан в своите изводи от изявленията на свидетелите, които са предупредени за наказателната отговорност, която носят в случаи на даване на неверни показания.

Нотариусът има две законови възможности: да признае молителя за собственик или да направи отказ, който се обжалва пред съответния окръжен съд. Обстоятелството, че признатият собственик е юридическо лице или има отразени други собственици в кадастралния регистър нямат никакво правно значение за възможността да се придобие имот по давност. Вписани договори за наем или аренда за имотите, предмет на обстоятелствена проверка, заплащането на данъчните им задължения също не са пречка друг да владее имота и да тече в негова полза придобивна давност.

Земята в конкретния случай не трябва да пустее, трябва да се ползва от лице, което манифестира пред всички останали фактическа власт, лично или чрез другиго, бил той арендатор или наемател.

Собствениците имат възможността да се противопоставят, ако друг извършва действия върху имота им, в един дълъг 10-годишен срок, а не да реагират едва когато друг го придобие по давност.

Нотариусът може да направи извод кой владее фактически имота чрез разпита на свидетелите, свидетелските показания са най-същественото доказателство при това специално производство. Трябва да припомним, че съгласно задължителната съдебна практика позоваването на придобивна давност не е задължителен елемент за възникване на нейните последици, тоест собствеността да е придобита от друго лице – нотариусът само констатира придобитото право на собственост, като моментът на придобиване е настъпил преди извършване на обстоятелствената проверка и издаването на нотариалния акт. Начините за установяване на фактическа власт, стига разбира се да не представляват престъпление, не са признак на владението (Витали Таджер, „Владение“, Софи -Р,1991 г.,стр.7.)

С осъществяването на условията по чл.79, ал.1 Закона за собствеността владелецът придобива в собственост владения обект и без значение, че същата вещ дотогава е била притежание на друг правен субект. Правата на последния се погасяват с придобиването от новия собственик. (Решение №734 от 12.06.2006 г., по гр.д.№1526/2005 г., Четвърто г.о. на ВКС).

Няма нормативно изискване за наличие на изначална предпоставка да се придобива по давност само недвижим имот, който е с неустановен собственик. Правото на собственост не може да се „открадне“, защото неговото наличие или липсата му винаги се установяват по съдебен ред.

Контролът върху дейността на нотариусите се упражнява от Министерството на правосъдието и инспектор – нотариусите. Своите констатации те представят пред Съвета на нотариусите, който решава дали да се образува дисциплинарно производство пред Дисциплинарната комисия. При обстоятелствените проверки обаче, ако е спазена процедурата, правилността на констатацията на нотариуса за правото на собственост може да се обори единствено от съда, защото се касае за спор за материално право.

48
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Не нам тия булшитс
Не нам тия булшитс
08 март 2024 14:15
Гост

О, моля, колко перфидно Н. камара замазва това, което нотариусът на Гинка е сторил – копипейстнал едни и същи показания по незнам колко обстоятелствени проверки. Едни и същи свидетели, едни и същи показания, един и същ уж владелец, само жертвите на обстоятелствените проверки други. И не били проблем действията на нотариуса, а срока по ЗС? Айде, многи моля. Оставка и прокуратурата да повдига обвинения. Аман!

Никой
Никой
07 март 2024 14:18
Гост

Проблема не е за колко години или как да се придобива ,а в Нотариусите ,който за жалки суми са се продали .Закон за едни за други няма …Рибата не се е вмирисал от Опашката…

Георги
Георги
06 март 2024 21:10
Гост

Съседа ми с констативни актове се изхранва цял живот. Знам защото се съдим от години. Частната собственост е неприкосновена, пише го в конституцията. Когато нотариус+съсед+няколко авера се съберат и решат какво ново парче земя да вземат, как ще ги спреш???

И на умниците които ще кажат че има съд; нека те ходят няколко години на съд и тогава да говорим. В България за крадеца има съчувствие и много закони които да го пазят а за ощетения – надменност че не бил достатъчно умен да се пази от нещо което не знае.

Цялата система е нагоре с краката…

Иван Иванов TM
Иван Иванов TM
06 март 2024 15:35
Гост

Дано да не се вслушат – това ще е гибелно, при настоящите темпове на икономика – един имот да се осмисля с десетилетия, не е правилно, надявам се да е – „учебна шега“, от най-учебните – ама едва ли. Колко пъти се молехме на колегите си в Университета – влезте с нас на лекции – те седяха с часове в кафенетата и – това е – всъщност – мързелът е лош съветник при всички положения е неприятно. Всеки сам избира дали да е -такъв или онакъв – но толкова различно да ти е поведението – то е направо налудно, давността… Покажи целия коментар »

Ad nauseam
Ad nauseam
06 март 2024 11:01
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
06 март 2024 7:26
Гост

Кога ще бъдат арестувани милиционерите, които ,убиха младия спортист Айредин Мустафов, на 19 г.

В съдебно заседание са записани думите „Всички стреляхме, стреляхме със злоба“. Осъден е един милиционер, който избяга, а МВР не го търси.

Айредин не е забравен.

Виктория
Виктория
06 март 2024 11:34
Гост

По вдигнете този въпрос в #btv или #nova

НЕОБХОДИМИ СА СЛЕДНИТЕ СПЕШНИ РЕФОРМИ
НЕОБХОДИМИ СА СЛЕДНИТЕ СПЕШНИ РЕФОРМИ
06 март 2024 2:56
Гост

Законодателят да забрани преместването на нотариуси. С това преместване се заобикаля конкурсното начало. Явяваш се на конкурс в някое село при Тръните, местиш се в София-където или няма места, или при конкурса изискванията са за по-висок успех. Но с това местене се оказва,че и места има, и с нисък успех попадаш в София. ВСЕКИ ПРЕМЕСТЕН-без конкурс ДА БЪДЕ ВЪРНАТ ТАМ, КЪДЕТО Е СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА! Да се забрани вечното заместване от помощник по заместване. Друг начин за заобикаляне конкурсното начало. Заместването от помощник по заместване-до 20 дни годишно, плюс още 20 дни по болест. Ако си болен по-дълго-мястото на конкурс! Да… Покажи целия коментар »

Бабинска
Бабинска
06 март 2024 10:39
Гост

Конкурс за нотариуси?!?!?!

От 100 бинки нагоре тръгва наддаването! Ако искаш.

Досега имало ли е ПОНЕ ЕДИН НЕНАГЛАСЕН?

Заповед
Заповед
06 март 2024 2:31
Гост

Връщай държавния нотариат! 1 милиард лева годишно да се подаряват на частника от дейност с ниско ниво на сложност е извращение!

Анонимен
Анонимен
06 март 2024 1:16
Гост

,a не е ли време да де върнат държавните нотариуси?!

Запознат
Запознат
06 март 2024 3:05
Гост

Време е!

мнение
мнение
05 март 2024 20:33
Гост

Предотвратяването на измамите до голяма степен може да се случи не с удължаване на срока по чл. 79 ЗС, а чрез премахване на частните нотариуси и връщане на нотариалната дейност изцяло в правомощията на държавата, която да отговаря за вреди от дейността им. Сега нотариусите отговарят само до размера на изповядвания интерес, вредите ги плаща застрахователя, много важно, ако ги осъдят, което и без друго рядко се случва. Неприкосновената по конституция частна собственост е в ръцете на частници, назначавани за нотариуси по твърде сънителен начин. Докато има частни нотариуси, ще има и имотни измами, а докато има „Нотариуси“ като Божанов,… Покажи целия коментар »

Учуден
Учуден
05 март 2024 20:21
Гост

С други думи,защото не може да се намери решение за да не лъжат недобросъвестните, ще накажем всички и добросъвестни.
Ново в този смисъл предложение….за да намалеят ПТП да се забранят МПС……

123
123
05 март 2024 19:59
Гост

Ок,тогава нека да има данък.Франция благодарение на такава реформа е една от най развитите и модерни земеделски страни.Не знам точно,но повече от 40 %от земеделските субсидии отиват там.

Morgoth
Morgoth
05 март 2024 21:33
Гост

Разсъждавате като комунист, или човек, който не притежава нищо! Защо да се облага с данък? Каква услуга предоставя държавата в този случай на мен като собственик, че да й се дължи данък насреща? Ние граждани ли сме, или поданици? Държавата е структура, която поне на теория съществува за да подобрява живота на гражданите, а не да господарува над тях. Да давам данък само защото притежавам нещо е абсурдно.

123
123
05 март 2024 18:51
Гост

Частната собственост освен частна е и национално богатство.Ако не се ползва по предназначение,тя е мъртва собственост.Особено земеделските земи.По добре българи да я придобият и да произвеждат храна – Българска.

Morgoth
Morgoth
05 март 2024 19:29
Гост

Не съм съгласен с Вас. Частната собственост не е национално, а лично богатство. Как човек се разпорежда с личното си богатство трябва да си е негова работа! А относно „земеделската“ земя, какво точно означава това, какво значи земеделска? Върху един и същи парцел частна земеделска аз мога да си засадя 5 или 50 овощни дръвчета или да посея плътно пшеница, лозе и т.н., и всичко това за моя лична консумация. Държавата трябва да следи за производителност по норма, и ако не произвеждам достатъчно да ми я вземе ли? А ако си засадя върби и тополи, просто защото ми харесват, но… Покажи целия коментар »

Morgoth
Morgoth
05 март 2024 18:25
Гост

Изумен съм, че спорът е около това колко години да е срокът, а не въобще да отпадне това безумие – придобиване на чужда собственост по някакво измислено обстоятелство „давност“. Частната собственост трябва да бъде свещена! За да бъде тя частна, някой някога я придобил с кръв, пот, пари. Той я е оставил на своите наследници. Това, че в сегашното поколение никой не се интересува от нея, не значи че в следващото пак ще е така. Придобиването по давност е чисто и просто узаконяване на кражба. А най-абсурдното е това: „Вписани договори за наем или аренда за имотите, предмет на обстоятелствена… Покажи целия коментар »

Съсед услужлив
Съсед услужлив
05 март 2024 18:05
Гост

Браво, бе, че направете го 100години, докато измрат всички наследници и държавата да лапа, много сте „умни“

Мамини те
Мамини те
05 март 2024 17:45
Гост

Брей, сега ли се сетихте?!

Иван
Иван
05 март 2024 16:37
Гост

И 50 да я направите, като има нотариуси, които издават КНА въз основа на 2 свидетеля, нищо няма да се промени, а напротив.
Да не говорим, че доста от нотариусите „играят“ с недобросъвестните владелци.

Росица
Росица
05 март 2024 16:31
Гост

Кошаревски свидетели много, особено за пари… Само в България може по този начин да ти отнемат имота!

Анонимен
Анонимен
05 март 2024 18:28
Гост

Да, така е.
Да погледнат френският закон и практика, защото и те познават института на придобивката давност, но за да се гарантират правата на собственика няма шанс да установиш начало на установяване на фактическа власт, ако не представиш писмени доказателства за предаването й на владелеца от предходния собственик. Всъщност я прилагат, за да санират липсата на форма на продажба, дарение и пр.

Закривай частния нотариат! Отвори досиетата на нот
Закривай частния нотариат! Отвори досиетата на нот
05 март 2024 16:17
Гост

Крайно време е експериментът частен нотариат да приключи и да се върнат държавните нотариуси. Това дори ще позволи на съдебната система да се самофинансира, и дори да бъде нетен донор към бюджета. А не почти 1 млрд лева годишно да отиват в бездънния джоб на частника, от дейност с ниско ниво на сложност. Преместванки-което е върло заобикаляне на конккурсното начало-от град при Тръните да попаднеш на жълтите павета-без нов конкурс, заместманки от помощник-без ограничение във времето, размяна на места-дори и между роднини, нагласени конкурси и тн тарикатлъци -докога? Защо нотариусите-които са едни щемпелмейкъри и ЧСИ-тата да единствените, които не са… Покажи целия коментар »

хайде без нормотворчество
хайде без нормотворчество
05 март 2024 15:49
Гост

Нот. камара няма ли да провери измамниците си за да ги покрие.
неслучайно прозвището е „нотариуса“

Анонимен
Анонимен
05 март 2024 14:44
Гост

Гении.Що не го направите 50 години срока……….

Малък Тошко
Малък Тошко
05 март 2024 14:42
Гост

Браво бре Нотариалната! Заради една ми ти Гинка ще предложите нова Конституция. Де да беше жив дедо! Да ви се порадва.

ганю
ганю
05 март 2024 14:23
Гост

Лекса, тук юристи ли коментират или някакви гамени?!
Всеки втори обижда, псува и после сочи римското право, сякаш е писал докторат по него.

ХХЛ
ХХЛ
05 март 2024 14:28
Гост

Повечето коментиращи тук от години не са юристи или ако са, то имат само една диплома от Турну Мъгуреле.

бай
бай
05 март 2024 14:36
Гост

Шиши ти ли си? С ДИПЛОМА от правно-селския факултет на ЮЗУ – ПРАВО В СТОЛИЧНОТО СЛЕДСТВИЕ при Еврака!

Припозна 💶 атлантическите „ценности“ тамока и в школата на бай Илия Павлов, нали?

Искрено и лично
Искрено и лично
05 март 2024 16:30
Гост

В повечето нотариални кантори има такова овикване към гражданите-например има една луда с кантора на голям софийски булевард, която си позволява да крещи, навиква и обижда гражданите, а те мълчат като пионерчета, дори и в кантората на ЧСИ Билент Възлингски не се вика толкова, колкото из редица нотариални кантори. Плюс творчески елемент към таксите-например при поканите, и точно при констативките. Да не коментирам,че в провинцията на нотариус се ходи като молитва-молиш се нотариусът да дойде, молиш се да ти погледне документите и тн. На църква не съм се молил, колкото на нотариус да благоволи да дойде на работа в работното… Покажи целия коментар »

АЙДЕ...айде
АЙДЕ...айде
05 март 2024 14:17
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
05 март 2024 14:13
Гост

За мен това е спорно. 20 години, а не 10. Все същата. Да стане направо тогава 40 години? А защо тогава не придобиваме по давност общински жилища направо?

Явор
Явор
05 март 2024 14:17
Гост

Абсурдно е дори да купиш в момента общинско жилище.

Анонимен
Анонимен
05 март 2024 14:13
Гост

Заради един човек сме склонни да променяме цели закони и дори Конституция. Заради един Резидент Радев, заради една Гинка. А всички останали хора с страната, които биха били потърпевши от промените>

Анонимен
Анонимен
05 март 2024 14:11
Гост

Егати идиотщината

Симо
Симо
05 март 2024 14:17
Гост

Пълна глупост!

Тошкова градина
Тошкова градина
05 март 2024 14:11
Гост

Направеното от Гинка е тарикатщина в особено големи размери. Но това ще се случва и с други след промените, защото българина измисля схеми.

Мавродиев
Мавродиев
05 март 2024 14:10
Гост

О, те имали и ДРУГИ предложения. Не знаех.

Люиш
Люиш
05 март 2024 14:12
Гост

И те ли ще са с такъв нон сенс ?

Люиш
Люиш
05 март 2024 14:10
Гост

И затради Гинка да го отнесем всички сега

ХХЛ
ХХЛ
05 март 2024 14:02
Гост

А, не. Десет са достатъчни. Който се интересува от имота си има достатъчно време да обективира намерението си.

Анонимен
Анонимен
05 март 2024 13:57
Гост

Дебелото прасе, уродило децата на колегите си и драпащ да уреди малоумния си син, тръгнал да ръси акъл?!? Корумпе нагло

Анонимен
Анонимен
05 март 2024 13:55
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ФЕН НА БУХАЛА
ФЕН НА БУХАЛА
05 март 2024 13:48
Гост

Ще чакаш 20 години, за да се сдобиеш с документ за собственост…пълни щуротии. Ако искаш да го ипотекираш, за да си развиваш някакъв бизнес, а не притежаваш документ за собственост и седи и чакай да ти мине живота. Вместо да увеличават годините да стегнат малко нотариусите, да ангажират свидетелите и тях с действителна наказателна отговорност. Сегашния механизъм си е много добър и трябва само малко да се пипне, за да се елиминират злоупотреби. Иначе и на 30 години да увеличат срока все тая. Няма да има жива свидетели след толкова години ще е ходене по мъките за една хартия.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
06 март 2024 8:37
Гост

Това е стилът на законодателстване у нас – да отлагаш вземането на решения, като например безкрайното удължаване на давността по отношение на държавни и общински имоти с ПЗР, която разпоредба беше обявена за противоконституционна от КС. Не натискайте нотариусите, не виждате ли, че преработват хората (:D) – всеки иска на хляба мекото и никаква отговорност, това е, защото годините на дивата приватизация и тоталната липса на контрол като цяло са отминали и няма нотариус, който с лека ръка ще си сложи главата в торбата за едни бързи пари или просто от глупост да подпише такъв констативен акт.

нов
нов
05 март 2024 13:46
Гост

Каква ще е разликата? Вече ще твърдят, че не от 10 години, а от 20 го владее.