Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Давност

Правна дискусия

С каква давност се погасява вземането за задатък

1. Увод Разрешенията на проблемите по отношение приложимата погасителна давност във връзка със задатъка в нашата правна доктрина и съдебна…

Правната комисия даде зелена светлина на два проекта за промени в ГПК, спря трети и прие изменения в ЗЗД с уговорки

Въвеждане на 10-годишна давност за задълженията на граждани. Процесуалните действия, при които страната повторно използва груби или нецензурни думи, да…

ВКС решава в тълкувателно дело:

Откога текат двете седмици възстановеният от съда уволнен да се яви на работа

Образувано е и тълкувателно дело №4/2019 г. на Гражданската и Търговската колегии по въпроса до кого трябва да е отправено признаването на дълга, за да се прекъсне давността

Откога започва да тече двуседмичният срок, в които незаконно уволненият трябва да се яви на работата, на която е възстановен…

Актуални проблеми, свързани с предстоящи тълкувателни решения за давността и поръчителството

До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на…

дело, лесидрен

Разследване на въоръжен грабеж е прекратено по давност след над 22 години

Спор за собственост върху имот пък е с продължителност над 19 години, показва проверка на ИВСС

Досъдебно производство за въоръжен грабеж на движима вещ с особено големи размери е прекратено 22 години, 4 месеца и 6…

ВКС

Тълкувателно решение на ВКС

Давността за изпълнение на пробацията не тече, докато осъденият е в затвора или ареста

Давността за изпълнение на пробацията не тече, когато осъденият е задържан под стража, под домашен арест или влезе в затвора.…