Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

доклад

Според доклад на Комитета срещу изтезанията

България продължава да бездейства за лошото състояние на психиатричните заведения, арестите и затворите

В България все още няма напредък в прилагането на основните гаранции срещу малтретирането в полицейските арести – правото да се…

ЕК отвори онлайн платформа, за да събере информация за върховенството на закона

Aсоциации на юристи, представители на гражданското общество, неправителствени и международни организации ще могат да подават онлайн информация до Европейската комисия…

Доклад на комисия към Съдийската колегия:

От две години ИВСС не предлага съдии за наказания, въпреки открити нарушения

През последните две години Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) не е внесъл нито едно предложение за дисциплинарка срещу съдия,…

Съдийската КАК: Галина Захарова е честна и принципна и с отлична професионална подготовка

Съдия Галина Захарова е с отлична професионална подготовка, задълбоченост, принципност, честност, безпристрастност и силно проявено чувство за справедливост, съчетани с…

Кадровиците решиха: ЕИСС е годна и може да обслужи Върховния касационен съд

ВСС е обжалвал заповедта на Лозан Панов за спирането на използването на системата във ВКС

Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) е годна да работи и да обслужва правораздавателния процес във Върховния касационен съд (ВКС),…

Докладът за върховенството на закона

Брюксел за съдебната реформа и отговорността на главния прокурор – предизвикателствата остават

Единствената категорично положителна оценка е за административното правораздаване. Прокуратурата: Докладът е реалистичен

Предизвикателствата остават – това заяви Европейската комисия (ЕК) за съдебната реформа и отчетността и отговорността на главния прокурор. А дигитализацията…

Докладът по модел 4

В районните съдилища да останат само искове до 2000 лева и половината от настоящите им наказателни дела

Предлага се 57 районни съдилища да станат териториални отделения

На районен съд да останат подсъдни гражданските дела с цена на иска до 2000 лева, както и около половината от…

Спецсъдът през 2020 г. – 45 присъди и 77 споразумения

Районният съдия Пенка Велинова стана зам.-председател на СНС

Пандемията от коронавирус е довела до спад на разгледаните и решени дела през изминалата година, отчетоха от специализираните съдилища. Председателите…

ВСС в отговор на доклада на ЕК

Премиите на магистратите да се отпускат по ясни критерии и с ограничено участие на шефовете

Изготвят и нова декларация за несъвместимост

Да се ограничат правомощията на административните ръководители при определянето на допълнителни трудови възнаграждения на магистрати, като същевременно се разпишат ясни,…